Wijzigingen aan Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

Ook voor de maand mei en juni 2021 wordt er bij VLAIO coronasteun voorzien voor de getroffen ondernemers: 1. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 (steunperiode 1/5 t.e.m. 31/5/2021) zullen ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand mei 2021 steun kunnen aanvragen van 7 juni tot en met 5 juli. 2. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme 9 (steunperiode 1/6 t.e.m. 30/6/2021) zullen ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021 steun kunnen aanvragen van 6 juli tot en met 6 augustus. Meer nieuws volgt later. We houden je op de hoogte.
Gewijzigd op
De sportnoodlening voor de sportclubs getroffen door corona kan aangevraagd worden vanaf 29 maart. Het gaat om een lening van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen, terug te betalen over maximaal 9 jaar, met een rente van 1% per jaar. Meer hierover op de website van Sport Vlaanderen Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties
Gewijzigd op
1. Voor de sportclubs getroffen door corona is er een sportnoodlening in de maak. Deze lening van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen, terug te betalen over maximaal 9 jaar, met een rente van 1% per jaar, zal in maart worden gelanceerd. Meer hierover op de website van Sport Vlaanderen Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties. 2. Binnenkort kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. Meer informatie kan je alvast raadplegen op de website Heropstartlening. Dit is nog niet operationeel.
Gewijzigd op
1. Er is ondertussen meer informatie beschikbaar op de website van VLAIO over het Globalisatiemechanisme: de nieuwe steunmaatregel voor de zwaar getroffen sectoren die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen. Deze maatregel is nog niet operationeel. 2. De opleidingen bij VDAB en haar partners worden tijdelijk gratis ter beschikking gesteld aan wie gebruik maakt van het crisis-overbruggingsrecht of voor wie een faillissementsprocedure heeft lopen. VDAB betaalt je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug. Maak je gebruik van het klassiek overbruggingsrecht of kan je bewijzen dat je geen inkomen meer hebt uit je zelfstandige activiteit, dan betaalt de VDAB je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug alsook je verplaatsingskosten en de kosten voor kinderopvang. Meer informatie op de website van VDAB  Blijf in beweging, blijf ondernemen! 
Gewijzigd op
1. Wil je als particulier investeren in het kapitaal van een kmo dan kan je dit vanaf half februari doen via een ‘vriendenaandeel’. Via dit nieuwe instrument kunnen particulieren gelijkaardige fiscale voordelen krijgen als bij 'de uitgebreide Winwinlening'. Het uitvoeringsbesluit werd op 22 januari definitief goedgekeurd, maar moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zodra het Vriendenaandeel operationeel is bij PMV/z wordt hiervan een aparte maatregel opgenomen in de Subsidiedatabank. 2. Particulieren en bedrijven krijgen opnieuw meer tijd om bepaalde Vlaamse belastingen te betalen. Er geldt momenteel een betalingsuitstel voor rechtspersonen tot 30 april 2021 voor de onroerende voorheffing 2020, de erfbelasting en registratiebelasting. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan vragen. 3. Je kan via het Vlaams beschermingsmechanisme 3 nog tot en met 15 februari steun aanvragen als je moet sluiten of een zware omzetdaling hebt door de opgelegde coronamaatregelen in de periode van 16 november tot en met 31 december 2020. Meer informatie over de ondersteuning voor de maand januari 2021 volgt later. 
Gewijzigd op