Tech@venture - Schaal internationaal

Voka Tech@venture biedt - met de focus op een specifieke Tech hotspot - begeleiding bij het opstellen van een actieplan door de drempels die groei afremmen weg te nemen. Drempels die aangepakt worden zijn:

 • opzetten van een internationaal ecosysteem
 • uitbouwen van een lokaal netwerk
 • toetreden tot een netwerk van potentiële klanten
 • opzetten van een vestiging
 • vinden van financiering en aantrekken van talenten en skills noodzakelijk om de groei te realiseren

Voor wie?

Technologische scale-ups die:

 • minder dan 10 jaar oud zijn.
 • beschikken over een voldoende matuur businessmodel.
 • overtuigd zijn dat er potentieel is in de technologische hotspot van bestemming maar nog geen plan van aanpak hebben.

De aanwezigheid van durfkapitaal en resources in business development is een pluspunt.

Wat kan je verwachten?

Een Langlopend traject opgedeeld in een voortraject van 3 tot 5 sessies, een werkbezoek en een natraject van 3 tot 5 sessies. In de sessies worden de drempels voor internationale groei aangepakt doormiddel van collectieve- en individuele begeleiding, praktijkgetuigenissen en ervaringsuitwisseling met peers.

Hoe pakken we dit aan?

Een kortlopend voortraject:

 • basisinformatie over hotspot
 • doelstellingen in kaart brengen
 • concreet actieplan uitwerken op basis van de vier centrale doelstellingen die belangrijk zijn voor het opzetten van een vestiging in het buitenland
 • voorbereiden van de pitch

Marktprospectie op locatie:

 • leggen van de juiste contacten ter plaatse (in functie van het actieplan): matchmaking met financiers, potentiële partners, klanten en lokale incubatoren
 • inspiratie en kennisopbouw via ervaringsdeskundigen, bezoek aan de startup scene

Een kortlopend natraject:

 • outcome van de gesprekken van het marktprospectietraject bespreken
 • vervolgstappenplan in kaart brengen
 • actieplan opvolgen en bijsturen