Bedrijfsoverdracht

Steun voor advies en begeleiding

Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt een goede voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Enerzijds kunnen kmo's subsidies krijgen voor coaching & advies via de kmo-portefeuille. Anderzijds  zetten we samen met partners projecten op stapel die ondernemers ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen, ook bij bedrijfsoverdracht.

Subsidies voor coaching & advies

Elke kmo kan via de kmo-portefeuille subsidies krijgen om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.

Wat is coaching?

Coaching bij bedrijfsoverdracht vertrekt van uit de menselijke aspecten van het overdrachtsproces. De coach heeft inzicht in alle aspecten van het overdrachtsproces maar treedt niet op als kennisleverancier. Hij kan eventueel kennisdeskundigen aanbevelen. Hij bewaakt het proces, begeleidt de overdrager/overnemer om fundamentele keuzes te maken. De gecoachte(n) wordt uitgedaagd door middel van vraagstelling. Vooral in de fases van oriënteren, informeren en voorbereiden kan de coach een nuttig klankbord zijn. De coach begeleidt de gecoachte zodat de juiste beslissingen genomen worden om het overdrachtsproces, veranderingsproces gepaard met opvolging of overname in goede banen te leiden.

Wat is advies?

Advies kan betrekking hebben op alle mogelijke aspecten die verband houden met bedrijfsoverdracht zoals mogelijkheden om het risicoprofiel van de onderneming te verlagen, advies over de indicatoren die de waarde van de onderneming kunnen beïnvloeden, advies over de juridische structuur, successieplanning of communicatie, alsook een overdrachtsplan om de bedrijfsoverdracht voor te bereiden. Ook advies aspecten voor de opvolger of overnemer, om de overname te doen slagen, kunnen gesubsidieerd worden.

Bedrag

Hoeveel steun je ontvangt, is afhankelijk van de grootte van jouw onderneming. 

  • kleine ondernemingen: steunpercentage 30%, steunplafond € 10.000
  • middelgrote ondernemingen: steunpercentage 20%, steunplafond € 15.000

Zowel coaching als advies bij bedrijfsoverdracht vallen onder het gesubsidieerd advies binnen de kmo-portefeuille. Meer informatie, de aanvraagprocedure en de lijst met geregistreerde dienstverleners via: www.vlaio.be/kmo-portefeuille.

Begeleiding via partners

Vlaanderen heeft nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers. Daarom zetten we projecten op stapel die ondernemers ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. Met onze partners bundelen we onze krachten en middelen. We bieden een brede waaier gesteunde initiatieven. Binnen het aanbod vind je niet alleen individueel advies & coaching, maar ook groepstrajecten en online tools. Maar er gebruik van!

Ontdek hier het volledige aanbod

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: