Opleiding Bedrijfsbeheer of Ondernemerschap

Voor wie?

 • Iedereen die een eigen zaak wil (her)starten, zowel in hoofd- als in bijberoep en dit binnen een brede waaier aan sectoren
 • Iedereen die een bestaande zaak wil optimaliseren is ook meer dan welkom
 • Geen voorkennis vereist
 • Alle jongeren vanaf 16 jaar en die jongeren vanaf 15 jaar die minstens de eerste graad van het secundair onderwijs gevolgd hebben
 • Gratis als je een leefloon, een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt
 • Gratis voor jongeren en als je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB

Wat kan je verwachten?

 • Vijf inhoudelijke clusters in de opleiding Bedrijfsbeheer
 • Je leert over ondernemerscompetenties, oprichting, financiële aspecten, commercieel beheer en wetgeving
 • Het maken van een ondernemingsplan loopt als een rode draad door de opleiding
 • Veertien modules in de opleiding Ondernemerschap
 • Modules over onder andere sociaal statuut, handelsdocumenten, boekhouding, kostprijs- en omzetberekening, marketing en e-commerce 

Hoe pakken we dit aan?

 • 160 lestijden in de opleiding Bedrijfsbeheer
 • Getuigschrift Bedrijfsbeheer
 • 140 lestijden in de modulaire opleiding Ondernemerschap
 • Certificaat Ondernemerschap
 • Modules van 4 tot 20 lestijden kunnen apart gevolgd worden
 • Deelcertificaten per module
Kostprijs
Bedrijfsbeheer € 240, Ondernemerschap € 210, aparte modules van € 6 tot € 30, gratis in sommige gevallen
Partner
Centrum voor volwassenonderwijs