Gewijzigde maatregelen

Werkgevers worden vrijgesteld om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers die zij tewerkstellen door te storten aan de fiscus. Vanaf 1 januari 2018 geldt dit ook, in beperkte mate, voor ondersteunende onderzoeksfuncties met een bachelordiploma.
Vanaf 2020 bedraagt de vrijstelling voor de bachelordiploma's ook 80%.   
Gewijzigd op
Het Europees Sociaal Fonds is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen. Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.
Er werd een nieuwe oproep gelanceerd Drive – Op weg naar werkbaar werk (deadline 31 december 2021): Kmo's en vzw’s kunnen binnen deze oproep een HR-traject op maat krijgen (omvat analyse, actieplan én begeleiding bij implementatie) dat 100% gesteund wordt door een ESF geselecteerde dienstverlener. Zit je als werkgever met één van deze vragen: Hoe kan ik mijn medewerkers beter motiveren? Hoe krijg ik een positieve dynamiek op de werkvloer? Hoe kan ik mijn leidinggevenden beter ondersteunen? Hoe kan ik in mijn organisatie burn-out tegengaan?... Stuur dan een mailtje naar drive@vlaanderen.be met een aantal gegevens en een korte schets van de uitdagingen binnen uw organisatie: voor meer info zie www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/drive-op-weg-naar-werkbaar-werk.
Gewijzigd op
Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om acties uit te voeren rond werkbaar werk.
Deze maatregel werd verlengd en is nu ook toegankelijk voor de socialprofitsector. Nog tot 31 december 2020 kunnen alle ondernemingen die aan de criteria voldoen maximaal 3 keer beroep doen op deze cheques tot een plafond van € 10.000. Het steunpercentage bedraagt 60%. De onderneming moet dus zelf nog 40% cofinanciering voorzien.  Het departement Werk en Sociale Economie organiseert verschillende infosessies in Gent en Leuven in februari en maart 2020 om deze wijzigingen toe te lichten. 
Gewijzigd op
Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden beschouwd als een zogenaamd roerend inkomen en dit tot een bepaald (bruto)bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Daarenboven kunnen auteurs genieten van een belangrijk kostenforfait op het ontvangen inkomen.
Voor inkomstenjaar 2020 werd dit maximaal bedrag verhoogd tot € 62.090.
Gewijzigd op
Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van € 200.000 (max. van € 50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.
De wettelijke intrestvoet voor 2020 bedraagt 1,75%. Daardoor mag de rente van een winwinlening afgesloten in 2020 liggen tussen 0,875% en 1,75%.
Gewijzigd op