Wijzigingen aan Tax Shelter voor startende ondernemingen

FOD Financiën publiceerde op 12 december 2022 een nieuwe documentatiemap Tax Shelter. In dit dossier kan je informatie terugvinden over de Tax shelter voor startende ondernemingen, de Tax shelter voor scale ups alsook de Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten. Wie zich wil verdiepen in dit onderwerp kan er o.m. de wetgeving, rechtspraak en rulings gebundeld terugvinden. 

FOD Financiën publiceerde op 19 mei 2022 de Circulaire 2022/C/53 over de belastingvermindering tax shelter voor startende vennootschappen (start-ups) of groeibedrijven (scale-ups) – Verdubbeling van het maximumbedrag dat de vennootschappen mogen ontvangen. Je vindt bij deze circulaire ook een bijlage met een Vergelijkende tabel van de 4 tax shelters die er ondertussen werden gelanceerd: Tax shelter start-up (startende vennootschap); Tax shelter scale-up (groeibedrijf), Eerste tax shelter COVID-19 en Tweede tax shelter COVID-19.

De Programmawet van 27 december 2021 werd gepubliceerd op 31 december 2021. Deze wet omvat o.m. de Afdeling 6 'Boost van het bestaande systeem van de tax shelter voor start-ups & scale-ups'. Hierdoor kan een kleine vennootschap voortaan maximaal € 500.000 ophalen. Deze verdubbeling is van toepassing op de betalingen voor het verwerven van aandelen van een vennootschap die werden gedaan vanaf 1 januari 2021. Bij de Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven) wordt de drempel door deze verdubbeling voortaan € 1 miljoen.

Om ondernemingen extra ondersteuning te bieden in hun expansie na de COVID-19-pandemie, werd beslist om het maximumbedrag dat onder het bestaande regime kan worden opgehaald, te verdubbelen. Een kleine vennootschap kan via deze fiscale maatregel dan maximaal € 500.000 ophalen. Deze verdubbeling zou van toepassing zijn op de betalingen voor het verwerven van aandelen van een vennootschap die werden gedaan vanaf 1 januari 2021. Meer informatie kan je raadplegen in het Ontwerp van de programmawet (55K2349001) op dekamer.be. Ook het plafond voor de Tax shelter voor scale ups wordt verdubbeld. 

Meer informatie over de Tax shelter-systeem Covid-19 voor kleine vennootschappen die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden kan je ondertussen raadplegen in 'Hoofdstuk 8 Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen' in het Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (parlementair document 55K1390).