Wijzigingen aan Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

Toerisme Vlaanderen lanceerde op 15 maart 2022 reeds 3 thematische relance-oproepen waarvoor je nog kan indienen tot 15 mei 2022. Op 25 maart 2022 werden nu ook de volgende oproepen gelanceerd: Culinaire belevingen, Vlaanderen Natuurlijk! en Vlaamse Meesters. Indienen voor deze oproepen kan tot 25 juni 2022. Meer informatie op de website van Toerisme Vlaanderen Relanceoproepen.
Gewijzigd op
Toerisme Vlaanderen zal in het kader van het relancebeleid 5 thematische relance-oproepen lanceren. 1. Op 15 maart 2022 werden reeds volgende oproepen gelanceerd: 1.1 Relance-oproep voor Recreatief en Sportief fietsen met focus op belevingselementen en multifunctionele servicepunten langs de icoonfietsroutes en de ‘Cycling in Flanders’ routes (deadline 15 mei 2022). 1.2. Relance-oproep voor Bierbeleving zal inzetten op kwalitatieve bezoekersbelevingen bij brouwerijen (deadline 15 mei 2022). 2. In de tweede helft van april 2022 volgen er nog 3 oproepen: 2.1. Relance-oproep voor Natuur met de focus op belevingsvolle pleisterplaatsen en multifunctionele servicepunten voor wandelen, het inrichten van onthaalpunten bij de boer en het ontwikkelen van recreatieve vaarroutes. 2.2. Relance-oproep voor Vlaamse Meesters zal enerzijds inzetten op nieuwe bezoekersbelevingen en anderzijds op tentoonstellingen en evenementen. 2.3. Relance-oproep voor Culinaire belevingen zal inzetten op belevingsprojecten die focussen op typische Vlaamse producten (witloof, witte asperge, grijze Noordzeegarnaal, praline/chocolade, Brusselse wafel, Belgische frieten, speculaas, appel, peer, cuberdon). Zie rubriek Sectorale steun van deze maatregel.
Gewijzigd op
Om de vierde coronagolf te overbruggen, worden er momenteel drie steunmaatregelen uitgewerkt: 1. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 zullen bepaalde sectoren (o.a. eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorsportclubs, …) terug steun kunnen aanvragen ingevolge de sterke exploitatiebeperkingen. 2. Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een Globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden. 3. De overbruggingslening richt zich op investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook op de financiering voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. Deze 3 maatregelen zullen pas operationeel worden in 2022. We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief.
Gewijzigd op
Voor startende Vlaamse exporteurs (kmo's) heeft FIT in september 2021 een tweede oproep Starterspakket Internationalisering gelanceerd. Indienen kan tot 6 oktober 2021. FIT mikt met deze steunmaatregel vooral op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren.
Gewijzigd op
1. De Vlaamse jeugdverblijven en hostels worden sinds maart 2020 geconfronteerd met exploitatiebeperkingen door de federale coronamaatregelen. De Vlaamse Regering wenst hostels en jeugdverblijfcentra met een erkenning bij Toerisme Vlaanderen die hierdoor financiële problemen ondervinden, te ondersteunen door het toekennen van een subsidie. De steun kan worden aangevraagd van 13 juli tot en met 1 augustus. De uitbetaling van de steun is voorzien voor het einde van september 2021. Aanvragen kan via de website van Toerisme Vlaanderen of via de website van het Departement Cultuur, jeugd & media. 2. Een beperkt aantal sectoren van onze economie ondervindt nog steeds de sterke impact van de coronamaatregelen. Voor die beperkte groep ondernemers verlengt de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind september 2021. De principes blijven grotendeels dezelfde: de ondernemer moet aantonen dat er 60% omzetverlies is en kan dan 10% van de normale omzet als bescherming krijgen. De bescherming zal evenwel pas aangevraagd kunnen worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Meer informatie op de website van de Beslissingen van de Vlaamse Regering. Deze maatregel is nog niet operationeel.
Gewijzigd op