Gewijzigde maatregelen

Ondernemingen en sectorale fondsen die werken rond primaire preventie van burn-out kunnen subsidies ontvangen voor de uitwerking van pilootprojecten.
De projecten worden gefinancierd door de bijdragen die de ondernemingen storten voor de risicogroepen. De sociale partners werken voor dat initiatief nauw samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De subsidieaanvragen kunnen bij de Nationale arbeidsraad worden ingediend tussen 1 juni en 31 juli 2019. 
Gewijzigd op
Ondernemingen, lokale overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers alsook partnerschappen van deze instanties kunnen tot 80% steun (met een maximum van € 100.000) bekomen voor het opzetten van experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten over circulaire economie. Momenteel loop er een oproep.
Deze nieuwe open call 2019 van OVAM/Vlaanderen Circulair staat nog open tot 14 september 2019 om 12u.
Gewijzigd op
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende een aantal jaren behouden blijft. Vlaanderen heeft steunzones afgebakend rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde.
Deze maatregel werd onlangs gewijzigd op 2 domeinen: 1. Een verduidelijking wat betreft uitzendkrachten: indien men voor de invulling van de extra arbeidsplaatsen beroep doet op uitzendkrachten dan is het vanaf 20 mei noodzakelijk dat er, voorafgaand aan de start van de uitzendarbeid, een aanvullend formulier wordt ingediend bij FOD Financiën. 2. Een nieuwe bepaling bij de overdracht van de exploitatie van de investering naar een andere vennootschap (bijvoorbeeld ingevolge een fusie, splitsing, ...): de vrijstelling kan dan nog verder worden toegepast mits voorafgaande melding bij FOD Financiën.
Gewijzigd op
Dankzij de PDPO III-maatregel ‘KRATOS- Raad op maat’ kunnen land- en tuinbouwers gratis advies op maat vragen over uiteenlopende onderwerpen, verdeeld over 13 verschillende KRATOS-modules. De bedrijfsadviesdiensten die KRATOS-advies mogen verlenen, werden geselecteerd via een overheidsopdracht.
Vanaf donderdag 23 mei 2019 kunnen land- en tuinbouwers gebruik maken van het vernieuwde bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS’. Deze subsidiemaatregel maakt deel uit van PDPO III en biedt land- en tuinbouwers gratis advies op maat van hun bedrijf over een heel aantal actuele thema’s, verdeeld over 13 adviesmodules. 
Gewijzigd op
Organisaties en ondernemingen die sociale impact nastreven kunnen bij Hefboom terecht voor overbruggingskredieten (voor subsidies), investeringskredieten en bedrijfskapitaalkredieten.
Deze financiering richt zich tot organisaties en ondernemingen in de social-profit en non-profit. Ook ecologische projecten en duurzame innovatie kunnen via dit instrument worden gefinancierd (mobiliteit, hernieuwbare energie, milieu, sociale innovatie, community supported agriculture (csa), community land trust (clt), cohousing).
Gewijzigd op