Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie: subsidie van FIT

Laatst gewijzigd op 7 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & vzw's met economische activiteit
Voor wat
voor de externe ontwikkeling/vertaling van meertalige websites, sociale media, enz. ter ondersteuning van export
Subsidie
van € 3.000 tot € 4.500

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Kmo's (incl. vzw's met economische activiteit) waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een forfaitaire subsidie bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de externe ontwikkeling én vertaling van meertalige websites of webshops, een bedrijfsfilm, 'sociale media' enz. (in een andere taal dan het Nederlands) ter ondersteuning van export-inspanningen. Enkel digitale bedrijfscommunicatie komt dus in aanmerking voor deze maatregel.

De tussenkomst bestaat uit een forfaitaire bijdrage van € 3.000 per goedgekeurd dossier (voor kmo's met weinig subsidiedossiers bij FIT in het verleden bedraagt de forfaitaire bijdrage € 4.500).

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo’s  met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die beantwoorden aan de volgende definitie:

Criteria
kmo
Tewerkstellingminder dan 250
ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal
maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen
Zelfstandigheidscriterium
Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie  Europese basisdefinitie van kmo op de website van FIT).

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel die niet in aanmerking komen voor een structurele financiering bij FIT, komen in aanmerking voor deze maatregel.

Vzw's met een economische activiteit komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel. 

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;
 • Aanvragers die geen ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland);
 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Wat komt in aanmerking

Welke bedrijfscommunicatie

Je kan van FIT steun krijgen bij de externe ontwikkeling én vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie: 

 • meertalige websites of webshops
 • een bedrijfsfilm
 • sociale media uitgevoerd door externe specialisten

Wat komt niet in aanmerking:

 • digitale internationale bedrijfscommunicatie in het Nederlands
 • gedrukte brochures en flyers
 • inlassingen in gedrukte vakmedia
 • handleidingen en technische bedrijfscommunicatie
 • alle vormen van bedrijfscommunicatie die binnen het eigen bedrijf worden ontwikkeld
 • vertaalopdrachten zonder ontwikkelingscomponenten
Belangrijke voorwaarden
 • De goederen en/of diensten waarvoor de digitale commerciële bedrijfscommunicatie wordt aangemaakt, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen.
 • Het FIT logo moet worden vermeld op jouw website, webshop of in jouw bedrijfsfilms, met de vermelding "This website/webshop/movie  is developed with the support of:"

Omvang steun

De steun bedraagt:

 • € 3.000 
 • € 4.500 voor kmo’s die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT

Enkel externe facturen kunnen worden gesubsidieerd.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt via de website www.flanderstrade.be .

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de uitvoering door externen worden ingediend. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens de uitvoering of na de voltooiing van de opdracht kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft ernaar om binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring in het bezit is van de bewijsstukken.

Cumulatie

Er mag geen financiële steun van een andere instelling of overheid verkregen zijn voor deze bedrijfscommunicatie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon