Gewijzigde maatregelen

Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector werden er ingevolge de coronacrisis verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering.  
De Vlaamse overheid heeft een maatregelenpakket uitgewerkt om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. Een overzicht kan je vinden op deze pagina.
Gewijzigd op
De Vlaamse Overheid maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie. Momenteel lopen er twee oproepen.
Momenteel lopen volgende oproepen: 'Oproep Sociaal ondernemen-Oprichting' tot 30 juni 2020, 'Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie' eveneens tot 30 juni 2020. Voor meer info zie www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de federale overheid een aantal ondersteuningsmaatregelen.
Op de website van Febelfin kan je de charters terugvinden die meer duidelijkheid geven over het akkoord dat op 22 maart werd gesloten met de federale regering en de Nationale Bank van België. Meer informatie over het charter 'Betalingsuitstel ondernemingskredieten' kan je terugvinden in deze maatregel.
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.
De Vlaamse Regering heeft beslist dat ondernemingen met een groot omzetverlies ingevolge de coronacrisis een Corona compensatiepremie kunnen krijgen van € 3000. Het gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten. Dergelijke ondernemers zijn te vinden in allerlei sectoren (evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, enz...). De informatie die momenteel beschikbaar is kan je vinden in de rubriek 'Compensatiepremie ondernemers' in deze maatregel
Gewijzigd op
De VOP is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die hetzij een werknemer is of een zelfstandige. Dit om de integratie van die persoon in het arbeidscircuit te bevorderen. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als bijberoep kunnen een VOP aanvragen.
Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.
Gewijzigd op