Gewijzigde maatregelen

Via verschillende steunprogramma's tracht Finexpo Belgische bedrijven, die een contract onderhandelen en die in concurrentie staan met bedrijven van andere landen, te helpen om een aantrekkelijke en competitieve financiering voor te stellen.
Finexpo ondersteunt nu ook kmo's die projecten rond het gebruik van circulaire economie willen exporteren naar bepaalde ontwikkelingslanden. De kapitaalgoederen en aanverwante diensten in dit project kunnen worden gesteund door de toekenning van een gift tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde met maxima van € 700.000 en € 500.000 afhankelijk van het Belgisch belang. De klant moet wel een publieke entiteit zijn. Meer informatie in de rubriek Hernieuwbaar energie en circulair-instrument voor kmo’s.
Gewijzigd op
Om de omslag te ondersteunen naar een meer circulaire economie, zijn er verschillende initiatieven genomen waarvan er hier een aantal worden toegelicht.
Met de oproep 'Circulaire ketenprojecten' wil de provincie Oost-Vlaanderen circulaire samenwerking bevorderen tussen ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties op haar grondgebied. Projecten die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren, komen in aanmerking. Het kan daarbij zowel gaan om initiatieven die streven naar circulaire product- en procesinnovatie als het ontwikkelen en testen van nieuwe circulaire technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk. Het partnerschap moet uit minstens 2 partners bestaan waarvan 1 kmo. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 25.000. Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2023. Meer informatie via de website van de provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor circulaire ketenprojecten
Gewijzigd op
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de ondernemingswedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert jaarlijks een projectoproep voor het SE'nSE Fonds, een zaaikapitaalfonds voor milieugerichte start-ups. Tot 5 start-ups maken kans op een bedrag van maximaal € 50.000 aan zaaikapitaal. SE’nSE richt zich op startende ondernemers die gevestigd zijn in België en een project ontwikkelen met een positieve invloed op het milieu. Alle informatie vind je terug op www.foundationfuturegenerations.org/nl. Een kandidaatdossier indienen voor de huidige achtste projectoproep kan tot en met 6 juli 2023 (middernacht).
Gewijzigd op
Deze Vlaamse doelgroepvermindering is een lastenverlaging van € 800 per kwartaal voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten.
Op 12 mei werd het kwalificerend werkplekleren een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding: de leerlingenpremie alternerende opleiding voor leerlingen die hun vak zowel op school als op de werkvloer leren, en de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. De twee nieuwe premies vereenvoudigen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren en vervangen volgende vijf maatregelen, die worden afgeschaft vanaf 1 juli 2023: de start- en stagebonus, de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting), de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs.
Gewijzigd op
Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie: laaggeschoold, leerling in een alternerende opleiding of jongere uit het beroepssecundair onderwijs.
Op 12 mei werd het kwalificerend werkplekleren een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding: de leerlingenpremie alternerende opleiding voor leerlingen die hun vak zowel op school als op de werkvloer leren, en de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. De twee nieuwe premies vereenvoudigen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren en vervangen volgende vijf maatregelen, die worden afgeschaft vanaf 1 juli 2023: de startbonus, de stagebonus, de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting), de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs.
Gewijzigd op