Gewijzigde maatregelen

Dit is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande kmo's. De lening wordt steeds gecombineerd met een cofinanciering van een bank, investeringsfonds of business angel(s). De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet min. 3 %.
De naam van dit product van PMV/z werd gewijzigd van KMO-Cofinanciering naar Cofinanciering. Ook de contactgegevens werden geactualiseerd en de link naar de handleiding.
Gewijzigd op
Dit is een achtergestelde lening voor alle starters (werkzoekenden én anderen) die nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn (als zelfstandige) in hoofdberoep. Er kan tot maximum € 100.000 geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% per jaar.
De naam van dit product van PMV/z werd gewijzigd van Startlening+ naar Startlening. Ook de contactgegevens werden geactualiseerd en de link naar de handleiding.
Gewijzigd op
Door het verstrekken van o.m. achtergestelde leningen aan verlaagde intrestvoet tracht Trividend initiatieven in de sociale economie te ondersteunen. Zij richt zich specifiek tot sociale en coöperatieve ondernemers die inzetten op tewerkstelling van kansengroepen en/of ondernemingen die werk maken van een mens- en/of milieuvriendelijke samenleving.
De maatregel werd aangepast naar aanleiding van het beheer van een apart fonds in samenwerking met de Provincie Antwerpen.
Gewijzigd op
Een aantal steden/gemeenten trachten het ondernemerschap te ondersteunen door het verstrekken van subsidies. Ter illustratie worden hier een aantal voorbeelden opgesomd.
De weblinken bij een aantal premies werden geactualiseerd.
Gewijzigd op
Een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt, kan financieel ondersteund worden door de VDAB om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen.
Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) kan gedurende 5 jaar een VOP-premie aan de werkgever toekennen die een werknemer met een arbeidshandicap aanwerft of reeds in dienst heeft. De omvang van de premie wordt berekend op basis van het geplafonneerde referteloon van de werknemer en daalt gedurende de 5 jaren. Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafonneerd tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Dit bedraagt € 1.593,81 sinds 1 september 2018.
Gewijzigd op