Gewijzigde maatregelen

Met deze oproep wil men projecten ondersteunen die als eindproduct een Virtual Reality-game (VR-game) met een duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Deze oproep staat nu open.
Met deze oproep wil Sport Vlaanderen de gameontwikkelaars en de sportsector bij elkaar brengen zodat er nieuwe en innovatieve mogelijkheden gecreëerd worden die een verrijking kunnen zijn voor het sport- en beweegaanbod. Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 april 2019 om 12u. Er kan steun worden bekomen voor de (pre)productie en de promotie. 
Gewijzigd op
Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan een aantal projecten.
M-ERA.NET geeft steun aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten rond materiaalinnovatie, met focus op energiegerelateerde toepassingen. De vierde oproep staat momenteel open met als deadline 18 juni 2019. Meer info op www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-oproep-m-eranet-2019.
Gewijzigd op
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
Bij het SE'nSE Fonds kan je nog tot en met 27 juni 2019 een dossier indienen van een project met een positieve invloed op het milieu. Tot 5 Belgische start-ups maken kans op een bedrag van maximaal € 50.000. De Henry van de Velde Awards tonen en lauweren zowel nationaal als internationaal Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design, oplossingsgericht en richtinggevend, een positieve impact hebben op de economie en de samenleving. Voor de editie 2020 worden er 12 Henry van de Velde Gold Awards en 14 Henry van de Velde Awards uitgereikt door Flanders DC in verschillende categorieën. Inschrijven kan tot en met 21 mei 2019. Onderneming van het Jaar is een begeerde bekroning in België. Een titel die is weggelegd voor het kruim van de Belgische ondernemingen die zich onderscheiden op het vlak van ondernemerschap, innovatie, strategie, doorzettingsvermogen, internationalisatie en verantwoord bestuur. Deelnemen kan nog tot de voorlaatste week van april 2019.
Gewijzigd op
Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen een subsidie krijgen van de Provincie Oost-Vlaanderen van maximaal € 20.000. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale-economie-onderneming.
De provincie lanceert een nieuwe oproep. Indienen kan ten laatste op 30 september 2019. De projecten beperken zich niet tot een specifieke sector, maar hebben allen een creatief en vernieuwend karakter. Het project vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je terugvinden op oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-de-bevordering-van-innovatie-en-professionaliserin.html.
Gewijzigd op
Toerisme Vlaanderen helpt logiesuitbaters bij de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. Momenteel loopt er een oproep.
De nieuwe subsidie-oproep voor 2019 loopt nog tot 30 april. 
Gewijzigd op