Terug naar Wat

Ben je geïnteresseerd in internationale samenwerking?

Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in een internationaal consortium

Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Dit zijn de netwerken waarin VLAIO participeert met Landbouw (LA)-trajecten:

FACCE-SURPLUS

een ERA-NET gericht op de ontwikkeling van Europese duurzame & veerkrachtige landbouwproductie, zowel voor voeding productie als bio-based economie.

SUSAN

een ERA-NET voor een Europese sector van dierlijke productie gesteund op: economische competitiviteit, maatschappelijke acceptatie & milieubescherming

WATERWORKS

een ERA-NET gericht op het vlak van duurzaam watergebruik in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij (aquacultuur in zoet water).

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail