Gewijzigde maatregelen

Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
De 'BKRK-award' is een wedstrijd met een focus op vakmanschap en ondernemerschap. Ze bestaat uit het ontwikkelen van een product, dienst of onderzoek dat het authentieke vakmanschap vertegenwoordigt in gebruik, techniek, materiaal en duurzaamheid. Bokrijk en VAKlab zijn de organisatoren, het thema voor 2019 is 'textiel'. Inschrijven kan online van 6 februari 2019 tot en met 21 april 2019 op www.bkrkaward.be/nl.
Gewijzigd op
De Vlaamse Overheid maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie. Momenteel loopt er een oproep.
Momenteel loopt er een 'Oproep Sociaal ondernemen-oprichting' tot 31 maart 2019. Met deze oproep worden starters ondersteund in de opstartfase van een sociale onderneming. De beoogde sociale ondernemingen genereren een uitgesproken sociale impact, onder andere door de (indirecte) inschakeling van kansengroepen. Alle vennootschapsvormen zijn toegelaten. De subsidie bedraagt 70 % van de aanvaarde projectkosten met een maximumsteun van € 20.000. Voor meer info zie www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.
Gewijzigd op
AAL is een Europees Joint Programme dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten en diensten moeten binnen 2 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. De maximum subsidie bedraagt € 2,5 miljoen. Momenteel loopt er een oproep.
Momenteel staat de oproep 2019  'Sustainable Smart Solutions for Ageing wel' open en dit nog tot 24 mei 2019. Voor meer informatie kan je terecht bij Alain Thielemans van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze oproep mikt op de ontwikkeling van ICT-gebaseerde oplossingen in alle AAL domeinen. Zie ook www.vlaio.be/nl/nieuws/aal-oproep-2019-sustainable-smart-solutions-ageing-well.
Gewijzigd op
Om de sociale lasten van de kmo’s te verlichten genieten ‘kleinere’ werkgevers van een automatische vermindering van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen.
Het grensbedrag van de compenserende bijdrage werd voor 2019 verhoogd tot € 207.146 ingevolge de evolutie van het indexcijfer. Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ" > Blader door de instructies > Herverdeling der sociale lasten . Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van deze instructies gepubliceerd. In de Tussentijdse instructies kan je eventuele wijzigingen reeds vroeger raadplegen. 
Gewijzigd op
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
De 'BKRK-award' is een wedstrijd met een focus op vakmanschap en ondernemerschap. Ze bestaat uit het ontwikkelen van een product, dienst of onderzoek dat het authentieke vakmanschap vertegenwoordigt in gebruik, techniek, materiaal en duurzaamheid. Bokrijk en VAKlab zijn de organisatoren, het thema voor 2019 is 'textiel'. Inschrijven kan online van 6 februari 2019 tot en met 21 april 2019 op www.bkrkaward.be/nl.
Gewijzigd op