Gewijzigde maatregelen

Ook als ondernemer kan je financiële ondersteuning krijgen bij investeringen in onroerend erfgoed. Hier geven we een overzicht van de belangrijkste steunmogelijkheden.
Momenteel loopt er een oproep voor de Erfgoedpremie: 1. Binnen de normale oproepen (deadline preselectiedossiers 1 februari 2022) kan je steunaanvragen voor Kleine totaalprojectenHoogdringende dossiers en Restauratie van onderwijsgebouwen. 2. Daarnaast worden er ook een aantal Relance oproepen (deadline preselectiedossier 1 november 2021) gelanceerdImpulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed (projecten waarbij je investeert in een beschermde erfgoedsite en er tegelijk een nieuwe economische invulling aan geeft of de bestaande economische invulling opwaardeert); Herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken (projecten die inzetten op instandhoudings- en restauratiewerken nodig om de herbestemming en structurele nevenbestemming van beschermde kerken te verzekeren); Erfgoed en wonen (hier wordt de focus gelegd op onroerend erfgoed met een exclusieve woonfunctie, erfgoed waarin de woonfunctie primeert, of erfgoed dat als dusdanig wordt herbestemd); Erfgoed en toerisme (projecten op beschermde erfgoedlocaties die een toeristische finaliteit hebben of zullen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten die werken rond toeristische erfgoedontsluiting, herbestemmingen tot toeristische functies (horeca, logies, infobalies…), ontwikkelingen tot ‘open erfgoed’, projecten die uitvoering geven aan de verhaallijnen van Toerisme Vlaanderen of de principes toepassen van 'Reizen naar Morgen').
Gewijzigd op
Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.
1. FOD Financiën zal tijdens de zomervakantie 2021 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven. Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'Mini One Stop Shop' (MOSS). De Europese reglementering laat dit niet toe. Meer informatie in het nieuwsbericht Uitstel voor btw-plichtigen - Zomervakantie 2021. 2. FOD Financiën verleent een terugbetaling van accijnzen voor tankbier en bier in vaten dat reeds in verbruik werd gesteld en effectief werd geleverd aan horecagelegenheden, maar onverkoopbaar is geworden door de verplichte sluiting van de horeca.  Om in aanmerking te komen moet dit bier effectief worden teruggenomen, vernietigd en vervangen door bier van dezelfde aard en in dezelfde hoeveelheid zonder nieuwe doorrekening van accijnzen. Meer informatie over hoe dit moet worden aangevraagd vind je op de website van FOD Financiën Terugbetaling van accijnzen voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten.
Gewijzigd op
Om de omslag te ondersteunen naar een meer circulaire economie, zijn er verschillende initiatieven genomen waarvan er hier een aantal worden toegelicht.
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceert zowel in 2021 als in 2022 een call voor ondernemingen die minstens € 500.000 willen gaan investeren in innovatieve recyclagetechnieken. Het is de bedoeling om recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. De toegekende steun bedraagt maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie versus een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van € 3.000.000. De call 2021 wordt eerstdaags verwacht. Meer informatie is alvast te vinden in dit nieuwsbericht Financiële steun voor ondernemingen die investeren in innovatieve recyclagetechnieken principieel goedgekeurd.
Gewijzigd op
Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2021 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht, het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling' of het 'Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind'.
1. Vanaf 1 juli 2021 werden de uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht verhoogd met 2%. 2. Ben je als zelfstandige getroffen door de overstromingen van half juli 2021 dan kan je een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht bij gedwongen stopzetting of onderbreking (derde pijler) en zijn er ook betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen. Meer informatie in het nieuwsbericht op de website van het RSVZ Steunmaatregelen voor zelfstandigen getroffen door de overstromingen van half juli 20213. Wie tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 gedurende minstens 6 maanden een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht heeft gekregen, kan onder bepaalde voorwaarden een eenmalige premie van € 598,81 bekomen. Die premie geeft een bijkomende ondersteuning aan de zelfstandigen die hard getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Er is meer informatie beschikbaar op de website van RSVZ Eenmalige premie voor sommige begunstigden van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.
1. De Vlaamse jeugdverblijven en hostels worden sinds maart 2020 geconfronteerd met exploitatiebeperkingen door de federale coronamaatregelen. De Vlaamse Regering wenst hostels en jeugdverblijfcentra met een erkenning bij Toerisme Vlaanderen die hierdoor financiële problemen ondervinden, te ondersteunen door het toekennen van een subsidie. De steun kan worden aangevraagd van 13 juli tot en met 1 augustus. De uitbetaling van de steun is voorzien voor het einde van september 2021. Aanvragen kan via de website van Toerisme Vlaanderen of via de website van het Departement Cultuur, jeugd & media. 2. Een beperkt aantal sectoren van onze economie ondervindt nog steeds de sterke impact van de coronamaatregelen. Voor die beperkte groep ondernemers verlengt de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind september 2021. De principes blijven grotendeels dezelfde: de ondernemer moet aantonen dat er 60% omzetverlies is en kan dan 10% van de normale omzet als bescherming krijgen. De bescherming zal evenwel pas aangevraagd kunnen worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Meer informatie op de website van de Beslissingen van de Vlaamse Regering. Deze maatregel is nog niet operationeel. 3. Organisatoren van evenementen werden bijzonder hard getroffen door de crisis. Wie geplande en geboekte evenementen moest terugbetalen, herboeken of herschikken in het kader van de verminderde capaciteit moest zijn personeel aan het werk houden om deze omboekingen uit te voeren en contacten met klanten te onderhouden. Tegenover deze omboekingskosten stonden echter geen nieuwe inkomsten. Om deze sector te laten overleven, keurt de Vlaamse Regering principieel een ondersteuningsmechanisme ter compensatie van deze omboekingskosten goed. Deze 'Corona omboekingspremie' richt zicht tot organisatoren van evenementen op het gebied van kunst, amusement of recreatie in België in de periode 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. Deze steunmaatregel werd ondertussen goedgekeurd bij de Europese Commissie. Aanvragen zal pas kunnen midden september 2021. Zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-omboekingspremie.
Gewijzigd op