Bedrijfsoverdracht

Laat je bijstaan door adviseurs

Het is aan te raden om je tijdens het proces van overname en opvolging te laten bijstaan door adviseurs. Onze brochure “Werken met kmo- adviseurs” kan je helpen bij het opbouwen van een zinvolle en effectieve samenwerking met een externe adviseur.

Overnamebemiddelaar

Een professionele overnamebemiddelaar begeleidt de ondernemer bij de verkoop van zijn bedrijf. Hij evalueert verschillende mogelijkheden, stelt een verkoopdossier op, zoekt kandidaat-overnemers, informeert en onderhandelt met hen en legt de gemaakte afspraken vast in contracten.

Accountant - boekhouder - bedrijfsrevisor - fiscalist

Kan je helpen met het verzamelen van financiële informatie over jouw bedrijf. In veel gevallen wordt hier de basis gelegd voor het opstellen van een overdrachtsplan gekoppeld aan een tijdschema. In dit stappenplan worden de belangrijkste vragen met betrekking tot het overdragen van een bedrijf besproken en beantwoord. Deze adviseurs staan je ook bij voor de fiscale afwikkelingen van de bedrijfsoverdracht. Tevens geven zij de richtlijnen voor een waardebepaling.

Notaris

Voor erfrecht en familierecht kan je je laten bijstaan door de notaris voor het inventariseren van de zakelijke en privé situatie. Tevens kan de notaris worden ingeschakeld bij het opstellen van geheimhoudingsverklaringen, intentieverklaringen, overdrachtsovereenkomsten, oprichting van een vennootschap,…

Jurist

Een jurist zoekt de contractuele verplichtingen uit (personeel, huur pand, leveranciers afspraken, octrooien, patenten en dergelijke). Hij speelt een rol in de fase waarin de juridische aspecten van de bedrijfsoverdracht worden nagegaan en stelt een geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring en verkoopcontract op.

Bankier

Een bankspecialist kan je helpen bij het financieren van de overdracht. Hij adviseert ook over een optimale herinvestering of belegging van de, uit de overdracht, vrijgekomen gelden.

Coach

Een ervaren coach geeft individuele begeleiding in het maken van fundamentele keuzes. Hij legt niet noodzakelijk pasklare antwoorden op tafel maar hij stelt de ondernemer de juiste vragen waardoor die tot een genuanceerd inzicht van de situatie komt. De coach helpt bij het formuleren van persoonlijke doelen en het afwegen van de mogelijkheden. Hij bewaakt het denkproces en kan u zo nodig doorverwijzen naar de juiste specialisten.

Mediator/conflictbemiddelaar

Het kan wel eens voorkomen dat tijdens het proces van overdracht van het familiebedrijf conflicten ontstaan. Op het moment dat deze conflicten onoplosbaar lijken of dat u in een impasse geraakt, kan een derde – een zogenaamde mediator of conflictbemiddelaar – een oplossing bieden.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: