Mensen in gesprek

TETRA

Terug naar Wat

Ben je geïnteresseerd in internationale samenwerking?

Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in een internationaal consortium

Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Dit is het netwerk waarin VLAIO participeert met TETRA:

CORNET

COllective Research NETwork stimuleert Europese samenwerking tussen programma’s rond collectief onderzoek.

 

 

Contact

Adres
VLAIO
Afdeling Steun Ondernemingen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail