Prins Albert Fonds

Laatst gewijzigd op 1 dec 2017 (Alle wijzigingen)

Wat houdt de maatregel in

Het Prins Albert Fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten West-Europa. Elk jaar wordt aan twintig personen de kans gegeven om beroepservaring op te doen in het buitenland. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

De beurs bedraagt € 25.000 en loopt over twaalf maanden. Gedurende maximaal 1 maand wordt het kaderlid voorbereid in het bedrijf in België en in de elf maanden daarop wordt hij uitgezonden naar het buitenland (buiten West-Europa).

Er loopt een projectoproep van 10 november 2017 tot en met 16 januari 2018.

Bijkomende voorwaarden

De kandidaat bezit een master-diploma en is max. 30 jaar oud op moment dat hij/zij zich kandidaat stelt. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

Van het bedrijf moet het jonge kaderlid voldoende beslissingsmacht en zelfstandigheid krijgen om nieuwe exportstrategieën uit te werken. Dit kan betekenen het inrichten van een buitenlands steunpunt, het negotiëren van exportcontracten of het uitvoeren van marktstudies om nieuwe producten te lanceren. Het bedrijf duidt intern een coach aan die het project opvolgt. Het bedrijf betaalt de reis- en verblijfkosten. Het betaalt eveneens een som van € 12.000 of € 19.000 (naargelang grootte van het bedrijf) aan het Fonds, dat een bijdrage is aan de operationele kosten. Het moet geen salaris of bonus betalen aan het jonge kaderlid.

Aanvraagprocedure

Via jaarlijkse projectoproep in het najaar kunnen kandidaten een aanvraag indienen voor het programma van het Prins Albert Fonds. De oproep voor 2018 zal worden opengesteld op 10 november 2017 en zal worden afgesloten op 16 januari 2018. Kandidaten vullen online een aanvraagformulier in op www.princealbertfund.be. Eens geselecteerd is het aan het jonge kaderlid om contact op te nemen met een bedrijf dat optreedt als gastheer voor een project.

Het bedrijf dat een door het Fonds geselecteerde deelnemer een project wil laten uitvoeren via het Prins Albert Fonds, kan contact nemen via e-mail paf@kbs-frb.be of telefoon 02 549 02 13/02 549 61 85.