Gewijzigde maatregelen

Kmo's en grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest, kunnen een subsidie bekomen van 40% tot 50% (op de aanvaarde kosten) voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie. Deze studie is gericht op de voorbereiding van een innovatief vervolgtraject dat kan worden gesteund door VLAIO.
Vanaf 9 mei kunnen bedrijven die een innovatief project beogen waarbij de haalbaarheid nog onvoldoende duidelijk is een beroep doen op deze nieuwe steunmaatregel van VLAIO. De haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie. De innovatie die met het innovatieve vervolgtraject beoogd wordt moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie in Vlaanderen.
Gewijzigd op
Kmo's en vzw's die voldoen aan bepaalde voorwaarden, kunnen een beroep doen op een federale waarborgregeling voor nieuwe kredieten om de coronacrisis te overbruggen. Daarnaast kunnen ondernemingen en vzw's die voldoen aan bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel van kapitaalaflossingen vragen voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020.
De ministerraad van 7 mei 2021 heeft beslist om de garantieregeling voor kmo-kredieten van meer dan 1 jaar die momenteel geldt tot 30 juni, te verlengen tot 31 december 2021. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Meer informatie in het persbericht COVID-19: verlenging van de toekenningstermijn van kredieten voor kmo’s die in aanmerking komen voor een staatswaarborg.
Gewijzigd op
Vakmensen die één of meerdere personen in de leer nemen om hen de knepen van het vak te leren kunnen een beurs bekomen ter ondersteuning van dit intensief leertraject. Ook de leerling komt in aanmerking voor een deel van de beurs.
Aanvragen voor deze nieuwe oproep kunnen tot uiterlijk 15 september 2021 worden ingediend. De beurs wordt altijd aangevraagd door een partnerschap van een meester en een of meerdere leerlingen. Ben je nog op zoek naar inspiratie? Een aantal trajecten uit de vorige oproepen worden toegelicht in Borgen voor morgen – Vakmanschap doorgeven in een meester-leerlingtraject.
Gewijzigd op
Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (ten minste 40%) in de maanden maart, april en/of mei 2021.
Om dit belastingvoordeel te bekomen moet de kwijtschelding schriftelijk worden overeengekomen tussen de huurder en verhuurder. De fiscus heeft nu de modelovereenkomst gepubliceerd die je facultatief kan gebruiken. Je kan met de huurder ook zelf een overeenkomst opstellen, maar als er onvoldoende informatie instaat, kan je aanvraag voor deze belastingvermindering misschien niet verwerkt worden. De (model)overeenkomst moet uiterlijk op 15 juli 2021 ingevuld en ondertekend worden bezorgd aan FOD Financiën. Dat kan zowel elektronisch als per gewone post. Zie nieuwsbericht Belastingvermindering bij kwijtschelding huur.
Gewijzigd op
Het Europees Sociaal Fonds is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen. Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.
Gewijzigd op