Energiepremies voor ondernemingen

Laatst gewijzigd op 13 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie
Energiepremies
de grootte van de premie varieert in functie van het type technologie

Bekijk ook de steunoverzichten voor Warmtepompen, Zonneboiler en warmtepompboiler en Zonnepanelen.

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en organisaties kunnen via Fluvius, Elia en MijnVerbouwpremie een aantal premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie, beglazing en relighting) en hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler) in bestaande gebouwen. Daarnaast is er ook de premie voor investeringen na uitvoering van een energiestudie/audit in bestaande niet-residentiële gebouwen.

Via de openbare dienstverplichtingen (Vlaams Energiedecreet en -besluit) zijn de elektriciteitsnetbeheerders (spanningsnetten <70kV) namelijk verplicht om energie-acties te ondersteunen. Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) staat in voor de opvolging hiervan.

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om een investeringspremie.

De premies voor isolatie, beglazing, warmtepomp(boiler) en zonneboiler worden aangevraagd via website Mijn Verbouwpremie van Vlaanderen. De premie voor relighting kan je aanvragen via de website van Fluvius. Daarnaast kan je de premie na energiestudie aanvragen volgens je netbeheerder aanvragen bij Fluvius of Elia.
   

Wie komt in aanmerking

De premies van Fluvius en Vlaanderen voor ondernemingen richten zich tot professionele energieverbruikers voor energiebesparende en hernieuwbare energie investeringen in bestaande niet-woongebouwen. Dit zijn dus kmo's en grote ondernemingen alsook organisaties (incl. vzw's) aangesloten op het elektriciteitsnet van Fluvius.

De premie van Elia richt zich tot energieverbruikers aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau van 26 tot en met 70 kV.

Wat komt in aanmerking

Energiepremies via Fluvius, MijnVerbouwpremie en VEKA 

Volgende acties 2024 zijn gericht naar ondernemingen (premies niet-woongebouwen):

 • premievoor dakisolatie of zolderisolatie (+asbestverwijdering)
 • premievoor buitenmuurisolatie (+asbestverwijdering)
 • premievoor vloerisolatie of kelderisolatie
 • premievoor hoogrendementsbeglazing
 • premie** voor relighting
 • premie* voor warmtepomp
 • premie* voor zonneboiler
 • premie* voor warmtepompboiler
 • premie** voor sturing elektrische warmte wegens overgeschakeld van analoge naar digitale elektriciteitsmeter
 • premie** voor retro-actieve investeringen (zonnepanelen, warmtepomp, overige hernieuwbare energie) wegens overgeschakeld van analoge naar digitale elektriciteitsmeter
 • premie** voor asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen mét plaatsing van zonnepanelen voor minstens 10% van de oppervlakte van het verwijderde dak
 • premie*** voor investeringen na uitvoering van een energieaudit/studie in niet-residentiële gebouwen (meer info)

*     via MijnVerbouwpremie
**   via Fluvius
*** via VEKA

Premie van Elia als netbeheerder

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau van 26 tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om een investeringspremie te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden. Meer info op www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik.

Omvang steun

Energiepremies via Fluvius en MijnVerbouwpremie

De grootte van de premie varieert in functie van het type technologie en kan je nagaan op de website van Mijn Verbouwpremie en Fluvius.

Premie voor investeringen na uitvoering van een energieaudit/studie van Fluvius en Elia

Wanneer een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoont dat een bepaalde investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, en men deze investering daadwerkelijk uitvoert, kan men hiervoor een premie krijgen. Deze premie is dus niet afhankelijk van het type investeringen, maar van de interne rentevoet na belastingen (IRR) van de investering. 

De premie wordt berekend als een percentage van de meerkosten van de investering ten opzichte van de standaardinvestering:

 • bij een vervangingsinvestering wordt het louter vervangen van de bestaande situatie gezien als de standaardinvestering; de meerkosten zijn hier dan de extra kosten die gemaakt worden om meer energiebesparing te realiseren of energie-efficiëntie te verhogen ten opzichte van een standaard vervanging.
 • bij een nieuwe installatie wordt de volledige investering beschouwd als meerkosten.

De premie is afhankelijk van de berekende interne rentevoet na belastingen (IRR) van de investering in de energiestudie of energieaudit.

Het steunpercentage wordt als volgt geplafonneerd:

 • IRR > 13%: steun bedraagt 0%
 • 10% < IRR < 13%: de steun bedraagt (13-IRR)x20%
 • IRR < 10%: 60%

De premie met Fluvius als netbeheerder bedraagt maximaal € 100.000 per investering met een maximaal cumulatief plafond van € 100.000 voor drie opeenvolgende belastingjaren per eindafnemer. De premie als netbeheerder Elia bedraagt maximaal € 300.000 voor drie opeenvolgende belastingjaren per eindafnemer.

De-minimis

Deze premies vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Cumulering

De premies kunnen gecumuleerd worden met:

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

De premies voor isolatie, HR-beglazing, zonneboiler, warmtepomp(boiler) kunnen vanaf 1 oktober 2022 digitaal aangevraagd worden via de website Mijn Verbouwpremie. De overige premies kunnen blijvend via de website van Fluvius aangevraagd worden.

Klanten van Elia aangesloten op het lokaal vervoersnet kunnen terecht op www.elia.be (REG-actieplan).

Afdeling / Dienst
(postadres)
Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 460
1210 Brussel
België

Telefoon