Wijzigingen aan Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

1. PMV verduidelijkt in een persbericht de lancering van het Welvaartsfonds: 1.1 In een eerste fase verzamelt het Welvaartsfonds een consortium van sterke partners die zich engageren om samen te werken om de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen de partners zich zo achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren. 1.2. In een tweede en derde fase – vanaf het tweede kwartaal van 2021 – wordt het fonds juridisch opgericht en verder opgeschaald. Vanaf dan zal het voor de institutionele investeerders (fase 2) en de particuliere spaarder (fase 3) ook mogelijk zijn om mee te investeren in Vlaamse bedrijven. 2. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren2.1. Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies. Deze globalisatiepremie wordt nu uitgewerkt. In januari zal hierover meer informatie op de website van VLAIO worden vermeld. 2.2. Er werd ook beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme te verlengen tot eind februari 2021. Nog tot 31 december 2020 om 15u kan je steun aanvragen via het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020. Vanaf 4 januari 2021 om 14u kan je via het Vlaams beschermingsmechanisme 3 steun aanvragen voor de periode van 16 november tot en met 31 december 2020.
Gewijzigd op
PMV verduidelijkt in een persbericht de lancering van het Welvaartsfonds: 1. In een eerste fase verzamelt het Welvaartsfonds een consortium van sterke partners die zich engageren om samen te werken om de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen de partners zich zo achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren. 2. In een tweede en derde fase – vanaf het tweede kwartaal van 2021 – wordt het fonds juridisch opgericht en verder opgeschaald. Vanaf dan zal het voor de institutionele investeerders (fase 2) en de particuliere spaarder (fase 3) ook mogelijk zijn om mee te investeren in Vlaamse bedrijven.
Gewijzigd op
1. Tijdens de huidige tweede coronagolf verleent de Vlaamse Belastingdienst aan rechtspersonen een betalingsuitstel tot 30 april 2021 voor onroerende voorheffing 2020. Meer informatie kan je terugvinden op deze pagina Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst. 2. Het wijzigingsdecreet dat het Vriendenaandeel regelt werd aangenomen in het Vlaams Parlement op 25 november 2020. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad vooraleer deze maatregel in werking treedt. Je kan het wijzigingsdecreet raadplegen op de website Beslissingen van de Vlaamse Regering (Ministerraad van 27 november 2020 > Wijziging decreet Winwinlening: vriendenaandeel).
Gewijzigd op
Tijdens de huidige tweede coronagolf verleent de Vlaamse Belastingdienst een verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Meer informatie en voorbeelden kan je terugvinden op deze pagina Erfbelasting en registratiebelasting.
Gewijzigd op
Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de nieuwe beperkende coronamaatregelen geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% kunnen binnenkort een premie aanvragen bij VLAIO. Deze omzetdaling moet zich voordoen in ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, ofwel de periode van 19 oktober tot en met 18 november 2020. Deze maatregel zal kunnen worden aangevraagd vanaf 16 november 2020. Alle informatie kan je raadplegen op de VLAIO website Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.
Gewijzigd op