Gewijzigde maatregelen

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Voor de periode 2014-2020 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied, waarbinnen bepaalde projecten gericht op plattelandsontwikkeling kunnen worden gesubsidieerd.
Dankzij financiële middelen uit het Europees corona herstelfonds worden er in de verschillende provincies momenteel oproepen gelanceerd ter ondersteuning van plattelandsprojecten. Meer informatie op de volgende webpagina's: Provincie Antwerpen; Provincie Limburg; Provincie Oost-VlaanderenProvincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen. In sommige provincies kunnen ook ondernemingen projecten indienen.
Gewijzigd op
Dit fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten Europa. Jaarlijks ontvangen 30 personen een beurs (€ 26.000) voor het uitwerken van een project voor een bedrijf gevestigd in België. Het bedrijf betaalt de reis- en verblijfkosten, een bijdrage in de operationele kosten, maar geen salaris of bonus aan het jonge kaderlid (<30 j).
De jaarlijkse projectoproep voor kandidaten voor 2022 wordt op 10 november 2021 gelanceerd en zal op 10 januari 2022 worden afgesloten. Er wordt een online infosessie georganiseerd op 16 november. Inschrijven kan tot 9 november op de website van de Koning Boudewijnstichting.
Gewijzigd op
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
1. 'Start Academy' richt zich tot universiteits- en hogeschoolstudenten en is zowel een academie als een wedstrijd. Tijdens het wedstrijdjaar zijn er workshops en is er begeleiding voor de verschillende teams. De prijzenpot bestaat onder meer uit een geldprijs tot € 1.500 en tot € 15.000 aan consultancy uren van een aantal partners. Inschrijven voor de volgende editie kan tot 18 februari 2022. Meer info op start-academy.be. 2. Jaarlijks worden de 'Womed Award' en de 'Award voor de Belofte' uitgereikt aan twee vrouwelijke ondernemers met een grote dosis dynamiek, visie en engagement. De winnaars van de prijs vervullen gedurende 12 maanden actief de rol van ambassadrice voor het vrouwelijk ondernemerschap. Meer info over het wedstrijdverloop op markantvzw.be/womedaward. Je kandidaat stellen voor deze editie kan alvast tot en met zondag 7 november 2021. De prijs wordt uitgereikt op woensdag 9 maart 2022. 3. De haven van Antwerpen lanceert een open oproep voor projecten die bijdragen aan gesloten materiaalkringlopen. Twee projecten krijgen daarbij de mogelijkheid om met de nodige ondersteuning een symbioseproject of studie uit te voeren. Het havenbedrijf draagt hiervoor per project € 50.000 bij. Het volledige wedstrijdreglement is te vinden op www.portofantwerp.com/nl/symbiose-wedstrijd. De deadline is 6 januari 2022. 
Gewijzigd op
Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op subsidies en fiscale voordelen.
Kmo's kunnen in 2021 via de IE-voucher een terugbetaling vragen van 75% van de kosten van een 'intellectual Property' (IP) scan en/of tot maximaal 50% van de basis registratiekosten van hun Benelux- en Europese merk- en modelaanvragen. Een aanvraag indienen kan voor de laatste keer in 2021 vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober bij EUIPO. Meer info op de pagina Geef uw bedrijf een impuls met het kmo-fonds.
Gewijzigd op
De overheid creëerde voor de sociale economiebedrijven verschillende specifieke maatregelen om de coronacrisis te overbruggen. Daarnaast werden bestaande maatregelen versoepeld.
De Vlaamse regering maakt € 10 miljoen vrij om strategische transformaties in sociale economie-ondernemingen te stimuleren, en zo sterker uit deze coronacrisis te komen. Dankzij deze transformaties en innovaties zullen LDE-ondernemingen, maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven inzetten op socio-economische opportuniteiten waaronder digitalisering, lokale productie en vergroening. De focus ligt op de transitie naar nieuwe businessmodellen, de implementatie van hertekende productieprocessen en versterkte samenwerkingsverbanden met de reguliere economie. Ook samenwerkingsverbanden met reguliere bedrijven kunnen steun aanvragen. Indienen kan tot en met 3 november 2021, 12u.
Gewijzigd op