Wijzigingen aan Europese steun voor de creatieve en culturele sector

In het kader van Creative Europe 2024, werden er o.m. volgende MEDIA-oproepen voor 2024 gepubliceerd: 1. Content cluster: TV & Online Content (deadline 14 mei 2024): productiesteun voor audiovisuele werken die bestemd zijn voor lineaire televisie of online platformen; Videogames & Immersive Content Development (deadline 24 januari 2024): ontwikkelingssteun voor videogames en immersive content; European Co-Development (deadline 6 maart 2024): steun aan de co-ontwikkeling van 1 audiovisueel project voor commerciële exploitatie door ten minste 2 Europese onafhankelijke producenten. 2. Business cluster: Markets & Networking (deadline 18 januari 2024): steun aan industrie evenementen; Innovative Tools and Business Models (deadline 25 januari 2024): steun aan innovatie binnen de audiovisuele sector; European Film Distribution (deadline 25 april 2024): steun aan internationale verkoop en circulatie van niet-nationale Europese grote en kleine producties op alle mogelijke platformen. 3. Audience Cluster: Films on the Move (deadline 14 maart en 18 juli 2024): steun aan de verspreiding van audiovisuele werken; European VOD Networks and Operators (deadline 9 april 2024): steun aan VOD platformen; Networks of European Filmfestivals (deadline 11 april 2024): steun aan samenwerking tussen Europese filmfestivals. 

Momenteel lopen er heel wat Creative Europe-oproepen. Je kan deze oproepen terugvinden op de website van Creative Europe Desk Vlaanderen. Wil je deelnemen aan een oproep? Op 15 februari 2023 organiseren VLEVA, Cultuurloket, Creative Europe Desk Vlaanderen en Kunstenpunt een nieuwe EU-subsidiedag voor de cultuursector in Vlaanderen. Deze keer ligt de focus op Europese programma’s en het schrijven van een sterke aanvraag. Meer informatie en inschrijvingen kan via de websitepagina Infodag EU-subsidies voor de cultuursector.

1. Op 1 februari 2022 werden de eerste oproepen voor 'Europese Samenwerkingsprojecten 2022' gepubliceerd. Het gaat over Europese kleinschalige, middelgrote en grootschalige samenwerkingsprojecten waarbij een groep van organisaties uit de culturele en de creatieve sector samenwerken om een breed spectrum aan activiteiten en initiatieven te ontplooien. De deadline voor indiening van de projecten is 31 maart 2022. Meer informatie op de website van Creative Europe > luik Cultuur. 2. Er werden ook heel wat oproepen gelanceerd voor de audiovisuele sector. Meer informatie op de Europese website Creative Europe > Funding and tenders.

Het Creative Europe 2021-2027 programma is officieel bekend sinds 17 juni 2021. De eerste oproepen binnen de luiken media, cultuur en cross-sectoraal werden ondertussen gelanceerd op het Funding & Tenders Portal. Een overzicht van de eerste oproepen die werden gelanceerd kan je ook terugvinden op de website van Creative Europe: 1. Oproepen Media 2. Oproepen Cultuur 3. Oproepen Cross-sectoraal.

Het nieuwe Europese programma Creative Europe 2021-2027 biedt heel wat ondersteuningsmogelijkheden voor de culturele, creatieve en audiovisuele sector. De eerste oproepen in dit nieuwe programma worden eind mei 2021 verwacht.