Gewijzigde maatregelen

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomende financiering door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep.
Europa heeft PMV de toestemming gegeven om kleine ondernemingen niet meer automatisch uit te sluiten voor een coronalening wanneer ze een onderneming zijn in moeilijkheden, voor zover ze inherent gezond zijn en een goed onderbouwd plan met duidelijke herstelkansen kunnen voorleggen. Daardoor kunnen beloftevolle kleine ondernemingen waarvan het eigen vermogen gezakt is onder de helft van het kapitaal toch een beroep doen op de coronalening. Meer informatie over de kmo-definitie kan je terugvinden in de rubriek Wie komt in aanmerking
Gewijzigd op
Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen hadden met een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode, t.o.v. een bepaalde referentieperiode konden deze premie van € 2.000 aanvragen. Voor wie een bijberoep uitoefent, bedroeg de premie € 1.000.
De online-aanvraag is verlengd tot en met 31 augustus 2020.
Gewijzigd op
Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen gedurende 24 maanden genieten van een maandelijkse transitiepremie om de onzekere financiële situatie te overbruggen tijdens de opstart van hun zaak.
Kandidaat-ondernemers wachten momenteel liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.
Gewijzigd op
Dit is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie (periode 2014-2020). Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.
Vanaf 2021 gaat Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020 van start. Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid (EWI) geeft op woensdag 14 oktober 2020 (van 14u tot 15u30) een online infosessie. Het Strategisch Plan, dat een significant onderdeel is van dit proces en de aanloop is naar de uiteindelijke werkprogramma’s, krijgt vorm, de Europese partnerschappen en missies worden voorbereid, het ‘Forum for R&I partnerships’ is uit de startblokken geschoten en de schaduw programmacomités zijn allen up-and-running. Vooraleer Horizon Europa dan ook écht start, krijg je over dit alles op de infosessie de allerlaatste stand van zaken. 
Gewijzigd op
Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.
1. De fiscus publiceerde zopas de Circulaire 2020/C/112 over de tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen als gevolg van COVID-19 en de Circulaire 2020/C/115 over de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (voor natuurlijke personen). 2. Wie als btw-belastingplichtige een kwartaal- of maandaangiften indient moet dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van het vierde kwartaal 2020 of de maand december. Zie nieuwsbericht van de fiscus.
Gewijzigd op