Bedrijfsoverdracht

Beslist om jouw bedrijf te verkopen?

Na het analyseren van de verschillende overdrachtsscenario’s, heb je beslist om jouw bedrijf te verkopen. Maar hoe vind je kopers, hoe verloopt de procedure en welke documenten moeten worden opgesteld? Hierna vind je hierover een korte toelichting.

Het is aangeraden om u tijdens de procedure te laten bijstaan door een adviseur met expertise in het verkopen van bedrijven.

Hoe vind je een koper?

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

Geselecteerde kopers

Je gaat op een discrete manier onderhandelingen voeren met één of twee geïnteresseerde bieders. Het voordeel is dat exclusiviteit, hoge graad van vertrouwelijkheid en blijvende controle over de procedure bestaande is. Ook “closing” in een beheersbare termijn is mogelijk. Het nadeel is dan dat onderhandelingen ook snel kunnen onderbroken worden en dat beperkte competitie de onderhandelingsmarge vermindert.

Gerichte zoektocht

Je gaat op een discrete manier parallelle onderhandelingen voeren met een beperkt aantal geïnteresseerde kopers. Het voordeel is dat ook hier de vertrouwelijkheid behouden blijft. Het nadeel is ook weer dat de onderhandelingen gemakkelijker kunnen opgezegd worden tijdens de onderhandelingsprocedure en dat ook een beperkte waardevermeerdering mogelijk is.

Biedprocedure

Je verkiest met een nauwgezette gecontroleerde auction jouw prijs te maximaliseren. Het voordeel is dat er een hoge competitiviteit heerst tussen de kopers waardoor je de waarde kan optimaliseren. Dit gebeurt met een strakke, korte en georganiseerde procedure. Het nadeel is dat meerdere partijen in de markt op de hoogte zijn van de verkoop van jouw onderneming.

Publieke auction

Je verkiest de volledige markt aan te spreken voor de verkoop van jouw onderneming. Het voordeel is ook hier dat er een hoge competitiviteit tussen de kopers heerst waar door je de waarde van jouw bedrijf kan optimaliseren. Ook dit proces gebeurt in een strakke en georganiseerde procedure. Het nadeel is dat er slechts een beperkte flexibiliteit bestaat om het overnameproces te beëindigen. Ook discretie is hier onbestaand.

Verkoopprocedure

  • 1

    Als voorbereiding van de verkoop wordt de analyse van bedrijf en strategie uitgewerkt, samen met het voorbereiden van het verkoopmateriaal.

  • 2

    Na de voorbereiding wordt de verkoop in de markt gebracht. In deze fase zoekt de verkoper toenadering en licht hij potentiële kopers in. Daarna gebeurt de coördinatie van de bieders en wordt er een selectie van de kopers gemaakt.

  • 3

    Als laatste gebeuren de voorbereidingen en voltooiing van onderhandelingen met de potentiële kopers.

Verkoopdocumenten

Anoniem bedrijfsprofiel

Tijdens de voorbereiding van een verkoop worden de elementaire basisgegevens verzameld, SWOT-analyse uitgevoerd, mogelijke synergieën in de markt gezocht, waardering van het bedrijf uitgevoerd, … Nadien stelt men een anoniem bedrijfsprofiel op. Dit document omvat een korte beschrijving van het bedrijf om interesse op te wekken bij de kopers. Na ondertekening van een NDA (geheimhoudingsovereenkomst) wordt dit document naar, vooraf gescreende, mogelijke partijen verstuurd.

Informatie memorandum

Als er verdere interesse is door een potentiële koper wordt een informatie memorandum opgesteld, waarin men het bedrijf uitvoerig voorstelt. Dit basisdocument wordt gebruikt bij de biedingen en zorgvuldig besproken met potentiële kopers. Daarnaast gebeurt er ook een management presentatie waarin dat het management wordt voorgesteld aan de biedende partijen.

Vendor due diligence rapport

Voor het opmaken van een vendor due diligence rapport wordt een data room (locatie voor de vertrouwelijke gedetailleerde financiële, sociale en juridische informatie) opgezet. Deze due diligence wordt meestal geregeld door de potentiële koper. Dit rapport toont gedetailleerde financiële informatie met neergelegde cijfers, toekomstprognoses, gedetailleerde sector informatie, controle procedures,…

Letter of intent (LOI)

Voor de closing wordt een Letter of intent (LOI) opgesteld. Dit document beschrijft de principeovereenkomst tussen de potentiële koper en verkoper en is een juridisch document.

Overnamecontract

Closing van de verkoop is het ondertekenen van het overnamecontract tussen koper en verkoper. Elementen die in het overnamecontract moeten worden opgenomen zijn het voorwerp van verkoop, de prijs, datum van de eigendomsoverdracht, verklaringen en waarborgen, het niet-concurrentiebeding.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: