Gewijzigde maatregelen

Het EU-innovatiefonds is een Europees financieringsfonds met als doel het subsidiëren van demonstratieprojecten die industriële oplossingen naar de markt brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken. Projecten kunnen ingediend worden na een oproep.

Zopas werd de 'Oproep 2023: Net Zero Technologies' gelanceerd met deadline 9 april 2024. De focus ligt op volgende thema's: Grootschalige decarbonisatie projecten met een CAPEX van meer dan € 100 miljoen; Middelgrote koolstofarme projecten met een CAPEX tussen € 20 miljoen en € 100 miljoen; Kleinschalige koolstofarme projecten met een CAPEX van minder dan € 20 miljoen; Innovatieve Cleantech-productie projecten; Pilootprojecten gericht op diepgaande ontkoling. Meer informatie en projectaanvragen worden ingediend via het EU Funding and Tenders portal. Voor meer informatie kan je terecht bij Simon De Wachter van VEKA, Alfons Vanbesien en Bart De Caesemaeker van VLAIO. Op 12 januari 2024 organiseren VEKA en VLAIO een infosessie in Brussel (13u tot 16u) over deze oproepen. Na het plenair gedeelte is het mogelijk om een afspraak te hebben met de Europese Commissie om jouw projectvoorstel af te toetsen en specifieke vragen over de aanvraagprocedure te stellen. 

Europa geeft heel wat financiële ondersteuning aan onderzoek en innovatie. Dit doet ze voornamelijk via het belangrijkste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe maar ook nog via een aantal andere programma’s, zoals Digital Europe, EU4Health, EDF, LIFE enz.

Op 21 november werden nieuwe oproepen in het kader het programma Digital Europe gelanceerd. Werk jij voor een instelling voor hoger onderwijs, een onderzoekscentrum of een innovatieve onderneming dat digitale technologieën ontwikkelt? Schrijf je dan in voor de Digital Skills online infodag op 12 december 2023 (9u30 tot 16u), georganiseerd door het uitvoerend agentschap HaDEA.

Via deze internationale netwerken tracht Europa de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Wie als Vlaamse partner deelneemt, krijgt steun via de bestaande innovatiesubsidies van VLAIO.

Op 28 november werd de Multilaterale EUREKA oproep voor ontwikkelingsprojecten met Chili, Frankrijk, en Spanje opengesteld (deadline 10 april 2024). Deze oproep wil Vlaamse ondernemingen stimuleren om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken dat verband houdt met groene technologieën. Het maximale steunbedrag voor het Vlaamse projectdeel bedraagt € 500.000. Er wordt een internationaal kick-off webinar voorzien op 14 december 2023 (namiddag).

Deze subsidie ondersteunt kmo’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject. Die kennis in huis halen kan via het inkopen van advies en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het steunpercentage is 50% met een maximum van € 25.000 per pijler. De steuntoekenning gebeurt via een competitieve oproep per thema.

1. De derde oproep in 2023 wordt opengesteld op 18 december 2023. Deze subsidie wordt toegekend voor het inkopen van advies bij één of meerdere externe dienstverleners en/of het aanwerven van een strategische medewerker. In deze oproep kan je projecten indienen voor de thema’s internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie. 2. Ook de Oproepkalender voor 2024 is al bekendgemaakt. 3. Wie reeds een kmo-groeisubsidie kreeg toegekend kan voortaan 24 maanden na die positieve beslissing een nieuwe aanvraag indienen (vroeger 36 maanden). 4. Sinds kort wordt de beslissingsbrief niet alleen per e-mail verstuurd naar de contactpersoon van de aanvraag, maar ook naar de e-Box Enterprise van de onderneming. Heb je de e-box van jouw onderneming nog niet geactiveerd? Lees hier hoe je dit eenvoudig kan doen.

Ben je professioneel actief binnen erfgoed, ambachten of de culturele en creatieve sectoren, dan kan je soms gebruik maken van beurzen voor de verdere ontwikkeling en verdieping van jouw talenten of voor het doorgeven van jouw vakmanschap.