Literatuur Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 8 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
(strip)auteurs, illustratoren, literaire vertalers & uitgevers
Voor wat
creatie, productie, presentatie & omkadering van Nederlandstalige literatuur
Subsidie ( werkbeurs, productiesteun, ...)
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Wat houdt de maatregel in

Via Literatuur Vlaanderen (het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren, VFL) kunnen (strip)auteurs, illustratoren, literaire vertalers en ook uitgevers financieel ondersteund worden.

Het fonds verleent deze ondersteuning in het kader van haar centrale doelstellingen: kwaliteit bevorderen en bijdragen tot de professionalisering van de literaire actoren. Zij ondersteunt de creatie, productie, presentatie en omkadering van de Nederlandstalige letteren, en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk. Sinds 2016 subsidieert Literatuur Vlaanderen ook non-fictie.

Wie komt in aanmerking

De subsidies richten zich tot (strip)auteurs, illustratoren, literaire vertalers en ook uitgevers met een woonplaats in België. Voor de meeste subsidies geldt wel dat er reeds enige ervaring moet zijn vooraleer een subsidie kan worden aangevraagd (bijvoorbeeld 2 literaire werken gepubliceerd hebben).

Wat komt in aanmerking

De subsidiemogelijkheden zijn zeer divers. Ze bestaan uit werkbeurzen voor (strip)auteurs en illustratoren, subsidies voor literaire vertalers, maar er wordt ook financiële ondersteuning geboden aan auteurslezingen, uitgevers enz.
Op de website van het fonds bij de rubriek "Subsidies" kan je een uitgebreid overzicht raadplegen van alle subsidieregelingen: www.literatuurvlaanderen.be/ondersteuning.

Omvang steun

De omvang van de steun verschilt al naargelang de subsidie. Hierbij enkele voorbeelden:

  • Een werkbeurs is een subsidie voor auteurs of illustrators met als doel hen financiële ruimte te bieden voor het schrijven van kwalitatief hoogstaand literair werk. Deze subsidie wordt uitgedrukt in eenheden. Het aantal eenheden die kunnen worden betoelaagd varieert afhankelijk van de doelgroep. Zo kan bijvoorbeeld een stripauteur 1 tot 8 eenheden krijgen, en een literair auteur 2 tot 8 eenheden. Een eenheid bedraagt € 2.600. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgelegd.
  • Een stimuleringsbeurs richt zich tot auteurs die in de afgelopen 2 jaar een literair debuut hebben gepubliceerd en bedraagt € 3.500 tot € 10.000.
  • De productiesubsidie ondersteunt uitgevers voor het uitgeven van weinig commerciële, maar waardevolle en bijzondere publicaties van literair werk in het Nederlands. Een productiesubsidie bedraagt maximaal € 4.000 en bedraagt meestal maximaal 50% van de directe productiekosten.

De bedragen en mogelijkheden worden ieder jaar herbekeken. Bekijk de laatste stand van zaken op www.literatuurvlaanderen.be/ondersteuning.

Aanvraagprocedure

Er wordt per subsidie met vaste indiendata gewerkt. Een overzicht van deze deadlines kan je terugvinden via www.literatuurvlaanderen.be/deadlines.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je terugvinden per subsidie op www.literatuurvlaanderen.be/ondersteuning.