Steun culturele en creatieve sector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 13 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en organisaties
Voor wat
overbruggen van de coronacrisis
Subsidie/Lening/Voorschot
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Voor ondernemers actief in de culturele en creatieve sector, alsook de evenementensector werden een aantal specifieke steunmaatregelen gelanceerd om de coronacrisis te overbruggen. Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme het Corona-overbruggingsrecht, het Overbruggingsrecht heropstartWaarborg coronacrisis (corona-uitbreiding) en Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis) werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt er een culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021.

Wie komt in aanmerking

De culturele activiteitenpremie kan worden aangevraagd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • Je bent actief binnen één van de NACE-codes opgenomen op deze lijst en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector (je bent dus niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector).
Wat komt in aanmerking

De premie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd;
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
 • De cultuurwerkers en/of zelfstandige cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. 
Omvang steun

De premie dient om de gemaakte kosten voor de georganiseerde activiteit te dekken. Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • Per activiteit bedraagt de steun minimum € 2.000 of een veelvoud van € 2.000 tot maximum € 20.000;
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan € 20.000 in totaal; 
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.
Aanvraagprocedure

Je kan deze steun nog niet aanvragen. Dit zal vermoedelijk kunnen tegen eind oktober op de online applicatie die men momenteel ontwikkelt. Deze applicatie werkt niet op mobiele toestellen.  

Je kan tot 31 mei 2021 een aanvraag indienen of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn. 

Meer informatie

Meer informatie kan je vinden op de website van Departement Cultuur, Jeugd & Media De culturele activiteitenpremie.

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.

Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020. Met deze aanvullende financiering wil de Vlaamse overheid de cultuursector ondersteunen gedurende de COVID 19-crisis.

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/herstel-cultuurkrediet.

Evenementensector: voorschot voor organisatoren

Organisatoren konden van 7 september tot 2 oktober een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen in 2020. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 kan een voorschot worden aangevraagd van 5 oktober tot en met 9 november 2020

Meer informatie

Uitgebreide info over deze maatregel kan je raadplegen in de Subsidiedatabank Voorschot voor de organisatie van evenementen en op www.vlaio.be/voorschotevenementen.

Andere initiatieven

Corona crowdfunding

Verschillende crowdfundingplatformen hebben tijdens deze crisis nieuwe financieringsmogelijkheden gecreëerd. Het platform Socrowd verstrekt bijvoorbeeld via het Coronafonds renteloze leningen om projecten met een sociale meerwaarde (burgerinitiatief, cultureel belang, goede samenwerkingen) te ondersteunen. Als je slaagt om via de crowd 1/3e deel van de lening op te halen legt Socrowd de rest bij. Andere initiatieven kan je terugvinden op Crowdfunding tijdens de coronacrisis.

Sabam for Culture

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Ben je door de huidige crisis genoodzaakt om in een afgeslankte bezetting op te treden, dan kan je gebruik maken van de Beurs om uw artistiek budget te boosten, waarbij je budget wordt aangevuld met € 300 per concert. Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

Fonds Strandschelp: oproep steun aan jonge kunstenaars in West-Vlaanderen

Jonge kunstenaars (van maximaal 30 jaar) die door COVID19 bepaalde projecten, voorstellingen of producties niet hebben kunnen uitvoeren dragen daar soms zware financiële gevolgen van. Het Fonds Strandschelp biedt hen de mogelijkheid van een éénmalige premie van € 2.000 tot € 4.000 ter compensatie van deze verloren inkomsten. Het bedrag is afhankelijk van de toegang die aanvrager heeft tot andere fondsen of steunmaatregelen.
Deze oproep richt zich op jonge kunstenaars die wonen en/of werken in West-Vlaanderen met specifieke aandacht voor jongeren die actief zijn binnen de podiumkunsten (dans, muziek, theater, …). Indienen kan online tot 18 november 2020 op de website van de Koning Boudewijnstichting Fonds Strandschelp: oproep steun aan jonge kunstenaars in West-Vlaanderen.

Cultuurcoronapremie

De cultuurcoronapremie is een forfaitaire subsidie van € 1.500 voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Je kon deze steun aanvragen tot 31 augustus 2020. 

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie.

Boekensector

Literatuur Vlaanderen krijgt € 1,3 miljoen uit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade.

Auteurs, illustrators of vertalers die aan bepaalde voorwaarden voldoen konden steun aanvragen tot 31 augustus 2020 indien ze financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis.

Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op de website van Literatuur Vlaanderen: Coronacompensatie voor auteurs, illustratoren en vertalers.

Mediasector

Vlaams Noodfonds

Het noodfonds van de Vlaamse overheid voorziet € 10 miljoen steun voor de mediasector, dat wordt gebruikt voor de volgende doelgroepen:

 • € 1,9 miljoen voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor steun aan productie;
 • € 3,8 miljoen voor de erkende regionale televisieomroepen;
 • € 186.250 voor erkende lokale en netwerkradio-omroepen;
 • € 313.750 voor freelancers in de journalistiek;
 • € 3,8 miljoen voor de VRT.

Deze steun kon worden aangevraagd tot 31 augustus 2020. De steun via VAF kon worden aangevraagd tot 2 september.

Meer informatie op de website van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, jeugd en media: Noodfonds media.

Flanders Screen

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra dat ministerieel besluit wordt opgeheven. Zie nieuwsbericht Versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.