Vlaamse steun voor ondernemers (crisis)

Laatst gewijzigd op 4 jul 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
ondersteuning tijdens crisisperiodes (o.m. energiecrisis)
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om ondernemingen te ondersteunen tijdens crisissituaties voorziet de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen. Ook voor de energiecrisis gelden er nieuwe maatregelen. 

Energiecrisis

In het kader van de energiecrisis heeft de Vlaamse Regering een steunpakket voor ondernemingen uitgewerkt.

Uitbreiding overbruggingslening 

De overbruggingslening is een aangepast financieringssysteem opgezet om kmo's en grote ondernemingen te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau. 

De overbruggingslening voor kmo's tot € 750.000 kon worden aangevraagd tot en met 15 december 2022.

Op 3 januari 2023 werd de verruimde overbruggingslening gelanceerd voor zowel kmo's als grote ondernemingen. De lening bedraagt minimum € 10.000. Vanaf 1 april 2023 geldt er een geactualiseerde rentevoet van 3,56% tot 5,06% in functie van de grootte van de onderneming en de keuze van terugbetalingsperiode. Dit is geldig tot 1 juli 2023. Op 1 juli en 1 oktober 2023 wordt deze rente opnieuw geactualiseerd. Er kan tot maximum € 2 miljoen worden ontleend. Een steunaanvrager kan binnen het maximum in totaal drie leningen toegezegd krijgen. Het aantal leningen is inclusief eventuele al verleende overbruggingsleningen die konden aangevraagd worden tussen 28 februari en 15 juni 2022 en tussen 1 augustus en 15 december 2022. 

Deze lening kan worden aangevraagd tot 15 december 2023, 12 u, tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn.

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/overbruggingslening en in de Subsidiedatabank.

GREEN: steun voor groener en efficiënter energiegebruik

Met de subsidie GREEN (Groener en Efficiënter Energiegebruik in de industrie) voorziet de Vlaamse overheid financiële steun voor ondernemingen die investeren om de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar groene energiedragers (vergroening) en/of om de totale energievraag van de onderneming te reduceren door verhoging van de energie-efficiëntie van een kernactiviteit/-proces (energie-efficiëntie). Deze steun kan worden aangevraagd sinds 12 december 2022. 

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/green-investeringssteun en in de Subsidiedatabank.

Maatwerkbedrijven: lening rond hernieuwbare energie 

Om ook sociale-economieondernemingen te stimuleren tot investeren in hernieuwbare energie kunnen maatwerkbedrijven een lening aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • deze lening heeft een vaste rentevoet van 1% en een looptijd van 10 jaar, met maandelijkse terugbetalingen;
  • kan worden aangevraagd per onderneming of per vestigingsplaats van een onderneming;
  • kan het volledige bedrag van de investering dekken, voor zover die je maximale jaarlijkse energiebehoefte niet overschrijdt.

Je kan deze lening aanvragen via de website www.socialeeconomie.be/leningen-voor-hernieuwbare-energie.

Sportsector: steunmogelijkheden

Specifiek voor deze sector heeft de Vlaamse overheid in het kader van de energiecrisis 2 maatregelen uitgewerkt:

  • Sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen en aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een subsidie aanvragen. Deze steun moet uiterlijk op 15 februari 2023 worden aangevraagd via de sportfederatie. Voor informatie kan je www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis raadplegen.
  • Sport Vlaanderen voorziet tevens sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen (in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of erkende sportfederatie). Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening. Deze lening kan je aanvragen van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2024 via een online platform bij Sport Vlaanderen. Meer informatie op www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis.
Steun om je onderneming energie-efficiënter te maken  

Daarnaast bestaan er ook heel wat steunmogelijkheden die je als onderneming misschien kan toepassen om energie te besparen. Bekijk ook zeker de filter in de Subsidiedatabank 'Duurzaam ondernemen' (Energiepremies voor ondernemingen, Ecologiepremie +Investeringsaftrek, Opslag groene energie, enz).

Afgelopen

De mogelijkheid om Energiesteun en Energiesteun 2 aan te vragen is ondertussen afgelopen. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.