Gewijzigde maatregelen

Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting ingevolge de coronacrisis kunnen een premie van € 4.000 aanvragen. Ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag. 
De online applicatie is beschikbaar sinds 27 maart 2020. 
Gewijzigd op
Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van € 200.000 (max. van € 50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.
Als kredietgever van een winwinlening  kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer. Hoe dit moet worden behandeld (o.m. betaling roerende voorheffing bij uitstel van interestbetaling) kan je raadplegen op www.pmvz.eu/winwinlening > Veel gestelde vragen (de laatste vraag).
Gewijzigd op
In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.
Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van dergelijke initiatieven in de verschillende provincies. Een bundeling van deze financiële en andere lokale initiatieven kan je terugvinden op de website van VVSG: www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie > zie document onderaan bij de rubriek 'flankerende maatregelen'. Deze initiatieven zijn nog niet allemaal in voege, dus bekijk ook steeds de website van jouw gemeente of neem met hen contact op.
Gewijzigd op
Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. 
Het overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis. Deze wet  24 maart 2020 ( gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking vanaf 1 maart. Op 24 maart werd een nieuwe versoepeling aangekondigd: ook de zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kunnen een beroep doen op deze steunmaatregel.
Gewijzigd op
Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting ingevolge de coronacrisis kunnen een premie van € 4.000 aanvragen. Ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag. 
Deze premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd. Op dinsdag 24 maart werd tevens beslist door de Nationale Veiligheidsraad om kappers volledig verplicht te sluiten. Hierdoor komen ze ook in aanmerking voor deze premie. 
Gewijzigd op