Gewijzigde maatregelen

Ter uitvoering van het Vlaams actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' wordt een projectsubsidie verleend voor een aantal thema's via een jaarlijkse oproep.
De derde oproep staat open van 24 september tot en met 5 oktober 2018 en geeft steun aan projecten over volgende thema's: 'Zero-emissie voertuigvloten met inbegrip van de bijhorende laadinfrastructuur' en 'Gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek'.
Gewijzigd op
Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel staat er een oproep open.
Sinds 10 juli 2018 kunnen er opnieuw projectvoorstellen t.e.m. 29 oktober 2018 ingediend worden. Een dossiernummer moet wel voorafgaand aan de indiening aangevraagd worden en dit ten laatste op 10 augustus 2018. Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed pedelec) beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring.
Gewijzigd op
Actoren, zoals o.m. overheden en ondernemingen, die actief zijn in preventie en behandeling van burn-outs, kunnen subsidies ontvangen voor de uitwerking van pilootprojecten. Werkgevers kunnen zelf een project indienen of zich aansluiten of doorverwijzen naar reeds bestaande initiatieven tegen gunstige voorwaarden.
Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 21 september 2018. Een selectiecommissie zal voor half november alle ingediende projecten beoordelen. Er worden nog twee infosessies georganiseerd op 2 augustus 2018 en 6 september 2018.
Gewijzigd op
De provincie Limburg verleent een subsidie van maximum € 50.000 aan samenwerkende bedrijven (minstens 2) om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen. Momenteel loopt er een oproep.
Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tot 30 oktober 2018.
Gewijzigd op
Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen bij 'financiële instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximum bedrag van € 1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.
De lijst met erkende waarborghouders werd geactualiseerd. 
Gewijzigd op