Mensen aan computer

Ondernemen in bijberoep

Voorwaarden om te starten in bijberoep

Je kan je vestigen als zelfstandige in bijberoep wanneer je aan één van de volgende voorwaarden voldoet.  Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan zal je moeten opstarten als zelfstandige in hoofdberoep. In bepaalde gevallen kan je dan wel in aanmerking komen voor een vermindering van je sociale bijdragen (statuut meewerkend echtgenoot/echtgenote of artikel 37)

Je bent al werknemer in hoofdberoep

Je werkt minstens halftijds

  • Je bent voor minstens 50% in dienst als loontrekkende (bijvoorbeeld een bediende die bijverdient als kapper) en je werkt minstens 235 uren per kwartaal. 
  • Wanneer je ambtenaar bent, moet je minstens 50% tewerkgesteld zijn en moet je activiteit ten minste over 8 maanden of 200 dagen lopen. Let op, ambtenaren kunnen verplicht worden om hun nevenactiviteit te melden bij hun werkgever, lees er voor Vlaamse ambtenaren meer over in de deontologische code van de Vlaamse ambtenaar
  • Je staat in het onderwijs en je hebt als statutair personeelslid minstens 60% van een voltijdse functie. Ben je niet vast benoemd dan volstaat 50%.
  • Je werkt minstens 235 uren per kwartaal indien je tewerkgesteld bent op interimbasis.

Daarnaast moet je ook steeds de eerste en de laatste dag van het kwartaal onder contract staan. Anders word je aangesloten voor dat kwartaal als zelfstandige in hoofdberoep. 

Je krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering

Je kan een zelfstandig bijberoep starten als je arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit minstens een 50% tewerkstelling en je uitkering is minstens gelijk aan het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige, anders zal je moeten aansluiten in hoofdberoep. Bovendien moet je de toelating krijgen van de adviserende arts van je ziekenfonds. De impact van je activiteit op je uitkering kan je berekenen met Jobcalc.

Je krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming

Sinds 1 juli 2023 kunnen personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) krijgen via het DG Personen met een Handicap ook aansluiten als zelfstandige in bijberoep indien de inkomsten uit hun zelfstandige activiteit beperkt zijn. Let op: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend door het  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het geval van arbeidsongeschiktheid. Het is ook niet hetzelfde als de uitkering die je krijgt als je een handicap hebt als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. Contacteer een sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie. 

Je bent werkloos 

Als uitkeringsgerechtigde werkloze mag je altijd een zelfstandige activiteit in bijberoep starten in de artistieke sector.

Als uitkeringsgerechtigde werkloze kan je ook een nevenactiviteit beginnen in een andere sector  en gedurende 12 maanden je werkloosheidsuitkering behouden. Dit voordeel heet 'Springplank naar zelfstandige'.

Je volgt een individuele beroepsopleiding (IBO)

Wie geen werkloosheidsuitkeringen ontvangt tijdens de IBO, maar een productiviteitspremie en eventueel een opleidingsuitkering, kan niet beschouwd worden als een zelfstandige in bijberoep. Je zal dus automatisch het statuut van zelfstandige in hoofdberoep krijgen.

Je bent gepensioneerd 

Als je met pensioen bent, mag je nog bijverdienen. Hoeveel juist, hangt af van een aantal elementen zoals je leeftijd, je beroepsloopbaan en het soort pensioen dat je krijgt. Lees meer over de voorwaarden.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: