Literatuur: subsidies via Literatuur Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 18 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
(strip)auteurs, illustratoren, literaire vertalers & uitgevers
Voor wat
creatie, productie, presentatie & omkadering van Nederlandstalige literatuur
Subsidie ( werkbeurs, productiesteun, ...)
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan ook de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Via Literatuur Vlaanderen (het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren, VFL) kunnen (strip)auteurs, illustratoren, literaire vertalers en ook uitgevers financieel ondersteund worden.

Het fonds verleent deze ondersteuning in het kader van haar centrale doelstellingen: kwaliteit bevorderen en bijdragen tot de professionalisering van de literaire actoren. Zij ondersteunt de creatie, productie, presentatie en omkadering van de Nederlandstalige letteren, en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk. Sinds 2016 subsidieert Literatuur Vlaanderen ook non-fictie.

Wie komt in aanmerking

De subsidies richten zich tot (strip)auteurs, illustratoren, literaire vertalers en ook uitgevers met een woonplaats in België. Voor de meeste subsidies geldt wel dat er reeds enige ervaring moet zijn vooraleer een subsidie kan worden aangevraagd.

Wat komt in aanmerking

De subsidiemogelijkheden zijn zeer divers. Ze bestaan uit werkbeurzen voor (strip)auteurs en illustratoren, subsidies voor literaire vertalers, maar er wordt ook financiële ondersteuning geboden aan auteurslezingen, uitgevers enz.
Op de website van het fonds bij de rubriek "Subsidies" kan je een uitgebreid overzicht raadplegen van alle subsidieregelingen: www.literatuurvlaanderen.be/ondersteuning.

Omvang steun

De omvang van de steun verschilt al naargelang de subsidie. Hierbij enkele voorbeelden:

  • Een werkbeurs is een subsidie voor auteurs, illustrators, stripauteurs en theatertekstauteurs met als doel hen financiële ruimte te bieden voor het schrijven van kwalitatief nieuw literair werk. Er is één reglement voor iedereen, onafhankelijk van het genre dat wordt beoefent of hoeveel publicaties er reeds op je naam staan. De beurs wordt uitgedrukt in eenheden. Een beurs bedraagt 2 tot 8 eenheden, waarbij 1 eenheid voor 2023 overeenkomt met € 2.800. 
  • Een projectbeurs geeft aan vertalers tijd en ruimte om te werken aan de Nederlandse vertaling van literair werk. Een vertaler-auteur kan op jaarbasis maximaal € 22.400 ontvangen aan werk- en projectbeurzen, rekening houdend met een bepaalde inkomensgrens
  • De subsidies voor bijzondere literaire publicaties ondersteunt uitgevers voor het uitgeven van weinig commerciële, maar waardevolle en bijzondere publicaties van literair werk in het Nederlands. Een productiesubsidie bedraagt maximaal € 6.000 en bedraagt maximaal 50% van de directe productiekosten, kosten voor redactie en voor promotie.

De bedragen en mogelijkheden worden ieder jaar herbekeken. Bekijk de laatste stand van zaken op www.literatuurvlaanderen.be/ondersteuning.

Aanvraagprocedure

Er wordt per subsidie met vaste indiendata gewerkt. Een overzicht van deze deadlines kan je terugvinden via www.literatuurvlaanderen.be/deadlines.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je terugvinden per subsidie op www.literatuurvlaanderen.be/ondersteuning.