Steun culturele en creatieve sector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 7 apr 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en organisaties uit de culturele en creatieve sector
Voor wat
overbruggen van de coronacrisis
Steun
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Voor ondernemers actief in de culturele en creatieve sector werden een aantal specifieke steunmaatregelen gelanceerd om de coronacrisis te overbruggen. 

Informatie over nieuwe maatregelen voor deze sector kan je voortaan terugvinden in de overzichtsmaatregelen Federale steun voor ondernemers (coronavirus) en Vlaamse steun voor de ondernemers (coronavirus)

Garantiefonds audiovisuele sector

De Vlaamse Regering keurde op 5 februari 2021 een garantiefonds van € 10 miljoen goed om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen. Doel van het garantiefonds is het dekken van bepaalde coronagerelateerde risico’s vanaf 4 weken voor de start van een opname of tijdens een opnameperiode. 

€ 5 miljoen van de middelen zijn bestemd voor filmproducties die zowel mét steun als zonder steun van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) gemaakt zijn (fictie, documentaire, animatie, korte film). De andere € 5 miljoen zijn bestemd voor televisieproducties. Naast fictie-, animatie-, en documentairereeksen, met inbegrip van kinder- en jeugdreeksen, komen hiervoor ook cultuur-, human interest- en entertainmentprogramma’s voor in aanmerking. 

Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds. Sinds 9 februari kan je producties bij het VAF registreren, zodat ze door het garantiefonds gedekt kunnen worden.

Meer informatie op de website van VAF > Garantiefonds

Flanders Screen

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra dat ministerieel besluit wordt opgeheven.

Meer informatie

Zie nieuwsbericht Versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Relanceplan Mediasector

Met dit plan wil de Vlaamse Regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. Er worden middelen voorzien voor 6 projectlijnen:

 • het opzetten van een 'Cross-mediaal en multiplatform meetsysteem
 • het opzetten van een 'Media hub' waarbinnen digitale tools worden ontwikkeld die een laagdrempelige instap bieden voor start-ups, scholen en bedrijven
 • het aanpakken van 'Desinformatie' via een projectoproep (deadline 2 mei 2022): 
 • het versneld 'Digitaal transformeren van de regionale omroepen'
 • projectoproepen rond 'Digitale transformatie'
 • een ondersteunend innovatieprogramma voor de mediasector, dat focust op toepassingsgerichte onderzoeks- en innovatiecomponenten voor de ontwikkelingsprojecten. De ondersteuning van deze projectlijn zal gebeuren via VLAIO.
Meer informatie 

Zie nieuwsbericht 35 mil­joen voor re­lan­ce­plan me­dia­sec­tor.

Andere initiatieven

Corona crowdfunding

Verschillende crowdfundingplatformen hebben tijdens deze crisis nieuwe financieringsmogelijkheden gecreëerd. Het platform Socrowd verstrekt bijvoorbeeld via het Coronafonds renteloze leningen om projecten met een sociale meerwaarde (burgerinitiatief, cultureel belang, goede samenwerkingen) te ondersteunen. Als je slaagt om via de crowd 1/3e deel van de lening op te halen legt Socrowd de rest bij. Andere initiatieven kan je terugvinden op Crowdfunding tijdens de coronacrisis.

Sabam for Culture

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

SOS Relief

State of the Arts is een open platform van kunstenaars en kunstwerkers. Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever het rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en kan slechts één keer steun ontvangen. Meer informatie over SOS Relief

Afgelopen steunacties

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

De tijdelijke versoepelde toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid is opnieuw van toepassing vanaf 1 januari 2022. Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 31 maart 2022 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. 

Meer informatie kan je raadplegen op de website van de RVA Infoblad T53 en Infoblad T146 en in het nieuwsbericht Nieuwe maatregelen voor de werknemers van de artistieke sector.

PlayRight: steun voor uitvoerende kunstenaars

PlayRight is een vereniging voor muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten. Je kan steun aanvragen voor alle activiteiten die in februari 2022 zijn of zullen worden geannuleerd. De deadline is 13 maart 2022. Voorwaarde om in aanmerking te komen is onder meer dat je lid geworden bent vóór 20 november 2021. In maart 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten om het PlayRight+ noodfonds op te schorten. Meer informatie op de website van PlayRight.

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven werd de culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kon deze premie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021. 

Je kon deze premie aanvragen sinds 3 november 2020. Sinds 12 januari 2021 kan de culturele activiteitenpremie niet meer aangevraagd worden. Het voorziene budget van € 35 miljoen van het noodfonds is uitgeput.

De premie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

De premie dient om de gemaakte kosten voor de georganiseerde activiteit te dekken. Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • Per activiteit bedraagt de steun minimum € 2.000 of een veelvoud van € 2.000 tot maximum € 20.000;
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan € 20.000 in totaal; 
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.

Meer informatie kan je vinden op de website van Departement Cultuur, Jeugd & Media: De culturele activiteitenpremie.

Cultuurcoronapremie

De cultuurcoronapremie was een forfaitaire subsidie van € 1.500 voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Je kon deze steun aanvragen tot 31 augustus 2020. Meer informatie kan je raadplegen op vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie.
Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis

Coronacompensatie voor auteurs, illustratoren en vertalers

Literatuur Vlaanderen kreeg € 1,3 miljoen uit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade. Auteurs, illustrators of vertalers die aan bepaalde voorwaarden voldoen konden steun aanvragen tot 31 augustus 2020 indien ze financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Meer informatie kan je raadplegen op de website van Literatuur Vlaanderen: Coronacompensatie voor auteurs, illustratoren en vertalers.

Fund Belgian Music

Je kon van 1 juni tot en met 29 juni 2021 bij Fund Belgian Music steun aanvragen als je als Belgische muzikant, zowel uitvoerende kunstenaars (solo, band of ensemble) als auteurs (componisten en tekstschrijvers), nieuw werk wil opnemen in een Belgische opnamestudio (indien de opnamedagen in meerdere landen doorgaan, moet de meerderheid van de geboekte studiotijd in België plaatsvinden). Meer informatie op de website Fund Belgian Music.

Fonds Norma Joossens: steun aan acteurs en actrices

In principe biedt dit fonds ondersteuning aan deze doelgroep wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben om op pensioengerechtigde leeftijd in hun levensonderhoud te voorzien. Door de ernst van de covid19-crisis in deze sector heeft het Fonds een deel van zijn middelen nu ook vrijgemaakt, samen met de steun van PlayRight om voor een beperkte periode financiële steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. Zij kunnen op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die zij door een gebrek aan inkomsten door de coronacrisis niet zelf kunnen bekostigen. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen. Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen € 700 en 1.500 uitgekeerd. Een dossier indienen kon tot 12 november 2021. Meer informatie op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Fonds Strandschelp: oproep steun aan jonge kunstenaars in West-Vlaanderen

Jonge kunstenaars (van maximaal 30 jaar) die door COVID19 bepaalde projecten, voorstellingen of producties niet hebben kunnen uitvoeren dragen daar soms zware financiële gevolgen van. Het Fonds Strandschelp biedt hen de mogelijkheid van een éénmalige premie van € 2.000 tot € 4.000 ter compensatie van deze verloren inkomsten. Het bedrag is afhankelijk van de toegang die aanvrager heeft tot andere fondsen of steunmaatregelen.
Deze oproep richtte zich op jonge kunstenaars die wonen en/of werken in West-Vlaanderen met specifieke aandacht voor jongeren die actief zijn binnen de podiumkunsten (dans, muziek, theater, …). Indienen kon online tot 18 november 2020 op de website van de Koning Boudewijnstichting. 

Herstel cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis voor de tweede maal een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 250.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. Aanvragen kan tot 15 november 2021. Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Herstel Cultuurkrediet.

Innovatie Mechanisme

Met het Innovatie Mechanisme wil men de innovatie in de cultuursector stimuleren en het culturele businessmodel transformeren. Dat gaat dan vooral over het vernieuwen van producten, diensten, werkprocessen en marketingmethodes die culturele spelers in staat stellen waarde te creëren, te leveren en te ontvangen.

Organisaties en individuele spelers zullen een subsidie kunnen ontvangen voor een reflectie van hun culturele businessmodel en het uitschrijven van een innovatietraject.

Het Innovatiemechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die dient om kosten voor diensten en/of lonen te dekken, verbonden aan de innovatie van je businessmodel. Investeringen en afschrijvingen zijn altijd uitgesloten. De subsidie bedraagt: 

 • € 7500 voor een organisatie.
 • € 2750 voor een eenmanszaak of loontrekkende

Je kon een aanvraag indienen vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december 2021 of tot de beschikbare middelen zijn uitgeput (sinds 29 oktober 2021 zijn de middelen uitgeput). 

Meer informatie over het Innovatie Mechanisme

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren konden een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum €1.800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. De aanvraag voor derde oproep liep af op 3 mei 2021, 12.00 uur. Zie: www.vlaio.be/voorschotevenementen.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 september 2021 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kon je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 30 september 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. Deze maateregel is afgelopen. Meer informatie kan je raadplegen op de website van de RVA Infoblad T53.

Vlaams Noodfonds

Het noodfonds van de Vlaamse overheid voorzag € 10 miljoen steun voor de mediasector. Deze steun kon worden aangevraagd tot 31 augustus 2020. De steun via VAF kon worden aangevraagd tot 2 september. Meer informatie op de website van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, jeugd en media: Noodfonds media.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.