Vlaamse steun voor ondernemers (crisis)

Laatst gewijzigd op 4 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
ondersteuning tijdens crisisperiodes (o.m. energiecrisis)
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om ondernemingen te ondersteunen tijdens crisissituaties voorziet de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen. Ook voor de energiecrisis gelden er nog maatregelen. 

Energiecrisis

GREEN: steun voor groener en efficiënter energiegebruik

Met de subsidie GREEN (Groener en Efficiënter Energiegebruik in de industrie) voorziet de Vlaamse overheid financiële steun voor ondernemingen die investeren om de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar groene energiedragers (vergroening) en/of om de totale energievraag van de onderneming te reduceren door verhoging van de energie-efficiëntie van een kernactiviteit/-proces (energie-efficiëntie). 

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/green-investeringssteun en in de Subsidiedatabank.

Maatwerkbedrijven: lening rond hernieuwbare energie 

Om ook sociale-economieondernemingen te stimuleren tot investeren in hernieuwbare energie kunnen maatwerkbedrijven een lening aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • deze lening heeft een vaste rentevoet van 1% en een looptijd van 10 jaar, met maandelijkse terugbetalingen;
  • kan worden aangevraagd per onderneming of per vestigingsplaats van een onderneming;
  • kan het volledige bedrag van de investering dekken, voor zover die je maximale jaarlijkse energiebehoefte niet overschrijdt.

Je kan deze lening aanvragen via de website www.socialeeconomie.be/leningen-voor-hernieuwbare-energie.

Sportsector: steunmogelijkheden

Sport Vlaanderen voorziet tevens sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen (in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of erkende sportfederatie). Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening. Deze lening kan je aanvragen van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2024 via een online platform bij Sport Vlaanderen. Meer informatie op www.sport.vlaanderen/sportfederaties/subsidies-voor-sportfederaties/energiesubsidies.

Steun om je onderneming energie-efficiënter te maken  

Daarnaast bestaan er ook heel wat steunmogelijkheden die je als onderneming misschien kan toepassen om energie te besparen. Bekijk ook zeker de filter in de Subsidiedatabank 'Duurzaam ondernemen' (Energiepremies voor ondernemingen, Ecologiepremie +Investeringsaftrek, Opslag groene energie, enz).

Afgelopen

De mogelijkheid om Energiesteun, Energiesteun 2 en de Overbruggingslening aan te vragen is ondertussen afgelopen. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.