Gewijzigde maatregelen

De Vlaamse Overheid maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie. Momenteel loopt er een oproep.
Momenteel lopen er 2 oproepen: 'Oproep Sociaal ondernemen-Oprichting' tot 30 september 2019, 'Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie' tot 30 september 2019. Voor meer info zie www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.
Gewijzigd op
Om de toegang tot financiering voor ondernemingen te vergemakkelijken heeft de Europese Unie een aantal financiële instrumenten ontwikkeld (leningen, waarborgen en risicokapitaal). Er wordt vooral indirecte ondersteuning verstrekt, via financiële tussenpersonen, maar ook soms rechtstreekse financiering.
Deze maatregel werd herwerkt en geactualiseerd.
Gewijzigd op
Kmo's en grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidie bekomen van 25% tot 60% (op de aanvaarde kosten met een minimumsteun van € 100.000) voor het uitbouwen of versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Sinds juli 2019 is de procedure voor het aanvragen van innovatiesteun (onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten alsook nieuwe calls in specifieke programma's) opnieuw een stap eenvoudiger geworden. Tot voor kort moest een onderneming de overeenkomst na een gunstige beslissing nog ondertekenen en terugsturen. Vanaf 29 juli 2019 is dit niet meer nodig en komt deze overeenkomst automatisch tot stand bij de beslissing. Meer info zie www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaio-vereenvoudigt-de-overeenkomst-innovatiesteun.
Gewijzigd op
Kmo's en grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidie bekomen van 25% tot 50% (op de aanvaarde kosten met een minimum steun van € 25.000) voor de uitvoering van bepaalde innovatieve ontwikkelingsprojecten.
Sinds juli 2019 is de procedure voor het aanvragen van innovatiesteun (onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten alsook nieuwe calls in specifieke programma's) opnieuw een stap eenvoudiger geworden. Tot voor kort moest een onderneming de overeenkomst na een gunstige beslissing nog ondertekenen en terugsturen. Vanaf 29 juli 2019 is dit niet meer nodig en komt deze overeenkomst automatisch tot stand bij de beslissing. Meer info zie www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaio-vereenvoudigt-de-overeenkomst-innovatiesteun.
Gewijzigd op
Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er gerichte subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.
Met de projectoproep "Natuur in je buurt" wil de Vlaamse overheid creatieve groene projecten of beproefde effectieve groene oplossingen ondersteunen, die in eerste instantie tegemoet komen aan één of meerdere van volgende noden: het lokale welzijn van de bevolking en/of de milieukwaliteit van een buurt; de werking van zorginstellingen (zorggroen) én tegemoet komen aan de nood van specifieke doelgroepen aan aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur. De subsidie bedraagt 75 % van de geraamde kosten, met een minimum van € 15.000 en een maximum van € 150.000. Indienen kan tot uiterlijk 15 september 2019. Meer informatie kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.  
Gewijzigd op