Wijzigingen aan Tax Shelter voor startende ondernemingen

Meer informatie over de Tax shelter-systeem Covid-19 voor kleine vennootschappen die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden kan je ondertussen raadplegen in 'Hoofdstuk 8 Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen' in het Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (parlementair document 55K1390).
Gewijzigd op
Er werd op 12 juni in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een Tax shelter-systeem Covid-19 in te voeren dat openstaat voor alle kmo's die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden. Dit moet nog juridisch worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte. Zie www.premier.be/nl/nieuwe-maatregelen-voor-het-derde-luik-van-het-federaal-plan-voor-sociale-en-economische-bescherming.
Gewijzigd op
Door een beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) werd de toegang tot het portaal Fisconetplus via een microsoft-account vanaf vrijdag 29 mei 2020 gedeactiveerd. Alle informatie is nu beschikbaar op het portaal MyMinfin - Fisconetplus, databank: Alle linken in de Subsidiedatabank naar Circulaires en FAQs werden aangepast. Voor deze maatregel werd de FAQ omgezet in een Circulaire 2020/C/75 over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen).
Gewijzigd op
Om te kunnen genieten van deze belastingvermindering moeten er jaarlijks documenten worden bezorgd aan de investeerder. De belastingplichtige moet deze documenten ontvangen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving. Een afschrift moet via elektronische weg worden bezorgd aan de Administratie. Sinds 28 januari 2020 worden er nieuwe attesten voorgesteld: zie financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-modelattesten-20200131.pdf.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast door het KB van 28 juni 2019 (BS 8 juli 2019). Om te kunnen genieten van de belastingvermindering moeten er (jaarlijks) documenten worden bezorgd aan de investeerder. Een afschrift hiervan kan vanaf 1 januari 2020 enkel nog via elektronische weg worden bezorgd aan de Administratie.
Gewijzigd op