Advies, begeleiding en financiële steun

Krijg financiële steun om te investeren in de cybersecurity van jouw bedrijf

Denk je aan investeren in cybersecurity? De return on investment is helemaal voor jou en je onderneming! En de investering? Die doe je niet alleen! Ontdek hier welke financiële steun je hierbij kan helpen. Maak ook kennis met interessante advies- en begeleidingstrajecten die het VLAIO Netwerk aanbiedt.

Kmo-portefeuille voor advies en opleiding cybersecurity

Wil je jouw personeel opleiden rond cybersecurity? Of zoek je kwaliteitsvol advies om een cybersecurityplan op te stellen? Sinds kort kan je voor beperktere cybersecurity trajecten beroep doen op de kmo-portefeuille. Je krijgt als kleine of middelgrote onderneming een hoger steunpercentage voor het inkopen van advies en opleiding rond cybersecurity.

 

In 't kort: verhoogd steunpercentage voor cybersecurity via de kmo-portefeuille

Voor wie? Vlaamse kmo’s of beoefenaars van vrije beroepen.

Voor wat? Voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten die je helpen met het cybersecurityplan van je bedrijf.

Hoeveel subsidie? Voor cybersecurity krijgen kleine ondernemingen een hogere tussenkomst van 45%. Middelgrote ondernemingen: 35%. Tot maximaal € 7.500 per jaar.

 

Cybersecurity verbetertrajecten

Wil je de cyberveiligheid van je onderneming op een duurzame manier verbeteren? Krijg je graag meer vat op de kwetsbaarheden van je bedrijf? Heb je nog geen strategie om de cyberveiligheid van je onderneming te verhogen? Dan is een cybersecurity verbetertraject iets voor jou! De door VLAIO geselecteerde dienstverleners ondersteunen kmo’s en maatwerkbedrijven bij het duurzaam versterken van hun cyberveiligheid.

Kies uit de drie pakketten:
VLAIO biedt de cybersecurity verbetertrajecten in drie versies aan. Kies het pakket dat het best aansluit bij de noden van jouw onderneming. Sta je nog niet ver op gebied van cyberveiligheid en wil je graag een eerste analyse maken om te weten welke stappen je dient te zetten om de cyberveiligheid in je onderneming te verbeteren? Of heb je naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van een van onze dienstverleners bij het oplossen van veiligheidsproblemen? 

  • START: eerste analyse + opmaak actieplan 
  • MEDIUM: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen beperkt aantal veiligheidsproblemen 
  • PLUS: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen veiligheidsproblemen 
 

In 't kort: cybersecurity verbetertrajecten

Voor wie? Elk pakket richt zich tot kmo's en maatwerkbedrijven die stappen willen zetten naar een betere cybersecurity.

Voor wat? Cybersecurity verbetertrajecten subsidiëren het inkopen van extern advies en begeleiding bij door VLAIO erkende dienstverleners

Hoeveel subsidie? De subsidie van VLAIO komt tussen voor 50% van de kostprijs van het traject, op de pagina 'bedrag' vind je de huidige prijzen van de pakketten.

 

Innovatiesteun voor onderzoek en ontwikkeling

Koester je plannen om een innovatieve vernieuwing te realiseren en wil je hierbij aandacht schenken aan de cyberveiligheidsaspecten? Is je bedrijf bezig met het uitbouwen of het versterken van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten rond cybersecurity, digitalisering en/of artificiële intelligentie? Via een ontwikkelings- of onderzoeksproject krijg je van VLAIO een financieel duwtje in de rug.

Ook wordt jaarlijks een thematische ICON-oproep rond cybersecurity georganiseerd. Met de CS-ICON-projecten wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

Alle info over innovatiesteun voor cybersecurity projecten: innovatieve starterssteunontwikkelingsproject, onderzoeksproject, ICON-oproep cybersecurity.

 

In 't kort: Steun voor cybersecurity innovaties

Voor wie? Ondernemingen, non-profitorganisaties en publiekrechtelijke organisaties die een nieuwe technologie ontwikkelen waarvoor nieuwe kennis nodig is, die processen of diensten doordacht verbeteren, een prototype bouwen of een pilootfase doorlopen.

Voor wat? Voor personeels- en andere kosten gerelateerd aan het project.

Hoeveel subsidie? 25 tot 60% van de projectbegroting met minimum € 25.000 en maximaal € 3 miljoen.