Gewijzigde maatregelen

Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan een aantal projecten.
Het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) nemen deel aan de gemeenschappelijke oproep van de ERA-netten CORE Organic en SUSFOOD2. Deze oproep richt zich tot onderzoeksprojecten die toegevoegde waarde creëren voor duurzame en organische voedingssystemen die passen bij de doelstellingen van beide ERA-netten. Indienen kan tot 4 november 2019. Bij VLAIO moeten de projecten uiterlijk op 21 oktober worden aangemeld. Meer info op www.vlaio.be/nl/nieuws/de-tweede-oproep-era-net-susfood2-voor-onderzoeksprojecten-staat-open.
Gewijzigd op
Via BEL-SME kunnen kmo's en kennisinstellingen uit verschillende Belgische Gewesten (minstens 2) gezamenlijk een innovatieproject uitvoeren met financiële steun. De partners vragen voor hun bijdrage in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio. VLAIO participeert met het steuninstrument Ontwikkelingsproject.
Ter voorbereiding van de BEL-SME projectoproep van 2020 wordt er op 16 december 2019 een infosessie georganiseerd in Brussel. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/nl/events/infosessie-bel-sme-191216
Gewijzigd op
Deze lastenverlaging wordt toegekend aan werkgevers die oudere werknemers (min. 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zittende oudere werknemers en oudere niet-werkende werkzoekenden.
De contactgegevens en weblinken werden geactualiseerd in deze maatregel.
Gewijzigd op
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
De inschrijvingen voor de WOMED Award 2020 zijn geopend. Ambitieuze onderneemsters kunnen zich nog tot 17 november kandidaat stellen voor de verkiezingen van 2020. Meer info op www.womedaward.be
Gewijzigd op
Dit instrument ondersteunt bedrijven met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel op zowel financieel vlak (subsidies of blended finance) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies en het zoeken naar zakenpartners). Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve en disruptieve technologieën willen commercialiseren.
De periodieke afsluitdata voor 2020 zijn gekend: 8/1/2020; 18/3/2020; 19/5/2020 en 7/10/2020. Het blijft echter mogelijk om tijdens de evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden.
Gewijzigd op