Gewijzigde maatregelen

Via een call-systeem kunnen )investeerders in klein en middelgrote windturbines, met een bruto nominaal elektrisch vermogen groter dan 10 kW en maximaal 300 kW per windturbine, een subsidie verkrijgen. Momenteel staat er een call open.
De eerste call voor steunaanvragen staat open van 3 december 2018 tot en met 24 januari 2019. Dit nieuwe steunprogramma is enkel van toepassing voor nieuwe windturbines in het Vlaamse Gewest en voor windturbines waarvoor geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend.
Gewijzigd op
Via een call-systeem kunnen )investeerders in klein en middelgrote windturbines, met een bruto nominaal elektrisch vermogen groter dan 10 kW en maximaal 300 kW per windturbine, een subsidie verkrijgen. Momenteel staat er een call open.
Deze call voor steunaanvragen staat open van 3 december 2018 tot en met 24 januari 2019.
Gewijzigd op
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende een aantal jaren behouden blijft. Vlaanderen heeft steunzones afgebakend rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde.
Vanaf 1 december 2018 is er een derde steunzone bijgekomen in Vlaanderen, waardoor deze steunmaatregel nu ook van kracht is in de provincie Vlaams-Brabant, het oostelijk gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen en quasi de gehele provincie Antwerpen. Limburg en de Kempen waren voorheen al erkend als steunzone, doch ook in deze steunzones zijn er extra bedrijventerreinen en bedrijvencentra opgenomen.
Gewijzigd op
De Vlaamse overheid kan een financiële waarborg verlenen voor aardwarmteprojecten in de diepe ondergrond om het korte termijn geologisch risico af te dekken.
Vlaanderen beschikt vermoedelijk over een belangrijk potentieel voor diepe aardwarmte (geothermie), maar de kennis over de stromingseigenschappen van de diepe lagen is vandaag beperkt, waardoor het investeringsrisico voor diepe aardwarmteprojecten relatief hoog is. Om investeringen in deze duurzame energiebron aan te moedigen kan sinds 25 oktober 2018 deze waarborgregeling worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid - Departement Omgeving. 
Gewijzigd op
Clusters zijn vraaggedreven innovatieplatformen voor het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling en kenniscentra. De erkende clusters worden financieel ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Speerpuntclusters krijgen financiële steun voor de uitvoering van bepaalde innovatieprojecten die aansluiten bij hun strategie. Momenteel loopt er een open call voor innovatieprojecten in de blauwe economie via de Blauwe Cluster (tot 1 februari 2019): zie www.blauwecluster.be/nieuws/open-call-voor-projecten. Zowel de clusterleden als niet-leden (deze bedrijven dienen zich dan wel hiertoe te engageren) kunnen deelnemen aan deze oproep.
Gewijzigd op