Wijzigingen aan Tax Shelter voor startende ondernemingen

Deze maatregel kan toegepast worden indien er rechtstreeks wordt geïnvesteerd in de onderneming of via een door de FSMA vergund (erkend) crowdfundingplatform. Op 1 september 2017 zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden en zich richten op projecten in het Vlaams Gewest: Bolero Crowdfunding en MyMicroInvest. De andere platformen kan u raadplegen via deze link www.fsma.be/nl/crowdfunding-1 (nieuwe weblink).
Gewijzigd op
De crowdfundingwet creëerde met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Door deze erkenning kan de particulier die investeert via dergelijk platform eveneens genieten van de Tax shelter. De lijst met erkende crowdingplatformen werd onlangs gepubliceerd op de website van de FSMA.  Er werden 2 lijsten opgenomen: Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten. Op de eerste lijst is er momenteel enkel sprake van voorlopige toelatingen (vergunningsprocedure is nog niet afgerond) en bijgevolg kan er nog geen gebruik worden gemaakt van het fiscaal voordeel. Enkel voor investeringen op de platformen opgenomen op de tweede lijst kan deze fiscale stimulans al worden toegepast. Deze informatie is ook van toepassing voor de maatregel Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (credit crowdfunding).
Gewijzigd op