Gewijzigde maatregelen

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel staat er geen oproep open.
Er kan een projectvoorstel ingediend worden tot  en met 16 april 2018. Een dossiernummer moet wel voorafgaand aan de indiening aangevraagd worden en dit ten laatste op 29 januari 2018. In de vorige oproep kwamen alleen ondernemingen en organisaties uit steden en gemeenten in filegevoelige gebieden in aanmerking. In deze oproep speelt de filegevoeligheid van de regio nog een rol maar ondernemingen maken nu ook een kans als hun project bedrijfsoverschrijdend is en het gebruik van fietsssnelwegen stimuleert.
Gewijzigd op
Om de omschakeling naar een meer ecologisch en veiliger transport te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid steun vanaf het najaar 2017 voor de uitgaven van een aantal maatregelen gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren. Momenteel kan er steun worden aangevraagd.
De aanvraag 2018 staat momenteel open en dit tot en met 7 december 2018.
Gewijzigd op
Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen van 30 of 45% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap of via een crowdfundingplatform (rechtstreeks of onrechtstreeks via een financieringsvehikel). Ook via onrechtstreekse verwerving (openbaar startersfonds of private startersprivak) is een belastingvermindering mogelijk van 30%.
Deze maatregel werd aangepast door de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Hierbij de belangrijkste aanpassingen: 1. De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar investeren via deze Tax shelter en de Tax shelter voor scale ups. 2. Een bedrijfsleider kan voortaan wel optreden als investeerder: indien hij daarvoor geen vergoeding ontvangt (zie Wie komt in aanmerking als investeerder) 3. De startende vennootschap mag, in het verleden nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd. Hier werd aan toegevoegd: behoudens de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. Daarnaast werd de rubriek Investeren via erkende crowdfundingplatformen aangevuld met het platform LITA.co.
Gewijzigd op
Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% indien zij, rechtstreeks of via een crowdfundingplatform, nieuwe aandelen verwerven van een groeibedrijf van minstens 4 en maximum 10 jaar oud, dat aan bepaalde tewerkstellings- en/of omzetgroei voorwaarden voldoet.
De vergunde crowdfundingplatformen kunnen geraadpleegd worden op de website van FSMA op deze 2 lijsten: Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten. Momenteel zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden en zich richten op projecten in het Vlaams Gewest en waar deze maatregel kan worden toegepast: Bolero Crowdfunding , Spreds (voorheen MyMicroInvest) en LITA.co .
Gewijzigd op
Wie vanuit de werkloosheid wil starten als zelfstandige kan beroep doen op verschillende steunmogelijkheden om deze overstap gemakkelijker te maken.
In deze maatregel vind je meer uitleg over de maatregelen: Springplank naar zelfstandige, Vrijstelling van beschikbaarheid bij opleiding tot zelfstandig beroep, Behoud van het recht op werkloosheidsuitkering en Transitiepremie voor zelfstandigen.
Gewijzigd op