Bedrijfsoverdracht

Waardebepaling - online waarderingstools bedrijfsoverdracht

Online waarderingstool eenmanszaken

De kostprijs voor extern advies ligt hoog. Via deze online waarderingstool van VLAIO kan je als verkoper zelf aan de slag gaan en een simulatie maken van de waarde van je zaak. Zo heb je alvast een eerste inschatting van de waarde vooraleer je het onderhandelingsproces opstart. Ook krijg je een goed inzicht in de factoren die de waarde van een bedrijf beïnvloeden.

Lees meer

Online waarderingstool vennootschappen

Wat is de waarde van je onderneming?

Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Het waarderen is immers geen exacte wetenschap. Het is dus interessant om verschillende methodes te combineren. Zo verkrijg je het ruimste beeld. Dàt is wat we hier wordt aangeboden. Een gratis te gebruiken tool waarmee je een inschatting kan maken van de waarde van je bedrijf of van een bedrijf dat je eventueel wil overnemen, volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes.

Lees meer

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: