Prins Albert Fonds: beurs voor jonge kaderleden in het buitenland

Laatst gewijzigd op 15 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's en grote ondernemingen
Voor wat
opleiding van jonge kaderleden in internationaal ondernemen
Beurs (jaarlijkse oproep)
van € 27.500

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Het Prins Albert Fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten Europa. Elk jaar wordt aan dertig personen de kans gegeven om beroepservaring op te doen in het buitenland. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

De beurs bedraagt € 27.500 en loopt over twaalf maanden. Gedurende maximaal 1 maand wordt het kaderlid voorbereid in het bedrijf in België en in de elf maanden daarop wordt hij uitgezonden naar het buitenland (buiten Europa).

Jaarlijks verschijnt er begin november een projectoproep die afloopt begin januari van het jaar daarop. De projectoproep voor kandidaten voor 2024 werd afgesloten op 11 januari 2024.

Wie komt in aanmerking

De kandidaat bezit een master-diploma en is max. 30 jaar oud op moment dat hij/zij zich kandidaat stelt. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

Bijkomende voorwaarden

Van het bedrijf moet het jonge kaderlid voldoende beslissingsmacht en zelfstandigheid krijgen om nieuwe exportstrategieën uit te werken. Dit kan betekenen het inrichten van een buitenlands steunpunt, het negotiëren van exportcontracten of het uitvoeren van marktstudies om nieuwe producten te lanceren. Het bedrijf duidt intern een coach aan die het project opvolgt. Het bedrijf betaalt de reis- en verblijfkosten. Het betaalt eveneens een som van € 18.000 of € 26.000 (naargelang grootte van het bedrijf) aan het Fonds, dat een bijdrage is aan de operationele kosten. Het moet geen salaris of bonus betalen aan het jonge kaderlid.

Aanvraagprocedure

Via jaarlijkse projectoproep in het najaar kunnen kandidaten een aanvraag indienen voor het programma van het Prins Albert Fonds. De oproepen lopen gewoonlijk van medio november tot begin januari van het daaropvolgende jaar. Kandidaten vullen online een aanvraagformulier in op www.princealbertfund.be. Eens geselecteerd is het aan het jonge kaderlid om contact op te nemen met een bedrijf dat optreedt als gastheer voor een project. 

Kandidaten die geselecteerd worden, dienen hun project te starten tussen de zomer en januari van het daaropvolgende jaar.

Het bedrijf dat een door het Fonds geselecteerde deelnemer een project wil laten uitvoeren via het Prins Albert Fonds, kan contact nemen via e-mail fundPAF@kbs-frb.be of telefoon 02 549 02 13/02 549 61 85.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Brederodestraat 21
1000 Brussel
België

Telefoon