Wijzigingen aan Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers ingevolge coronavirus

In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt ondertussen voor zes maanden. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om te reageren indien ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden. Meer informatie over deze maatregel vind je op www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-terugbetaling.
Gewijzigd op
De Vlaamse regering heeft op 8 mei beslist om een lening voor handelshuur te voorzien. Ondernemingen die door de federale maatregelen verplicht moesten sluiten, kunnen binnenkort bij PMV een lening bekomen voor de betaling van maximum 2 maanden huur op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening bedraagt maximum € 25.000 en moet in 18 maanden aan een rente van 2% worden terugbetaald. Enkel de ondernemingen die geen huurachterstallen hadden op 15 maart 2020 komen in aanmerking. Deze uitbreiding kan nog niet worden toegepast. We houden je op de hoogte. Meer informatie kan je raadplegen in de rubriek 'Overheidsleningen (werkkapitaal, handelshuur) uitgebreid'.
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering heeft beslist dat ondernemingen met een groot omzetverlies ingevolge de coronacrisis een Corona compensatiepremie kunnen krijgen van € 3000. Het gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten. Dergelijke ondernemers zijn te vinden in allerlei sectoren (evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, enz...). De informatie die momenteel beschikbaar is kan je vinden in de rubriek 'Compensatiepremie ondernemers' in deze maatregel
Gewijzigd op
Deze pagina geeft een overzicht van diverse maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen: de ondersteuningsmaatregelen van PMV,  de versoepeling van de termijnen van bepaalde VLAIO-subsidies, de Vlaamse Belastingsmaatregelen (uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven, uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting, enz.), de uitbreiding van de aanmoedigingspremie voor personeel van ondernemingen getroffen door de crisis, versoepelingen voor VOP zelfstandigen, AWI premie, Transitiepremie en arbeidskaarten voor economische migranten...
Gewijzigd op
Deze pagina geeft een overzicht van diverse maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen: de ondersteuningsmaatregelen van PMV,  de versoepeling van de termijnen van bepaalde VLAIO-subsidies, de Vlaamse Belastingsmaatregelen (uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven, uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting, enz.), de uitbreiding van de aanmoedigingspremie voor personeel van ondernemingen getroffen door de crisis, ...
Gewijzigd op