Vlaamse steun voor ondernemers (crisis)

Laatst gewijzigd op 1 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
ondersteuning tijdens crisisperiodes (o.m. energiecrisis)
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens crisissituaties voorziet de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen. Ook voor de energiecrisis gelden er nieuwe maatregelen. 

Energiecrisis

In het kader van de energiecrisis heeft de Vlaamse Regering een steunpakket voor ondernemingen uitgewerkt.

Energiesteun vierde kwartaal 2022 

Ondernemingen met een operationeel verlies en meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022 (ten opzichte van 2021) konden een subsidie bekomen van 25% van de in aanmerking komende meerkosten voor gas en/of elektriciteit in dat kwartaal. Om in aanmerking te komen moeten zij bovendien in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor gas en/of elektriciteit in de Vlaamse vestigingen hebben.

Ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2022 op ondernemingsniveau geen operationeel verlies kenden, maar wel een daling van minstens 40% van hun EBITDA (t.o.v. één vierde van 2021), kunnen voor hun Vlaamse bedrijfstakken die een operationeel verlies leden in het vierde kwartaal van 2022 deze steun aanvragen.

De aanvraagperiode voor deze subsidie is gesloten. De subsidie kon worden aangevraagd van 12 december 2022 tot en met 28 februari 2023, 12u. 

Meer informatie over deze maatregel in de Subsidiedatabank en de VLAIO-website Energiesteun.

Energiesteun eerste kwartaal 2023 (Energiesteun 2)

Na een beloofde evaluatie heeft de Vlaamse Regering de voorwaarden aangepast voor een nieuw steunkader. Deze 'Energiesteun 2' voor ondernemingen die nog steeds geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven in het eerste kwartaal van 2023 ten gevolge van het conflict in Oekraïne werd op 10 februari 2023 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze steun moet gezonde ondernemingen verder continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Meer informatie kan je vinden op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun-2. Alle informatie is onder voorbehoud van goedkeuring van deze subsidie door de Europese Commissie. De online aanvraag zal mogelijk zijn vanaf half april 2023. We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief.

Uitbreiding overbruggingslening 

De overbruggingslening is een aangepast financieringssysteem opgezet om kmo's en grote ondernemingen te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau. 

De overbruggingslening voor kmo's tot € 750.000 kon worden aangevraagd tot en met 15 december 2022.

Op 3 januari 2023 werd de verruimde overbruggingslening gelanceerd voor zowel kmo's als grote ondernemingen. De lening bedraagt minimum € 10.000. De rentevoet op jaarbasis varieert van 2% tot 3,5% in functie van de grootte van de onderneming en de keuze van terugbetalingsperiode. Er kan tot maximum € 2 miljoen worden ontleend. Een steunaanvrager kan binnen het maximum in totaal drie leningen toegezegd krijgen. Het aantal leningen is inclusief eventuele al verleende overbruggingsleningen die konden aangevraagd worden tussen 28 februari en 15 juni 2022 en tussen 1 augustus en 15 december 2022. 

Deze lening kan worden aangevraagd tot 15 december 2023, 12 u, tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn.

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/overbruggingslening en in de Subsidiedatabank.

GREEN: steun voor groener en efficiënter energiegebruik

Met de subsidie GREEN (Groener en Efficiënter Energiegebruik in de industrie) voorziet de Vlaamse overheid financiële steun voor ondernemingen die investeren om de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar groene energiedragers (vergroening) en/of om de totale energievraag van de onderneming te reduceren door verhoging van de energie-efficiëntie van een kernactiviteit/-proces (energie-efficiëntie). Deze steun kan worden aangevraagd sinds 12 december 2022. 

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/green-investeringssteun en in de Subsidiedatabank.

Sociale economie: lening rond hernieuwbare energie 

Om ook sociale-economieondernemingen te stimuleren tot investeren in hernieuwbare energie kunnen maatwerkbedrijven een lening aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • deze lening heeft een vaste rentevoet van 1% en een looptijd van 10 jaar, met maandelijkse terugbetalingen;
  • kan worden aangevraagd per onderneming of per vestigingsplaats van een onderneming;
  • kan het volledige bedrag van de investering dekken, voor zover die je maximale jaarlijkse energiebehoefte niet overschrijdt.

Je kan deze lening aanvragen via de website www.socialeeconomie.be/leningen-voor-hernieuwbare-energie.

Sportsector: steunmogelijkheden

Specifiek voor deze sector heeft de Vlaamse overheid in het kader van de energiecrisis 2 maatregelen uitgewerkt:

  • Sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen en aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een subsidie aanvragen. Deze steun moet uiterlijk op 15 februari 2023 worden aangevraagd via de sportfederatie. Voor informatie kan je www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis raadplegen.
  • Sport Vlaanderen voorziet tevens sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen (in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of erkende sportfederatie). Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening. Deze lening kan je aanvragen van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2024 via een online platform bij Sport Vlaanderen. Meer informatie op www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis.
Steun om je onderneming energie-efficiënter te maken  

Daarnaast bestaan er ook heel wat steunmogelijkheden die je als onderneming misschien kan toepassen om energie te besparen. Bekijk ook zeker de filter in de Subsidiedatabank 'Duurzaam ondernemen' (Energiepremies voor ondernemingen, Ecologiepremie +, Investeringsaftrek, Opslag groene energie, enz).

Coronacrisis

Sectorale steun

Voor bepaalde sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis werden er steunmaatregelen uitgewerkt. 

Flanders Screen

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra dat ministerieel besluit wordt opgeheven.

Meer informatie in het nieuwsbericht Versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.