Gewijzigde maatregelen

Vennootschappen kunnen een bepaald percentage van het “gecorrigeerd” eigen vermogen aftrekken van de belastbare winst. Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen.
Het aftrekbare percentage bedraagt 0,746% voor het aanslagjaar 2019. Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 1,246%.
Gewijzigd op
KBS steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's. Sommige projecten staan ook open voor de bedrijfswereld.
Momenteel staan er 2 oproepen open voor ondernemingen: 1.De jaarlijkse oproep  "Jong getalenteerden in erfgoedberoepen"(deadline 28 augustus 2018) richt zich tot jonge ambachtslieden actief in de erfgoedberoepen. Om de ontwikkeling van dit talent aan te moedigen kent dit platform specifieke individuele beurzen toe om hun traject naar uitmuntendheid te versnellen. Zie: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2018/24012017ASD. 2. De oproep "ING Fonds voor een meer circulaire economie" (deadline 11 juni 2018) richt zich tot o.m.kleine ondernemingen die alternatieven voorstellen voor het klassieke model ‘ontginnen-produceren-consumeren-weggooien’. De kringloopeconomie maakt het niet alleen mogelijk om betere én minder natuurlijke hulpbronnen te gebruiken maar ook om zeer uiteenlopende vormen van knowhow te (her)benutten. Zie: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2018/20180326EG.
Gewijzigd op
ICON is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen werken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners. De industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op VLAIO-steun.
De volgende oproep heeft als deadline voor indiening 3 oktober 2018. Op 9 juni 2018 wordt hierover een infosessie georganiseerd: zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.
Gewijzigd op
Via deze impulssubsidie ondersteunt de provincie Antwerpen organisaties om innovatieve projecten te starten die tewerkstelling en doorstroom in de arbeidszorg en/of sociale economie bevorderen. Ook projecten die de competenties van arbeidszorgmedewerkers/medewerkers in de sociale economie versterken, komen in aanmerking.
De provinciale tussenkomst bedraagt maximum 75% van de totale projectkosten. Tot maandag 4 juni kunnen organisaties nieuwe projectvoorstellen indienen. 
Gewijzigd op
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de meerkost van de essentiële componenten, het type technologie, de ecoklasse/ecogetal en de grootte van de onderneming.
Vanaf 8 mei 2018 is de nieuwe lijst LTL van toepassing. In deze LTL met 40 technologieën is de nieuwe technologie dual fuel vrachtwagen (meer dan 90% LNG en minder dan 10% diesel) opgenomen. Een aantal technologieën in de lijst werden ook aangepast. Zo werden de waterzuiveringstechnologieën beperkt tot omgekeerde osmose, nanofiltratie en (elektro)dialyse voor de aanmaak van proceswater. Het toepassingsgebied en de essentiële componenten van de technologieën omschakeling van wegvervoer naar vervoer via de waterweg of spoorweg werden eveneens aangepast. Voor wat de koeltechnologieën betreft werd bij het totaal toegelaten geïnstalleerd koelvermogen een opsplitsing mogelijk wanneer het temperatuurverschil minimum 5°C is.
Gewijzigd op