Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

Laatst gewijzigd op 28 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
vennootschappen die investeren in Europees audiovisuele werken of podiumkunsten
Voor wat
prefinanciering van een Europese productie door aankoop van een fiscaal Tax Shelterattest
Belastingvrijstelling
van 310% van de betaalde sommen

Wat houdt de maatregel in

Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europees audiovisuele werken of podiumkunsten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvrijstelling van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten) en extra opbrengst op de gestorte sommen.

Wie komt in aanmerking

Tax Shelter Audiovisuele werken
 • Als producent komen alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen in aanmerking met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken. Zij mogen geen televisieomroep zijn en niet verbonden zijn met een omroep. (Een productievennootschap verbonden met een omroep kan vanaf 1 juli 2016 wel raamovereenkomsten afsluiten voor een audiovisueel werk waarvan de productie en exploitatie geen rechtstreekse voordelen oplevert voor de verbonden omroep).
 • Als investeerder komt elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige in aanmerking, tenzij het een productievennootschap of een televisieomroep betreft.
Tax Shelter Podiumkunsten
 • Als productiehuis komen alle Belgische productievennootschappen in aanmerking met als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties, erkend door de minister van financiën. Ook vzw's en andere rechtspersonen kunnen erkend worden door de minister van financiën en raamovereenkomsten afsluiten in het kader van deze tax shelterregeling. Zij zullen dan wel onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een raamovereenkomst hebben gesloten, en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren.
 • Als investeerder komt elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige in aanmerking.

Een producent/productiehuis kan zelf investeerders zoeken, maar kan hiervoor ook beroep doen op een gespecialiseerde, intermediaire organisatie (een tussenpersoon). Zowel de tussenpersoon als de producent/productiehuis moet erkend zijn door de minister van financiën.

Wat komt in aanmerking

Tax Shelter Audiovisuele werken
 • een fictiefilm (lange, gemiddelde en korte duurtijd), een documentaire, een animatiefilm of een kortfilm voor bioscopen;
 • een lange fictiefilm voor televisie (mogelijk opgedeeld in afleveringen);
 • een fictieserie, animatieserie, kinderreeks of documentaire bedoeld voor televisie;
 • een kinder- of jeugdreeks.
Tax Shelter Podiumkunsten
 • Theater;
 • Circus;
 • Straattheater;
 • Opera;
 • klassieke muziek;
 • dans;
 • muziektheater, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.
Erkenning

De audiovisuele werken en podiumkunsten moeten erkend zijn door de bevoegde diensten van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap. Voor een erkenning binnen de Vlaamse Gemeenschap vind je meer informatie op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media Taxshelter voor de audiovisuele sector en Tax Shel­ter Po­di­um­kun­sten.

In deze pagina’s wordt meer gedetailleerd ingegaan op de erkenningen.

Tax Shelterattest en belastingvrijstelling

Een investeerder prefinanciert een Europese productie door een (toekomstig) fiscaal Tax Shelterattest te kopen van een producent/productiehuis via het sluiten van een raamovereenkomst.
Hij dient de sommen binnen de drie maanden na het ondertekenen van deze raamovereenkomst over te maken aan de producent/productiehuis.
In ruil hiervoor krijgt hij een voorlopige belastingvrijstelling op de betaalde sommen. Mogelijk ontvangt de investeerder naast de fiscale vrijstelling van de fiscus ook een vergoeding van de producent/productiehuis.

De producent/productiehuis geeft de geïnvesteerde sommen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen uit aan de productie. Er moeten voor minstens 90% uitgaven in België gedaan worden en hiervan moet 70% bestaan uit rechtstreekse uitgaven. Dit zijn kosten verbonden met de creatieve en technische productie van het werk. Onrechtstreekse uitgaven met betrekking tot de administratie, financiële organisatie en begeleiding van de productie kunnen voor 30% van de totale uitgaven in België in rekening gebracht worden.

Bijkomende voorwaarden

Meer informatie over de percentages van de belastingvrijstelling en over de bijkomende voorwaarden kan je raadplegen op de website van het Cultuurloket Tax shelter audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming en op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media Taxshelter voor de audiovisuele sector en Tax Shel­ter Po­di­um­kun­sten.

Tijdelijke corona-versoepelingen

Er werden een aantal tijdelijke fiscale maatregelen doorgevoerd ingevolge de coronacrisis. Deze versoepelingen konden worden toegepast tot 30 september 2021.

Versoepelingen aan de huidige regeling

Er werden een aantal tijdelijke fiscale maatregelen doorgevoerd ingevolge de coronacrisis: 

 • Voor de podiumkunsten kan de termijn van 24 maanden om de uitgaven te doen, met 12 maanden verlengd worden; 
 • Voor de audiovisuele sector kan de termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) om de uitgaven te doen, met 12 maanden verlengd worden.
 • De termijn van drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst, waarin de investeerder de sommen moet storten, kan met drie maanden verlengd worden. 
 • Het audiovisueel werk of de podiumproductie bepaald in de raamovereenkomst, kan vervangen worden door een ander werk.
 • Uitgaven voor voorstellingen van podiumproducties, die waren geprogrammeerd binnen de maand na de première, maar die niet hebben kunnen plaatsvinden als gevolg van het verbod door de overheid, worden beschouwd als productie- en exploitatie-uitgaven gedaan binnen de maand na de première.

Voor meer informatie kan je de Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken raadplegen.

Invoering van de Tax shelter financiering voor podiumwerken die uitsluitend worden vertoond door middel van live streaming

De fiscus heeft de Circulaire 2020/C/134 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het tax shelter stelsel voor podiumwerken gepubliceerd. Deze circulaire voert een tijdelijke fiscale maatregel in waardoor podiumwerken die uitsluitend worden vertoond door middel van live streaming in aanmerking komen voor tax shelter financiering. Deze maatregel geldt tot 31 maart 2021, voor zover de beperkende maatregelen die werden genomen in het kader van de crisis door Covid-19 en die verband houden met de sluiting van de schouwspelzalen en andere voorstellingsruimtes of met het maximum aantal toegelaten toeschouwers, in die periode nog van kracht zijn.

Verlenging tot 30 september 2021

De verlenging tot eind juni kan je terugvinden in de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
De verlenging tot eind september kan je raadplegen in de Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1)

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Wie als investeerder, producent en/of tussenpersoon nog vragen heeft over fiscaliteit, erkenningen, berekening van het Tax Shelterattest, kan  de dienst Tax Shelter van de Federale Overheidsdienst Financiën contacteren.

Voor vragen als producent m.b.t. de verplichte attesteringen door de Vlaamse Gemeenschap, kan je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Meer informatie kan je ook terugvinden op de website van Financiën (Ondernemingen > Vennootschapsbelasting > Belastingvoordelen >Tax Shelter-audiovisuele productie  & Tax Shelter – podiumkunsten) of in de FAQ betreffende het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en de FAQ betreffende het tax shelter stelsel voor podiumwerken op MyMinFin.  

Afdeling / Dienst
Cel Tax Shelter
Adres

Kruidtuinlaan 50 bus 3353
1000 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Afdeling Cultuur en Media
Adres

Arenbergstraat 9
1000 Brussel
België

Telefoon