Films, series, games en interactief werk: subsidies via VAF

Laatst gewijzigd op 9 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de audiovisuele sector
Voor wat
(co)productie & promotie van audiovisuele projecten
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief en fonds

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan ook de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Onder de algemene koepel van het Vlaams audiovisueel fonds (VAF) vallen drie fondsen.

Het VAF/Filmfonds ondersteunt zogenaamde ‘single’ creaties. Dit zijn op zichzelf staande audiovisuele werken (dus geen series: animatie, documentaire, fictie, Filmlab en Innovatielab. Dit laatste zijn interactieve of immersieve projecten in virtual reality en augmented reality).

Het VAF/Mediafonds ondersteunt series en de crossmediale toepassingen daarvan. Het gaat over animatie-, documentaire- en fictieseries, zowel bestemd voor tv en platformen als webseries. Sinds 2022 ondersteunt het VAF/Mediafonds ook podcasts.

Het VAF/Gamefonds ondersteunt games.

Het VAF geeft binnen deze drie fondsen financiële steun aan de creatie van onafhankelijke audiovisuele creaties in Vlaanderen en zorgt voor omkadering voor de professionele audiovisuele sector. 

Daarnaast voert het VAF bepaalde opdrachten uit voor het economisch filmfonds Screen Flanders

Wie komt in aanmerking

Binnen deze fondsen kan steun gevraagd worden door:

 • makers en producenten
 • studenten
 • festivals en publieksorganisaties
 • vertoners
 • organisatoren van opleidingen

Afhankelijk van het soort steun, kunnen fysieke en/of rechtspersonen aanvragen:

 • Rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel of een permanent agentschap is gevestigd in Vlaanderen op het moment van de uitbetaling van de steun.
 • Meerderjarige natuurlijke personen van elke nationaliteit, die gedomicilieerd zijn, permanent resideren of hun beroep uitoefenen in de Europese Unie.

Wat komt in aanmerking

De subsidiemogelijkheden zijn zeer divers, van de creatie tot de promotie van een audiovisueel werk, en voor publieksactiviteiten.

Creatie van professionele audiovisuele projecten
 • scenariosteun, ontwikkelingssteun en (post)productiesteun binnen het film- en mediafonds. 
 • preproductiesteun en productiesteun in het gamefonds

Zie www.vaf.be/subsidies/creatie

Opleidingsprogramma's, en partnerschappen met internationale opleidingsprogramma's
 • programma's en ondersteuningsmaatregelen voor mensen die net afstudeerden, voor makers met een beetje ervaring én voor doorwinterde professionals
 • Sommige programma's zijn lokaal, andere zijn internationaal

Zie www.vaf.be/subsidies/opleiding-en-coaching

Promotie en marketing in binnen- en buitenland van Vlaamse content en talent

Zie www.vaf.be/subsidies/promotie

Publieksactiviteiten: de vertoning en spreiding van en de educatie en reflectie over filmcultuur
 • met een artistieke, culturele en/of maatschappelijke meerwaarde
 • functioneren naast de reguliere commerciële exploitatie
 • ondersteuning omwille van hun inhoudelijke en economische kwetsbaarheid

Zie www.vaf.be/subsidies/publieksactiviteiten

Op de website van het VAF kan je een uitgebreid overzicht raadplegen van alle subsidieregelingen: www.vaf.be/subsidies

Omvang steun

De omvang van de steun verschilt naargelang de subsidie. In de reglementen staan de theoretische maxima volgens de beheersovereenkomst van de fondsen.

Hierbij een aantal voorbeelden voor animatie:

Scenariosteun
 • middellang: € 10.000
 • lang: € 15.000
 • + € 5.000 voor aanzet storyboard en ander grafisch illustratiemateriaal
Ontwikkelingssteun
 • middellang: € 35.000
 • lang zonder trailer of pilot: € 75.000
 • lang mét trailer of pilot: € 100.000 / € 150.000 / € 200.000
 • lang minoritair: € 50.000 indien minstens twee van volgende functies door Vlaams talent zijn ingevuld:
  •  de (co)scenarist
  • de (co)regisseur
  • de auteur van de grafische bijbel
  • de auteur van de literaire bijbel
  • de hoofdanimatieregisseur
  • de hoofd storyboarder
  • de production designer/art director
  • de hoofdsupervisor van de background designs
  • de hoofdcomponist

De bedragen en mogelijkheden worden ieder jaar herbekeken. Bekijk de laatste stand van zaken op de subsidiewijzer van het VAF. Daar vind je ook alle voorwaarden per subsidie.

De-minimis

Sommige steun valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis. Dit is het geval bij de 3 fondsen voor steun aan beroepsorganisaties. Bij het Mediafonds geldt dit ook voor de ondersteuning van Podcasts. Je kan deze informatie terugvinden in de beheersovereenkomsten

Aanvraagprocedure

Het VAF werkt bij zowel het Filmfonds, Mediafonds en Gamefonds met vooraf vastgestelde uiterste indieningstermijnen (deadlines).

Wil je weten wanneer de deadline voor een subsidieaanvraag valt of welke producties al steun kregen van het VAF? Check de overzichten op de website: