Advies, begeleiding en financiële steun

Krijg financiële steun om te investeren in de cybersecurity van jouw bedrijf

Denk je aan investeren in cybersecurity? De return on investment is helemaal voor jou en je onderneming! Beschik je zelf niet over de nodige kennis? Een cyberexpert aanwerven is geen noodzaak voor de meeste ondernemingen. Gespecialiseerde dienstverleners staan klaar om je op pad te helpen op basis van de nieuwste technologieën en evoluties! Ontdek hier welke financiële steun je hierbij kan helpen. Maak ook kennis met interessante advies- en begeleidingstrajecten die het VLAIO Netwerk aanbiedt.

Kmo-portefeuille voor advies en opleiding cybersecurity

Wil je jouw personeel opleiden rond cybersecurity? Of zoek je kwaliteitsvol advies om een cybersecurityplan op te stellen? Via de kmo-portefeuille kan je steun krijgen voor beperkte cybersecurity trajecten. Je krijgt als kleine of middelgrote onderneming een hoger steunpercentage voor het inkopen van advies en opleiding rond cybersecurity.

 

In 't kort: verhoogd steunpercentage voor cybersecurity via de kmo-portefeuille

Voor wie? Vlaamse kmo’s of beoefenaars van vrije beroepen.

Voor wat? Voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten die je helpen met het cybersecurityplan van je bedrijf.

Hoeveel subsidie? Voor cybersecurity krijgen kleine ondernemingen een hogere tussenkomst van 45%. Middelgrote ondernemingen: 35%. Tot maximaal € 7.500 per jaar.

 

Cybersecurity verbetertrajecten

Wil je de cyberveiligheid van je onderneming op een duurzame manier verbeteren? Krijg je graag meer vat op de kwetsbaarheden van je bedrijf? Heb je nog geen strategie om de cyberveiligheid van je onderneming te verhogen? Dan is een cybersecurity verbetertraject iets voor jou! De door VLAIO geselecteerde dienstverleners ondersteunen kmo’s, maatwerkbedrijven en niet-kmo’s die onder de NIS2-richtlijn vallen bij het duurzaam versterken van hun cyberveiligheid.

Kies uit de drie pakketten:
VLAIO biedt de cybersecurity verbetertrajecten in drie versies aan. Kies het pakket dat het best aansluit bij de noden van jouw onderneming. Sta je nog niet ver op gebied van cyberveiligheid en wil je graag een eerste analyse maken om te weten welke stappen je dient te zetten om de cyberveiligheid in je onderneming te verbeteren? Of heb je naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van één van de door VLAIO erkende dienstverleners bij het oplossen van veiligheidsproblemen? 

  • START: eerste analyse + opmaak actieplan 
  • MEDIUM: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen beperkt aantal veiligheidsproblemen 
  • PLUS: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen veiligheidsproblemen 
 

In 't kort: cybersecurity verbetertrajecten

Voor wie? Elk pakket richt zich tot kmo’s, maatwerkbedrijven en niet-kmo’s die onder de NIS2-richtlijn vallen die stappen willen zetten naar een betere cybersecurity.

Voor wat? Cybersecurity verbetertrajecten subsidiëren het inkopen van extern advies en begeleiding bij door VLAIO erkende dienstverleners

Hoeveel subsidie? VLAIO komt bij kmo’s en maatwerkbedrijven tussen voor 50% van de kostprijs van trajecten. Bij niet-kmo’s die onder de NIS2-richtlijn vallen bedraagt de tussenkomst van VLAIO 35% van de kostprijs. Hier vind je de huidige prijzen van de pakketten.

 

Innovatiesteun voor onderzoek en ontwikkeling

Heb je plannen om een innovatieve vernieuwing te realiseren en wil je bij de start al voldoende aandacht schenken aan de cyberveiligheidsaspecten? Is je bedrijf bezig met het uitbouwen of het versterken van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten rond cybersecurity of de ontwikkeling van een eigen cybersecurity-product?

Via een ontwikkelings- of onderzoeksproject krijg je van VLAIO een financieel duwtje in de rug. Samenwerking met een kennispartner is hier zeker mogelijk. Zo kunnen ondernemingen samenwerken met de partners uit het onderzoeksconsortium van het Vlaams Cybersecurity beleidsplan.

Starters die gericht zijn op het op de markt brengen van een eigen cybersecurity-product kunnen zich melden voor de innovatieve starterssteun. 

Alle info over innovatiesteun voor cybersecurity projecten: innovatieve starterssteunontwikkelingsproject, onderzoeksproject, ICON-oproep cybersecurity.

 

In 't kort: Steun voor cybersecurity innovaties

Voor wie? Ondernemingen, non-profitorganisaties en publiekrechtelijke organisaties die een nieuwe technologie ontwikkelen waarvoor nieuwe kennis nodig is, die processen of diensten doordacht verbeteren, een prototype bouwen of een pilootfase doorlopen.

Voor wat? Voor personeelskosten en andere kosten gerelateerd aan het project.

Hoeveel subsidie? 25 tot 60% van de projectbegroting met minimaal € 25.000 en maximaal € 3 miljoen.

 
 

In ‘t kort : Innovatieve starterssteun

Voor wie? Kleine ondernemingen, jonger dan 2 jaar en gevestigd in het Vlaamse Gewest, die een proof of concept en/of proof of business willen uitwerken.

Voor wat? Voor financiële steun gecombineerd met externe begeleiding en advies.

Hoeveel subsidie? € 50.000

 
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: