Gewijzigde maatregelen

Via de Call groene stroom kunnen investeerders in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen vanaf 25kW en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie verkrijgen.
In 2023 worden er, onder voorbehoud, opnieuw drie calls georganiseerd. De eerste call zou worden opengesteld van 17 april (9u) tot en met 2 mei (16u) voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen (subcall 1), en alle overige PV-installaties (subcall 2).
Gewijzigd op
Om de omslag te ondersteunen naar een meer circulaire economie, zijn er verschillende initiatieven genomen waarvan er hier een aantal worden toegelicht.
Stad Mechelen organiseert opnieuw de projectoproep 'Sluit de Cirkel' die de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire stad wil versnellen. Vijf geselecteerde projecten krijgen een professionele ondernemersbegeleiding bij Switchrs en een dienstverleningstraject voor ondernemers door Thomas More Research, in het kader van de activiteiten van Circulaire hub regio Mechelen. Deze oproep staat ook open voor ondernemers of partnerschappen tussen ondernemers en andere organisaties die een product of dienst willen ontwikkelen die bijdraagt tot deze transitie. De focus ligt op de voedings-, bouw-, meubel-, textiel- en interieursector. De deadline voor indiening is 28 februari 2023.
Gewijzigd op
Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op subsidies en fiscale voordelen.
De IE-vouchers (in het kader van het SME-fund) zijn sinds 23 januari terug gelanceerd. Europese kmo's kunnen via de IE-vouchers tot 90% (met een max. van  € 1.350) terugbetaling vragen van de kosten van prediagnostische IE-diensten (IP-scan);  tot 75% van de taksen voor merken en modellen op nationaal, regionaal of EU-niveau en tot 50% van de taksen voor merken en modellen buiten de EU (met een max. van € 1.000). Aanvragen kan van 23 januari 2023 tot 8 december 2023 of tot uitputting van de middelen.
Gewijzigd op
Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Particulieren en zelfstandigen kunnen in dezelfde periode een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis bekomen.
Er werd op 2 januari door de fiscus een nieuwe Circulaire 2023/C/1 gepubliceerd naar aanleiding van een aantal wijzigingen door de Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens crisissituaties voorziet de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen. Ook voor de energiecrisis gelden er nieuwe maatregelen.
Sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen kunnen nog tot uiterlijk 15 februari 2023 een subsidie aanvragen via de sportfederatie. Sport Vlaanderen voorziet tevens sportnoodleningen van maximum € 1 miljoen (intrestvoet 1%) voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen (in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of erkende sportfederatie). Aanvragen kan vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 december 2024 via een online platform. Meer informatie op www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis.
Gewijzigd op