Gewijzigde maatregelen

De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal voorziet durfkapitaal ten behoeve van Vlaamse starters en kmo’s. ARKimedes investeert samen met andere investeerders in daartoe erkende private risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIV’s). Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s.
De lijst van ARKIV’s werd geactualiseerd: enkel de ARKIV's die zich nog bevinden in hun investeringsperiode en nog investeringsmiddelen ter beschikking hebben om in nieuwe doelondernemingen te investeren werden vermeld. Dit zijn Capital-E II ARKIV, Capricorn ICT ARKIV, Capricorn Sustainable Chemistry Fund, Fortino Capital ARKIV; Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic II Fund ARKIV, V-Bio Ventures Fund I ARKIV, Vectis Private Equity III ARKIV en Volta Ventures ARKIV. Meer info over de fondsen vindt u in de rubriek Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk. 
Gewijzigd op
Beloftevolle duurzame technologieën en producten kregen via het MIP o.m. financiële ondersteuning. De kerntaak van MIP bestond uit het stimuleren en realiseren van cleantechinnovaties door het samenbrengen en de ondersteuning van de quadruple helix: bedrijven, overheden, kennisinstellingen en middenveldorganisaties. Sinds 2016 worden er geen oproepen meer gelanceerd binnen MIP.
Er worden geen nieuwe oproepen meer gelanceerd.
Gewijzigd op
Met deze subsidieoproep kunnen culturele organisaties innovatieve samenwerkingen aangaan met niet-culturele partners.
Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen. Projectvoorstellen moeten uiterlijk woensdag 12 september 2018 worden ingediend via de KIOSK-applicatie.
Gewijzigd op
Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan een aantal projecten.
Het SOLAR-ERA.NET Cofund 2 geeft steun aan Europese transnationale projecten met focus op zonne-energie. De oproep staat nu open (deadline voor pre-proposals: 2 oktober 2018, 16.00 u).
Gewijzigd op
Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer. Momenteel loopt er een oproep.
De tweede oproep voor 2018 werd opengesteld met als uiterste indiendatum maandag 3 september 2018, 12u. Potentiële indieners kunnen een afspraak maken voor een verkennend gesprek op 5 juli 2018 of 23 augustus 2018 via dit webformulier.
Gewijzigd op