Wijzigingen aan Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

1. De Vlaamse jeugdverblijven en hostels worden sinds maart 2020 geconfronteerd met exploitatiebeperkingen door de federale coronamaatregelen. De Vlaamse Regering wenst hostels en jeugdverblijfcentra met een erkenning bij Toerisme Vlaanderen die hierdoor financiële problemen ondervinden, te ondersteunen door het toekennen van een subsidie. De steun kan worden aangevraagd van 13 juli tot en met 1 augustus. De uitbetaling van de steun is voorzien voor het einde van september 2021. Aanvragen kan via de website van Toerisme Vlaanderen of via de website van het Departement Cultuur, jeugd & media. 2. Een beperkt aantal sectoren van onze economie ondervindt nog steeds de sterke impact van de coronamaatregelen. Voor die beperkte groep ondernemers verlengt de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind september 2021. De principes blijven grotendeels dezelfde: de ondernemer moet aantonen dat er 60% omzetverlies is en kan dan 10% van de normale omzet als bescherming krijgen. De bescherming zal evenwel pas aangevraagd kunnen worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Meer informatie op de website van de Beslissingen van de Vlaamse Regering. Deze maatregel is nog niet operationeel. 3. Organisatoren van evenementen werden bijzonder hard getroffen door de crisis. Wie geplande en geboekte evenementen moest terugbetalen, herboeken of herschikken in het kader van de verminderde capaciteit moest zijn personeel aan het werk houden om deze omboekingen uit te voeren en contacten met klanten te onderhouden. Tegenover deze omboekingskosten stonden echter geen nieuwe inkomsten. Om deze sector te laten overleven, keurt de Vlaamse Regering principieel een ondersteuningsmechanisme ter compensatie van deze omboekingskosten goed. Deze 'Corona omboekingspremie' richt zicht tot organisatoren van evenementen op het gebied van kunst, amusement of recreatie in België in de periode 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. Deze steunmaatregel werd ondertussen goedgekeurd bij de Europese Commissie. Aanvragen zal pas kunnen midden september 2021. Zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-omboekingspremie.
Gewijzigd op
De Vlaamse jeugdverblijven en hostels worden sinds maart 2020 geconfronteerd met exploitatiebeperkingen door de federale coronamaatregelen. De Vlaamse Regering wenst hostels en jeugdverblijfcentra met een erkenning bij Toerisme Vlaanderen die hierdoor financiële problemen ondervinden, te ondersteunen door het toekennen van een subsidie. De steun kan worden aangevraagd van 13 juli tot en met 1 augustus. De uitbetaling van de steun is voorzien voor het einde van september 2021. Aanvragen kan via de website van Toerisme Vlaanderen of via de website van het Departement Cultuur, jeugd & media.
Gewijzigd op
Ook voor de maand mei en juni 2021 wordt er bij VLAIO coronasteun voorzien voor de getroffen ondernemers: 1. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 (steunperiode 1/5 t.e.m. 31/5/2021) zullen ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand mei 2021 steun kunnen aanvragen van 7 juni tot en met 5 juli. 2. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme 9 (steunperiode 1/6 t.e.m. 30/6/2021) zullen ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021 steun kunnen aanvragen van 6 juli tot en met 6 augustus. Meer nieuws volgt later. We houden je op de hoogte.
Gewijzigd op
De sportnoodlening voor de sportclubs getroffen door corona kan aangevraagd worden vanaf 29 maart. Het gaat om een lening van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen, terug te betalen over maximaal 9 jaar, met een rente van 1% per jaar. Meer hierover op de website van Sport Vlaanderen Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties
Gewijzigd op
1. Voor de sportclubs getroffen door corona is er een sportnoodlening in de maak. Deze lening van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen, terug te betalen over maximaal 9 jaar, met een rente van 1% per jaar, zal in maart worden gelanceerd. Meer hierover op de website van Sport Vlaanderen Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties. 2. Binnenkort kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. Meer informatie kan je alvast raadplegen op de website Heropstartlening. Dit is nog niet operationeel.
Gewijzigd op