Beheer EFRO programma

Beheersautoriteit

Het dagelijks beheer van het EFRO programma in Vlaanderen gebeurt door de Afdeling Europese programma's van VLAIO, die als beheersautoriteit optreedt en geleid wordt door Bart Dewandeleer.   

Monitoringscomité EFRO

De beheersautoriteit wordt in haar werking bijgestaan door het Monitoringscomité, dat waakt over de kwalitatieve uitvoering van het Vlaamse EFRO programma. In het monitoring comité zijn de verschillende Vlaamse ministers, het middenveld, de provincies en de Europese Commissie vertegenwoordigd.

Effectieve leden

Voorzitter/vertegenwoordiger minister Brouns Dave Hendriks
Vertegenwoordiger minister Jambon Aurelie Vermeir
Vertegenwoordiger minister Somers Philippe Nys
Vertegenwoordiger minister Peeters Soetkin Jehaes
Vertegenwoordiger minister Demir Jan Van den Broeck
Vertegenwoordiger minister Weyts Davy Scherlippens
Vertegenwoordiger minister Crevits Bert De Brabandere
Vertegenwoordiger minister Diependaele Herwig Hermans
Vertegenwoordiger minister Dalle Jules Maenhaut
Voorzitter GTI Limburg Tom Vandeput
Voorzitter GTI Kempen Kathleen Helsen
Voorzitter GTI West-Vlaanderen Jean de Bethune
Voorzitter GTI Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Philippe Beinaerts
Provincie Oost-Vlaanderen An Vervliet
Provincie Vlaams-Brabant Ann Schevenels
Vertegenwoordiger Lokale besturen Stefan Thomas 
Beheersautoriteit Bart Dewandeleer
Vertegenwoordiger sociale partners Jens De Vos
Vertegenwoordiger maatschappelijk middenveld Steven Genbrugge

Adviserende leden

Vice-voorzitter GTI Kempen Paul Van Miert
Vice-voorzitter GTI West-Vlaanderen Lies Laridon
Vice-voorzitter GTI Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Xavier Depauw
Vertegenwoordiger sociale partners Peter Hertog
Vertegenwoordiger maatschappelijk middenveld Paul Ongenaert
Auditautoriteit Tony Mortier
Certificeringsautoriteit Marleen Switsers
Europa WSE Stefaan Ryckewaert
Europese Commissie Marie-Pierre Jouglain

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordiger Lokale besturen Kris Versaen
Vertegenwoordiger sociale partners Geert Eggermont
Vertegenwoordiger sociale partners Koen Repriels
Vertegenwoordiger maatschappelijk middenveld Peter Hertog     
Auditautoriteit An Beirnaert
Beheersautoriteit EFRO Wouter Boremans
Europa WSE Sara De Pelsemaeker
Europese Commissie Alain Van Raek
Vertegenwoordiger minister Crevits Lies Reynaert
Vertegenwoordiger minister Jambon Lieven Van Wichelen
Vertegenwoordiger minister Somers Simon Vander Elst
Vertegenwoordiger minister Peeters Michaël Van Tilborg
Vertegenwoordiger minister Demir Nick Vliegen
Vertegenwoordiger minister Weyts Elke Wouters
Vertegenwoordiger minister Brouns Marion Vrijens
Vertegenwoordiger minister Diependaele Pieter Decuyper
Vertegenwoordiger minister Dalle Pascal Verheye
Provincie Oost-Vlaanderen Glen De Waele
Provincie Vlaams-Brabant Jeroen Ampe

Waarnemend lid

VLAIO Mark Andries

Vergaderstukken monitoringcomité

Stuurgroepen GTI's

Voor de uitvoering van het Vlaamse EFRO programma wordt gewerkt met 4 GTI's of specifieke investeringsprogramma's voor een bepaalde regio. Zo zijn er GTI's voor de provincie Limburg, West-Vlaanderen, de regio Kempen en een stedelijke GTI voor Antwerpen en Gent. Elk van deze GTI's heeft een eigen stuurgroep. Deze bewaken of de projecten die voor de regio goedgekeurd worden inpasbaar zijn in de respectievelijke regionale ontwikkelingsstrategie.

Vlaamse auditautoriteit 

De controle op een kwalitatieve uitvoering van het EFRO programma en de verschillende goedgekeurde projecten gebeurt door de Vlaamse Auditautoriteit van de Europese structuurfondsen, die ondergebracht is bij het Departement Financiën en Begroting