Gewijzigde maatregelen

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er specifieke subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.
De oproep Water+Land+Schap 2.0. van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil de gevolgen van droogte te lijf gaan. De oproep focust op twee paden: 'Pad 1: systeeminnovaties op kleinere schaal’ en 'Pad 2: gebiedsprogramma's’. Voor Pad 1 is de doelgroep zeer breed: bedrijven, lokale overheden, verenigingen, studiebureaus, onderzoeksinstellingen, particulieren, studenten, ... Een innovatief projectvoorstel indienen kan tot en met zaterdag 31 juli 2021. Het reglement en de inschrijfformulieren zijn terug te vinden op de website van VLM
Gewijzigd op
Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen gedeeltelijk worden vrijgesteld om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van bepaalde werknemers door te storten aan de fiscus. Deze maatregel geeft een overzicht van de meeste mogelijkheden: investeren in een steunzone, onderzoek en ontwikkeling, opleiding, ploegen- en nachtarbeid, starters, enz...
FOD Financiën publiceerde een Circulaire 2021/C/48 over de fiscale vrijstelling Opleiding werknemers.
Gewijzigd op
Voor ondernemers actief in de cultuursector en creatieve sector werden een aantal specifieke steunmaatregelen gelanceerd om de coronacrisis te overbruggen.
Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 september 2021 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 30 september 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. De RVA verduidelijkt dit in het persbericht De wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector werd op 27 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Gewijzigd op
Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende coronamaatregelen te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maand mei 2021 t.o.v. de overeenkomstige periode in 2019, kunnen steun aanvragen. Wie verplicht moet sluiten, kan voor de sluitingsperiode steun aanvragen zonder de omzetdaling aan te tonen.
Je kan deze premie aanvragen vanaf 7 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 (20 uur) op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Vlaams beschermingsmechanisme 8. Lees zeker alle informatie op de website, de handleiding voor de aanvraag en de veelgestelde vragenBereid je aanvraag zorgvuldig voor: elke manuele aanpassing (rechtzetten van fouten na de indiening) vertraagt het uitbetalingsproces aanzienlijk!
Gewijzigd op
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. 
CrossRoads2 Sustainable Energy is een Interreg project dat grensoverschrijdende samenwerking stimuleert tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Op 16 juni opent CrossRoads2 Sustainable Energy een bijkomende oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers die samen de CO2-uitstoot in de grensregio willen aanpakken, krijgen daarmee een laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze vierde oproep staat open tot en met 30 juni 2021 (17 uur). Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 150.000 per project. Wil je als Vlaamse kmo advies en hulp bij het vinden van de juiste partner dan kan je terecht bij de projectpartners VLAIO, EIZ, REWIN, BOM, LIOF en Flux 50. Voor informatie over het indienen van jouw projectaanvraag kan je terecht bij Stimulus Programmamanagement
Gewijzigd op