Starten in bijberoep: steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 28 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemers in bijberoep
Voor wat
uitbouwen van een bijberoep
Subsidie/(micro)krediet/Waarborg
steun varieert per instrument

Raadpleeg ook de VLAIO pagina's over het statuut zelfstandige in bijberoep.

Wat houdt de maatregel in

Starten als zelfstandige houdt steeds een vorm van onzekerheid in. Sommigen starten dan ook liever via een bijberoep. Maar ook daar liggen de drempels voor sommigen hoog. Enkele steunmaatregelen moeten de overstap makkelijker maken.

Heb je nood aan financiële ondersteuning voor de opstart? We sommen hier nog even een aantal financieringsmaatregelen op die ook van toepassing zijn voor zelfstandigen in bijberoep.

Springplank naar zelfstandige

Tijdens je werkloosheid kan je een nevenactiviteit als zelfstandige uitoefenen en daarbij het recht op uitkeringen behouden tijdens een periode van twaalf maanden.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden:

  • de uitoefening van de zelfstandige nevenactiviteit moet worden aangeven bij de RVA vóór het begin van de activiteit (of als je nog geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangt: op het moment dat je je uitkering aanvraagt);
  • de activiteit mag niet als zelfstandige in hoofdberoep zijn uitgeoefend gedurende de afgelopen zes jaar;
  • het moet een nevenactiviteit zijn. Dit betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. RVA oordeelt of dit het geval is of niet;
  • het mag geen artistieke activiteit zijn;
  • de activiteit mag zowel overdag als 's avonds worden uitgeoefend.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RVA (infoblad T158) en in de maatregel 'Starten vanuit werkloosheid: steunmogelijkheden'.

Onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking

In sommige gevallen kan je als werknemer zowel in de privé- als de openbare sector een bijberoep combineren met loopbaanonderbreking. Dit hangt telkens af van de duur en de soort van het verlof.

Enkel voor bepaalde ambtenaren in de openbare sector geldt er nog de mogelijkheid om een bijberoep op te starten tijdens een loopbaanonderbreking waarbij de onderbrekingsuitkering van de RVA kan gecumuleerd worden met een zelfstandige activiteit*. Dit kan enkel gedurende 12 maanden en slechts als de prestaties volledig worden onderbroken. Dat geldt voor de aanvragen van de federale Gewone loopbaanonderbreking (dit geldt niet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector: onderwijs, lokale en provinciale besturen, diensten Vlaamse overheid) en voor de aanvragen voor de thematische verloven (ouderschapsverlofverlof voor medische bijstandpalliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

*Dit gaat enkel voor wie bij een lokaal of provinciaal bestuur, in de openbare sector, in het onderwijs of bij een gemeenschapsuniversiteit werkt. Voor contractueel of statutair personeel van een autonoom overheidsbedrijf geldt echter de voorwaarde: enkel als de zelfstandige activiteit al werd uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van het thematisch verlof of loopbaanonderbreking.

Meer informatie over de combinatie van uitkeringen tijdens een loopbaanonderbreking en een zelfstandige activiteit kan je nalezen op Wat bij volledige of gedeeltelijke stopzetting van je activiteit als loontrekkende?.

Financiering

Start je in bijberoep en heb je nood aan financiële ondersteuning dan bestaat er ook deze ondersteuning waarop je een beroep kan doen:

Winwinlening

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan startende en bestaande ondernemingen. Zowel kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) als zelfstandigen in bijberoep en hoofberoep kunnen hiervan gebruik maken. Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. Een kmo kan tot een bedrag van € 300.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 75.000 per kredietgever.

Meer informatie over de winwinlening.

Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen

Kan je als beginnend ondernemer geen krediet bij de bank afsluiten omdat je niet voldoende waarborgen hebt, dan kan de Vlaamse overheid bijspringen via deze waarborgregeling. Ook in bijberoep kan je gebruik maken van deze regeling. De waarborg kan ten hoogste 75% van het krediet dekken. In ruil moet je wel een éénmalige premie betalen. Je kan hiervoor enkel terecht bij banken die een samenwerkingsovereenkomst hebben met PMV.

Meer informatie over deze waarborgregeling

Impulskrediet

Het Impulskrediet van Hefboom richt zich tot micro-ondernemers die geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 8,5%. Er kan maximaal € 25.000 worden ontleend. Zowel kmo’s als zelfstandigen in hoofd- en bijberoep kunnen hierop een beroep doen.

Meer informatie over het Impulskrediet.

Microkredieten van microStart

microStart is er voor iedereen die op zoek is naar een krediet om een eigen zelfstandige activiteit op te starten of uit te bouwen en die niet bij de bank terecht kan. Ook voor het starten in bijberoep kan je een beroep doen op microStart. microStart verstrekt microkredieten van € 500 tot € 25.000 aan ondernemers die geen toegang hebben tot het bankkrediet aan een rentevoet van 12,13% voor starters. De looptijd bedraagt maximum 4 jaar. 

Meer informatie over deze microkredieten.

Nog op zoek naar andere financieringsmogelijkheden?

Op zoek naar andere steunmaatregelen voor financiering als zelfstandige in bijberoep? Raadpleeg  dan de filter 'Financiering' in combinatie met de filter bijberoep

Andere steun

Op zoek naar andere steunmaatregelen als zelfstandige in bijberoep? Een overzicht kan je vinden in onze subsidiedatabank. Raadpleeg de filter 'Alle thema's' in combinatie met de filter bijberoep. Je kan ook zoeken op de andere thema's en vervolgens bijberoep aanvinken.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Meer informatie over uitkeringen bij loopbaanonderbreking kan je terugvinden in het infoblad T1 De loopbaanonderbreking / het tijdskrediet / de thematische verloven en de cumulaties (activiteit - mandaat - pensioen - ...).

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website
Adres

Keizerslaan 7
1000 Brussel
België

Telefoon
Website