Innovatieve culturele partnerprojecten

Laatst gewijzigd op 14 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
innovatieve samenwerkingen tussen culturele organisaties en niet-culturele partners.
Subsidie via oproep
maximaal € 80.000 per project over drie jaar

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan ook de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Met deze subsidieoproep van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunnen culturele organisaties innovatieve samenwerkingen aangaan met met organisaties uit andere sectoren.

Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de niet-culturele partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

Indienen voor de innovatieve partnerprojecten kan jaarlijks tot en met 15 juli. In 2024 is er binnen deze oproep extra aandacht voor projectvoorstellen die inzetten op digitale transformatie. Digitale transformatie kan breed geïnterpreteerd worden: verbreding en verrijking van culturele digitale content; verbreding en verdieping van cultuurparticipatie, digitalisering van de werking, innovatie en experiment, een straf idee waarbij bestaande tools op een innovatieve manie ingezet worden. Deze focus is niet verplicht. Bij de beoordelingscriteria wordt dit meegenomen om het innovatieve karakter van het project mee te beoordelen, maar het vormt niet het enige criterium.

Wie komt in aanmerking

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. Bekijk het reglement en de FAQ om te zien of jouw sector in aanmerking komt.

Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. De culturele partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben of een natuurlijk persoon zijn.

Er zijn een paar uitzonderingen: afstudeerprojecten, gefinancierde doctoraten en academische onderzoeken komen niet in aanmerking, net als restauratiewerken en projecten die al lopen op het moment van de aanvraag.

Wat komt in aanmerking

De subsidielijn heeft als doelstelling om nieuwe cross-sectorale samenwerking tussen culturele actoren en niet-culturele actoren te stimuleren. Het biedt de aanvragers de middelen en tijd om via innovatieve projecten nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren.

Een cross-sectorale samenwerking heeft als doel de expertise, infrastructuur of netwerken van de partners met elkaar te delen en zo spillover effecten te creëren, die zowel de cultuursector als andere sectoren in de toekomst kan ondersteunen bij de ontwikkeling of productie van nieuwe realisaties.

Lees alle gedetailleerde informatie op www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultuur-en-economie/innovatieve-partnerprojecten 

Omvang steun

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal € 80.000 per project. De minister heeft een subsidie op het oog van ongeveer € 25.000 per jaar. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten en de eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimum 25% van de totale kosten.

Aanvraagprocedure

De indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten is jaarlijks op 15 juli. Projecten kunnen hierbij van start gaan vanaf 1 december in het jaar van de indiening en maximaal drie jaar lopen.

Een aanvraag verloopt via de KIOSK-applicatie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.