Wijzigingen aan Steun culturele en creatieve sector (coronavirus)

De Vlaamse Regering lanceert een Relanceplan voor de mediasector. Met dit plan wil men de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. De financiële middelen worden voorzien via 6 projectlijnen. Zie nieuwsbericht 35 mil­joen voor re­lan­ce­plan me­dia­sec­tor.
Gewijzigd op
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering keurde op 5 februari 2021 een garantiefonds van € 10 miljoen goed om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen. Doel van het garantiefonds is het dekken van bepaalde coronagerelateerde risico’s vanaf 4 weken voor de start van een opname of tijdens een opnameperiode. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Sinds 9 februari kan je producties bij het VAF registreren, zodat ze door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Meer informatie op de website van VAF > Garantiefonds
Gewijzigd op
Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven werd de culturele activiteitenpremie gelanceerd op 3 november 2020. Je kon deze premie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021. Sinds 12 januari 2021 kan de culturele activiteitenpremie niet meer aangevraagd worden. Het voorziene budget van € 35 miljoen van het noodfonds is uitgeput.  
Gewijzigd op
1. Het Fonds Norma Joossens heeft door de ernst van de covid19-crisis nu ook een deel van zijn middelen vrijgemaakt om financiële steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. Zij kunnen op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die zij door een gebrek aan inkomsten door de coronacrisis niet zelf kunnen bekostigen. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen. Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen € 700 en 2.000 uitgekeerd. Een dossier indienen kan tot 31 december 2020. 2PlayRight is een vereniging voor muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten. Leden kunnen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens,…)  geannuleerd werden steun aanvragen. In de maand waarvoor je steun vraagt krijg je geen vervangingsinkomen. Je kan nog steun aanvragen tot 13 december 2020 (voor november) en tot 17 januari 2021 (voor december). 3. State of the Arts is een open platform van kunstenaars en kunstwerkers. Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen.  
Gewijzigd op