Gewijzigde maatregelen

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. 

Er werden nieuwe oproepen gelanceerd. 1. In de LEADER-gebieden van de provincie Antwerpen (MarkAante Kempen+, Kempen Oost en Kempen Zuid) kan je een projectidee aftoetsen en vervolgens je projectidee aanmelden tot 10 september 2024. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 2. In de LEADER-gebieden van Oost-Vlaanderen (Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland) kan de eerste aftoetsing van projectideeën ook gebeuren tot 10 september 2024. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 3. In de tweede oproep voor de LEADER-gebieden in West-Vlaanderen (Noord-West-Vlaanderen, Westhoek en Midden-West-Vlaanderen) kunnen projecten worden ingediend tot 1 oktober 2024 (12u). Ook ondernemers kunnen projecten indienen.

Deze doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers gedurende de tewerkstellingsperiode van een kunstenaar. Dit zowel aan kunstenaars verbonden met een arbeidsovereenkomst; als aan kunstenaars die, niet verbonden met een arbeidsovereenkomst, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of in opdracht artistieke werken produceren.

Het grensbedrag voor de doelgroepvermindering kunstenaars is aangepast ingevolge de verhoging van het GGMMI.

Elektriciteitsverbruikers betalen een verplichte groenestroom- en WKK-bijdrage. Bij bedrijven met een bepaalde NACE-activiteit loopt dat bedrag erg hoog op waardoor er een concurrentieel nadeel ontstaat ten opzichte van bedrijven in de buurlanden. Via deze steunmaatregel kunnen ze kiezen voor een plafond op deze kosten, die berekend worden op basis van een bepaald percentage van hun bruto toegevoegde waarde.

Aanvragen voor de supercap-regeling 2024 (steunjaar 2023) kunnen tot en met 15 september 2024 ingediend worden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) via het webformulier. Het formulier zal eind mei 2024 beschikbaar zijn.

Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van bepaalde investeringen een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk: onder andere voor energiebesparende investeringen, beveiliging, digitale investeringen en milieuvriendelijke investeringen in O&O.

Via het Bericht in verband met de investeringsaftrek (BS van 30 april 2024), worden jaarlijks de percentages bekendgemaakt. Zoals verwacht zijn de tarieven van de verhoogde aftrekken gedaald t.o.v. vorig jaar. De informatie werd reeds verwerkt in deze maatregel.

Zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken, kunnen in bepaalde situaties een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Door indexering gelden er vanaf 1 mei hogere bedragen voor de uitkeringen van het overbruggingsrecht.