Gewijzigde maatregelen

Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
De BKRK-award is een wedstrijd met een focus op vakmanschap en ondernemerschap. Bokrijk en VAKlab zijn de organisatoren, het thema in 2020 is 'glas'. Inschrijven voor deze editie kan tot 17 mei 2020. Meer informatie op www.bkrkaward.be.
Gewijzigd op
Ondernemingen kunnen een aantal premies verkrijgen van hun distributienetbeheerder Fluvius wanneer zij investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie, uitgevoerd in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor energiebesparende investeringsprojecten uitgevoerd na een energie-audit of energiestudie. Voor afnemers op het lokaal vervoersnet (<70kV) is er de premie van Elia.
In 2020 worden REG-premies voor dezelfde technologieën voorzien als in 2019. Het premiebedrag voor hoogrendementsbeglazing en warmtepompboilers werd wel verlaagd vanaf 1 januari 2020.
Gewijzigd op
Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen in ruil voor een reeks sociale rechten. Om deze financiële last voor startende zelfstandigen in hoofdberoep draaglijker te maken kunnen zij lagere sociale bijdragen betalen gedurende de eerste vier kwartalen.
De bedragen voor 2020 werden aangepast in deze maatregel.
Gewijzigd op
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
Indien je student én ondernemer bent, kan je steeds meedingen naar een SESSY Award. Nog tot 31 januari kan er ingeschreven worden voor Student-Entrepreneur of Student Startup van het jaar 2020. De prijsuitreiking van deze derde editie vindt plaats op donderdagavond 20 februari. Naast de erkenning is er onder meer € 5.000 aan prijzengeld voorzien. Het deelnemingsformulier  en de -criteria kan je terugvinden op sessy.be
Gewijzigd op
Dit Europees programma verleent een label aan ondernemingen voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling. Het project wordt opgezet door minstens 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende lidstaten. Partners uit het Vlaams Gewest kunnen voor hun deelname in een project beroep doen op Agentschap Innoveren & Ondernemen.
De contactpersoon werd aangepast.
Gewijzigd op