Gewijzigde maatregelen

De Vlaamse overheid kan marktconforme waarborgen vanaf € 1,5 miljoen verstrekken voor de kredietverlening aan ondernemingen. Onder bepaalde omstandigheden kan, naast het verlenen van de waarborg, ook worden geïnvesteerd in de onderliggende ondernemingen.
In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de coronacrisis, werkt Gigarant momenteel een aangepaste COVID-19 waarborg uit die meer flexibiliteit biedt. Meer informatie kan je vinden op www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.
Gewijzigd op
Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector werden er ingevolge de coronacrisis verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering.  
De Vlaamse overheid heeft een maatregelenpakket uitgewerkt om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. Een overzicht kan je vinden op deze pagina.
Gewijzigd op
De Vlaamse Overheid maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie. Momenteel lopen er twee oproepen.
Momenteel lopen volgende oproepen: 'Oproep Sociaal ondernemen-Oprichting' tot 30 juni 2020, 'Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie' eveneens tot 30 juni 2020. Voor meer info zie www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de federale overheid een aantal ondersteuningsmaatregelen.
Op de website van Febelfin kan je de charters terugvinden die meer duidelijkheid geven over het akkoord dat op 22 maart werd gesloten met de federale regering en de Nationale Bank van België. Meer informatie over het charter 'Betalingsuitstel ondernemingskredieten' kan je terugvinden in deze maatregel.
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.
De Vlaamse Regering heeft beslist dat ondernemingen met een groot omzetverlies ingevolge de coronacrisis een Corona compensatiepremie kunnen krijgen van € 3000. Het gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten. Dergelijke ondernemers zijn te vinden in allerlei sectoren (evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, enz...). De informatie die momenteel beschikbaar is kan je vinden in de rubriek 'Compensatiepremie ondernemers' in deze maatregel
Gewijzigd op