Terug naar Wat

Ben je geïnteresseerd in internationale samenwerking?

Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in een internationaal consortium

Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Dit zijn de netwerken waarin VLAIO participeert met Landbouw (LA)-trajecten:

FACCE-SURPLUS

een ERA-NET gericht op de ontwikkeling van Europese duurzame & veerkrachtige landbouwproductie, zowel voor voeding productie als bio-based economie.

SUSAN

een ERA-NET voor een Europese sector van dierlijke productie gesteund op: economische competitiviteit, maatschappelijke acceptatie & milieubescherming

WATERWORKS

een ERA-NET gericht op het vlak van duurzaam watergebruik in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij (aquacultuur in zoet water).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail