Prins Albert Fonds

Laatst gewijzigd op 29 okt 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's en grote ondernemingen
Voor wat
opleiding van jonge kaderleden in internationaal ondernemen
Beurs (jaarlijkse oproep)
van € 25.000

Wat houdt de maatregel in

Het Prins Albert Fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten West-Europa. Elk jaar wordt aan twintig personen de kans gegeven om beroepservaring op te doen in het buitenland. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

De beurs bedraagt € 25.000 en loopt over twaalf maanden. Gedurende maximaal 1 maand wordt het kaderlid voorbereid in het bedrijf in België en in de elf maanden daarop wordt hij uitgezonden naar het buitenland (buiten West-Europa).

De jaarlijkse projectoproep voor kandidaten voor 2020 loopt van 15 november 2019 tot 14 januari 2020.

Bijkomende voorwaarden

De kandidaat bezit een master-diploma en is max. 30 jaar oud op moment dat hij/zij zich kandidaat stelt. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

Van het bedrijf moet het jonge kaderlid voldoende beslissingsmacht en zelfstandigheid krijgen om nieuwe exportstrategieën uit te werken. Dit kan betekenen het inrichten van een buitenlands steunpunt, het negotiëren van exportcontracten of het uitvoeren van marktstudies om nieuwe producten te lanceren. Het bedrijf duidt intern een coach aan die het project opvolgt. Het bedrijf betaalt de reis- en verblijfkosten. Het betaalt eveneens een som van € 16.000 of € 23.000 (naargelang grootte van het bedrijf) aan het Fonds, dat een bijdrage is aan de operationele kosten. Het moet geen salaris of bonus betalen aan het jonge kaderlid.

Aanvraagprocedure

Via jaarlijkse projectoproep in het najaar kunnen kandidaten een aanvraag indienen voor het programma van het Prins Albert Fonds. De oproep voor 2020 loopt van 15 november 2019 tot 14 januari 2020. Kandidaten vullen online een aanvraagformulier in op www.princealbertfund.be. Eens geselecteerd is het aan het jonge kaderlid om contact op te nemen met een bedrijf dat optreedt als gastheer voor een project. 

Kandidaten die geselecteerd worden, dienen hun project te starten tussen 1 juni 2020 en 31 januari 2021.

Het bedrijf dat een door het Fonds geselecteerde deelnemer een project wil laten uitvoeren via het Prins Albert Fonds, kan contact nemen via e-mail paf@kbs-frb.be of telefoon 02 549 02 13/02 549 61 85.

Contact

Adres

Brederodestraat 21
1000 Brussel
België

Telefoon