EFRO INTERREG ’21 – ’27

De opmaak van de Interreg programma's verliep op verschillende snelheden. De eerste helft van 2022 worden de programma's gefaseerd ingediend bij de Europese Commissie. Vanaf november 2021 startten de eerste programma's met het organiseren van lanceringsevenementen en werden de eerste oproepen aangekondigd. 

Voor een laatste stand van zaken voor de opmaak van de verschillende Interreg programma's verwijzen we graag door naar de programmawebsites, waar je de meest recente versies kan vinden van de programma's (OP's) en waar je voor elk programmagebied ook meer informatie kan vinden over de krachtlijnen voor de komende jaren en aankomende evenementen.

Grensregio Vlaanderen Nederland

Een “99% versie” van het programma werd online gepubliceerd. Als alles volgens plan verloopt, wordt het werkprogramma weldra ter validatie voorgelegd aan de Vlaamse en Nederlandse Regering. Vermoedelijk kan het programma dan eind januari/begin februari 2022 ingediend worden ter goedkeuring door de Europese Commissie. 

Euregio Maas-Rijn IP

Het ontwerpprogramma raakt stilaan ook afgewerkt op technisch vlak. De publieksversie dateert nog van november 2020 maar de inhoud ervan is nog steeds actueel.

Frankrijk Wallonië Vlaanderen

Een geactualiseerde ontwerpversie werd op 2/12/2021 gepubliceerd in het kader van de publieke consultatie die voor dit programma loopt tot 7/1/2022. 

Noordzee Regio

Een ontwerpversie van het programma werd online gepubliceerd. Op de website van het programma vind je tevens informatie over de programmaregels (factsheets), toegang tot het online monitoring systeem,…  

Noordwest-Europe

Een ontwerpversie van het programma en de meest recente info vind je via de programmawebsite 

Interreg Europe

Een definitieve ontwerpversie van het programma is inmiddels beschikbaar. Het werkprogramma ligt momenteel voor ter validatie door de deelnemende Lidstaten. Het plan is om het programma begin januari 2022 bij de Europese Commissie te kunnen indienen voor goedkeuring.

Urbact

Het ontwerpprogramma ligt momenteel voor ter validatie door de deelnemende lidstaten. De publieksversie dateert inmiddels van juli 2021 maar is nog steeds actueel. Het plan is om het programma begin januari 2022 bij de Europese Commissie te kunnen indienen voor goedkeuring. 

Urban Innovative Actions

Ontwerp CP in opmaak. Nog niet publiek beschikbaar.