Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Online waarderingstool eenmanszaken

De kostprijs voor extern advies ligt hoog. Via deze online waarderingstool van VLAIO kan je als verkoper zelf aan de slag gaan en een simulatie maken van de waarde van je zaak. Zo heb je alvast een eerste inschatting van de waarde vooraleer je het onderhandelingsproces opstart. Ook krijg je een goed inzicht in de factoren die de waarde van een bedrijf beïnvloeden.

Voor wie is deze tool?

Deze tool is uitsluitend bestemd voor eenmanszaken.

Hoe werkt de waarderingstool?

Voor je aan deze waarderingsoefening begint, is het noodzakelijk dat je volgende informatie bij de hand hebt:

  • Detailcijfers van de laatste 3 boekjaren ( x= laatst afgesloten boekjaar, x-1 en x-2)
  • Belastbaar inkomen jaren  x – 3
  • De huidige waarde van je materieel, inrichting, voertuigen en voorraad

De tool bestaat uit 7 stappen. Na elke stap wordt jouw input opgeslagen met behoud van informatie zodat je kan tussentijd kan stoppen en op een later tijdstip verder kan gaan. Je kan ook telkens terug naar de vorige stap. Om dit mogelijk te maken moet je bij aanvang een login en paswoord aanmaken.

  1. Jij en jouw zaak
  2. Inrichting en materieel
  3. Wat verdien je met je zaak
  4. Jouw rol in je zaak
  5. Resultaat
  6. Stopzettingsmeerwaarde
  7. Enkele bedenkingen

Rapport

De tool geeft op basis van de ingegeven cijfers een eerste inschatting van de waarde van de onderneming. De berekeningsmodule geeft ook aan of het financieel interessanter is om de onderdelen apart te verkopen in plaats van de zaak als geheel over te dragen.

Je ontvangt een rapport digitaal in je mailbox.

Experten

Het rapport leidt je ook naar een databank van experten die je kunnen bijstaan bij de overname. Denk aan adviseurs die de waarde van je zaak kunnen doen helpen stijgen, specialisten binnen bepaalde domeinen en ook overnamebemiddelaars. In deze databank kan je gericht experten zoeken op basis van hun specialiteit.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: