Versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19

Publicatiedatum
Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. We zetten ze hier op een rijtje.
grafisch beeld van het virus

Tijdelijke maatregelen voor audiovisuele werken

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Het gaat om tijdelijke maatregelen, die via een bijkomend ministerieel besluit zijn goedgekeurd. Deze versoepelingen vervallen van zodra dat ministerieel besluit wordt opgeheven. 

Hieronder vind je een overzicht terug van de verschillende tijdelijke maatregelen:

Een steunaanvraag indienen:

 • Fictiereeksen komen in aanmerking, ongeacht het Belgische coproductiepercentage. De reeks moet verdeeld zijn over maximaal 13 verschillende afleveringen die een doorlopend verhaal brengen. Soaps, telenovelles, sitcoms, webseries en experimentele series zijn daarbij uitgesloten.
   
 • Een steunaanvraag voor een project met overwegend dezelfde kenmerken dat door de producent wordt ingetrokken voor de jury kan één keer herindienen.

Uitgaven en uitgavenperiode:

 • Voor projecten die nog niet werden gecontroleerd door de inspectiedienst van VLAIO eindigt de uitgavenperiode 30 maanden voor fictie en documentaire of 36 maanden voor animatie na de beslissing die de rangschikking van de oproep vastlegt.
  Een beargumenteerde aanvraag tot verlenging voor deze projecten kan worden ingediend tot 6 maanden na het verstrijken van de uitgavenperiode.
   
 • Van de extra uitgaven die binnen het kader van de coronamaatregelen worden gemaakt, komt het gedeelte personeel en dienstverlening in aanmerking, de aankoop van producten niet. Deze uitgaven moeten voldoen aan de algemene principes van de in aanmerking komende kosten en de verdere beperkingen zoals aangegeven in de Screen Flanders-handleiding.

Bewijsstukken en uitbetalingen: 

 • Een deelschijf van 10% van de toegekende steun kan meteen worden uitbetaald, 30 dagen na de steuntoekenning. VLAIO kan evenwel, om gegronde redenen, toch de voorwaarden van de gebruikelijke eerste schijf volgen.
   
 • De volgende deelschijf van 30% van de toegekende steun, kan hierna worden aangevraagd volgens de voorwaarden van de gebruikelijke eerste schijf zoals die reeds bestonden. Deze kan dus pas worden aangevraagd als de aanvrager aantoont dat minstens 80% van de totale financiering én minstens 50% van het bedrag aan Belgische federale Tax Shelter definitief verworven is. Geldige bewijsstukken daarvan zijn door alle partijen ondertekende en gedateerde contracten of uitvoeringsovereenkomsten met vermelding van het project.
   
 • Voor overheidsfondsen en Vlaamse zenders zullen bij aanvraag van deze eerste schijf wel de LOI’s, LOC’s en bevestigingsbrieven - gedateerd, ondertekend door de tegenpartij en maximaal 6 maanden eerder opgesteld - aanvaard worden als bewijs van definitief verworven financiering.
   
 • Opgelet, voor de uitbetaling van de derde schijf van de toegekende steun dienen alsnog de definitieve overeenkomsten met deze partijen te worden aangeleverd.

Volgende deadline: 11 september 2020

De eerstvolgende Screen Flanders-deadline is 11 september 2020. Gelieve - in het licht van maximaal telewerk - vooraf contact op te nemen met één van de VLAIO-contactpersonen om jouw dossier dossier in te dienen.

Meer info?

Alle informatie over deze maatregel is ook te vinden op www.screenflanders.be.
 

Delen: