Gewijzigde maatregelen

Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden beschouwd als een zogenaamd roerend inkomen en dit tot een bepaald (bruto)bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Daarenboven kunnen auteurs genieten van een belangrijk kostenforfait op het ontvangen inkomen.
Voor inkomstenjaar 2018 werd dit maximaal bedrag verhoogd tot € 59.970.
Gewijzigd op
Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van € 200.000 (max. van € 50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.
De wettelijke intrestvoet voor 2018 werd vastgesteld op 2%. Daardoor mag de rente van een winwinlening afgesloten in 2018 liggen tussen 1% en 2%. 
Gewijzigd op
Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf. De projectsteun wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren, en wordt verstrekt in de vorm van een kapitaalpremie van 40% van de subsidiabele investeringskost. Momenteel loopt er een oproep.
Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid) lanceerde zopas een nieuwe oproep "Projectsteun voor innovaties in de landbouw 2018". De indienperiode voor deze oproep is 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. Meer informatie kan u terugvinden op de website: lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw-0 website.
Gewijzigd op
Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in "strategische" spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie bekomen. De minimum investering bedraagt €3 miljoen. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten.
Vanaf 15 januari 2018 kunnen aanvragen voor de strategische ecologiesteun uitsluitend nog digitaal ingediend worden.
Gewijzigd op
Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel staat er een oproep open.
Er kan een projectvoorstel ingediend worden tot  en met 16 april 2018. Een dossiernummer moet wel voorafgaand aan de indiening aangevraagd worden en dit ten laatste op 29 januari 2018. In de vorige oproep kwamen alleen ondernemingen en organisaties uit steden en gemeenten in filegevoelige gebieden in aanmerking. In deze oproep speelt de filegevoeligheid van de regio nog een rol maar ondernemingen maken nu ook een kans als hun project bedrijfsoverschrijdend is en het gebruik van fietsssnelwegen stimuleert.
Gewijzigd op