Gewijzigde maatregelen

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2021 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht, het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling' of het 'Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind'.
Op 26 februari werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het overbruggingsrecht aanpast als volgt: 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit kan worden aangevraagd door de zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. 2. Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' wordt eveneens verlengd tot en met 30 juni 202 31. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin je actief bent. 3. Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit wordt ook verlengd tot en met 30 juni 2021. 4. De in werking treding van de 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Meer informatie in het persbericht Zelfstandigen: verlenging van de steunmaatregelen inzake overbruggingsrecht tot en met 30 juni 2021.
Gewijzigd op
Deze subsidie ondersteunt kmo’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject. Die kennis in huis halen kan via het inkopen van advies en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het steunpercentage is 50% met een maximum van € 25.000 per pijler. De steuntoekenning gebeurt via een competitieve oproep per thema.
Vanaf 2021 werd de kmo-groeisubsidie bijgestuurd om deze gerichter in te zetten voor de relance van de Vlaamse economie. Het bestaande systeem van continue indiening werd stopgezet en vervangen door een nieuw systeem van thematische oproepen. Een eerste oproep zal ten vroegste worden opengesteld op 15 maart 2021 voor de thema’s internationalisering en digitalisering.
Gewijzigd op
Om de sociale lasten van de kmo’s te verlichten genieten ‘kleinere’ werkgevers van een automatische vermindering van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen.
Het grensbedrag van de compenserende bijdrage werd voor 2021 verhoogd tot € 213.621 ingevolge de evolutie van het indexcijfer.
Gewijzigd op
Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.
De ministerraad keurde op 22 januari 2021 een voorontwerp van wet goed waardoor de werkgevers een minnelijk afbetalingsplan voor de bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 zullen kunnen aanvragen. In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden zullen de bijdrageopslagen en/of verwijlinteresten niet aangerekend worden wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd. Meer info op de Administratieve instructies RSZ Minnelijk afbetalingsplan COVID-19 > Crisismaatregel COVID-19.
Gewijzigd op
Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.
Begin 2021 ging Horizon Europe van start. De eerste oproepen voor projectvoorstellen worden echter pas tegen maart, april verwacht. Het Departement EWI en NCP Flanders organiseren op 16 maart van 10 tot 13 uur een webinar met antwoorden op (bijna) al je vragen die je hebt over de Horizon Europa-werkprogramma’s. Vragen kunnen vooraf worden doorgegeven. Inschrijven kan tot en met 1 maart via www.ewi-vlaanderen.be/evenementen/horizon-europa-de-werkprogrammas
Gewijzigd op