Gewijzigde maatregelen

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er specifieke subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.
Het fonds Promaz zal de eigenaar of gebruiker van een voor verwarming gebruikte stookolietank ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in de opslagtank of de leidingen. Van zodra het fonds volledig operationeel is (vermoedelijk in de lente van 2022), kunnen eigenaars of gebruikers van een stookolietank zich aanmelden voor een bodemprobleem. Je krijgt daarvoor drie jaar de tijd. Hoewel het Promaz-fonds nog in oprichting is, kan er nu al een geval van (veronderstelde) bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank of leiding gemeld worden. Meer informatie over dit fonds kan je vinden op www.promaz.be.
Gewijzigd op
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen een subsidie verkrijgen voor een aantal ecologische investeringen. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de meerkost van de essentiële investeringscomponenten, het type (milieuvriendelijk, energiebesparend, hernieuwbaar), de ecoklasse/ecogetal en de grootte van de onderneming.
Vanaf vanaf 19 januari 2022 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (afgekort LTL) met 45 technologieën. 1. Ten opzichte van de vorige LTL zijn de technologieën T 1327 en T 20104  geschrapt en vervangen door de nieuwe technologie T 201082 Waterzuivering/waterbehandeling van afvalwater of laagwaardig water.  2. T 553 Onroad transportmiddel met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof: toevoeging van de bepaling dat het ‘onroad’voertuigen moeten zijn. 3. T 201081 Elektrisch/CNG hogedruktrailer: aanpassing van de uitleg en de meerkost. 4. Toevoeging van 2 technologieënT 201083 Plug-in hybride mobiele hijskraan en T201086  Autonoom elektrische koelaggregaat.
Gewijzigd op
Om de omslag te ondersteunen naar een meer circulaire economie, zijn er verschillende initiatieven genomen waarvan er hier een aantal worden toegelicht.
1. Met de oproep Living labs circulaire economie kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de bouw- of maakindustrie. De steun bedraagt minimaal € 300.000 en maximaal € 1.000.000. Een aanvraag indienen kan tot en met 25 mei 22 (12.00u). 2. Via de oproep Circulaire maakindustrie: levensduurverlenging kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een proefproject rond levensduurverlenging in de maakindustrie. Het partnerschap bestaat uit ten minste één bedrijf en kan daarnaast onder andere kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties bevatten. De steun bedraagt maximaal € 100.000. De deadline is 22 april 2022 (12u). 
Gewijzigd op
Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen voor deze sector.
De Vlaamse Waterweg heeft een nieuwe tijdelijke steunmaatregel gelanceerd om het afvaltransport te stimuleren via de binnenvaart. Het doel hiervan is om op duurzame wijze een zo groot mogelijk volume aan afval van de weg naar het Vlaamse Waterwegnetwerk te verschuiven. De steunmaatregel kan aangevraagd worden door verladers uit verschillende bedrijfssectoren en bedrijven actief in de binnenvaartsector die een concreet traject rond afvaltransporten met gebruik van de binnenvaart willen implementeren. Samenwerkingsverbanden worden hierbij aangemoedigd. Er kan 80% van de investeringskost (bijvoorbeeld specifieke overslaginfrastructuur op de kaai, ombouwen van een schip, ...) worden gesubsidieerd. De exploitatiesteun voorziet in financiële steun voor een gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van afval via de binnenvaart ten opzichte van het vervoer via de weg. De steun bedraagt maximum € 200.000. Een aanvraag is mogelijk tot 31 mei 2022. Alle voorwaarden kan je raadplegen op de pagina Steunmaatregel Afvaltransport.
Gewijzigd op
Via deze internationale netwerken tracht Europa de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Ook VLAIO neemt deel aan een aantal thematische netwerken. Wie als Vlaamse partner deelneemt, krijgt steun via de bestaande innovatiesubsidies van VLAIO.
Het nieuwe KDT JU-programma (Key Digital Technologies Joint Undertaking) is de opvolger van ECSEL, een samenwerking tussen private en publieke sectoren ter ondersteuning van de elektronische componenten en systemen. De eerste oproep werd gelanceerd op 16 december 2021 met als deadline 27 april 2022. Je kan op het virtuele ECS Brokerage Event van 18 en 19 januari 2022 jouw project pitchen en partners zoeken. Meer informatie in het nieuwsbericht  Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU): Nieuwe oproepen.
Gewijzigd op