Wijzigingen aan Tax Shelter voor startende ondernemingen

Deze maatregel werd aangepast door de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Hierbij de belangrijkste aanpassingen: 1. De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar investeren via deze Tax shelter en de Tax shelter voor scale ups. 2. Een bedrijfsleider kan voortaan wel optreden als investeerder: indien hij daarvoor geen vergoeding ontvangt (zie Wie komt in aanmerking als investeerder) 3. De startende vennootschap mag, in het verleden nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd. Hier werd aan toegevoegd: behoudens de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. Daarnaast werd de rubriek Investeren via erkende crowdfundingplatformen aangevuld met het platform LITA.co.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast naar aanleiding van de updating van de FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) op de website van FOD Financiën. In deze update wordt vooral het juridisch kader van de onrechtstreekse investeringsmogelijkheden verduidelijkt: het verwerven van aandelen via nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een financieringsvehikel, nieuwe rechten van deelneming op naam in een openbaar startersfonds en nieuwe rechten van deelneming op naam in een private startersprivak. Ook de administratieve verplichtingen werden verduidelijkt (o.m. nieuwe modelattesten). Daarnaast vermelden we tevens dat het crowdfundingplatform MyMicroInvest zich heeft omgedoopt in Spreds én dat deze maatregel dit jaar nog zal worden uitgebreid naar scale-ups. Wij houden u op de hoogte van de inwerkingtreding van deze belangrijke uitbreiding.  
Gewijzigd op
Deze maatregel kan toegepast worden indien er rechtstreeks wordt geïnvesteerd in de onderneming of via een door de FSMA vergund (erkend) crowdfundingplatform. Op 1 september 2017 zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden en zich richten op projecten in het Vlaams Gewest: Bolero Crowdfunding en MyMicroInvest. De andere platformen kan u raadplegen via deze link www.fsma.be/nl/crowdfunding-1 (nieuwe weblink).
Gewijzigd op
De crowdfundingwet creëerde met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Door deze erkenning kan de particulier die investeert via dergelijk platform eveneens genieten van de Tax shelter. De lijst met erkende crowdingplatformen werd onlangs gepubliceerd op de website van de FSMA.  Er werden 2 lijsten opgenomen: Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten. Op de eerste lijst is er momenteel enkel sprake van voorlopige toelatingen (vergunningsprocedure is nog niet afgerond) en bijgevolg kan er nog geen gebruik worden gemaakt van het fiscaal voordeel. Enkel voor investeringen op de platformen opgenomen op de tweede lijst kan deze fiscale stimulans al worden toegepast. Deze informatie is ook van toepassing voor de maatregel Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (credit crowdfunding).
Gewijzigd op