Creative Europe

Laatst gewijzigd op 16 mei 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren
Voor wat
ondersteuning van internationale culturele en creatieve samenwerking
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het programma staat in de eerste plaats open voor de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren uit de Europese lidstaten, kandidaat-toetredingslanden en de Europese buurlanden. De financiële steun is verschillend per actie en de subsidieaanvraag gebeurt via publieke oproepen.

Het programma is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van de culturele samenwerking en versterking van de concurrentiepositie van de Europese film-, televisie- en crossmedia-industrie. Het bouwt verder op de voormalige MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur Programma's.

Wie komt in aanmerking

Het Creative Europe programma staat open voor ondernemingen en organisaties uit de volgende landen:

 • 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden;

 • EVA-landen of zogenaamde vrijhandelsstaten:
  IJsland en Noorwegen

 • kandidaat-lidstaten van de Europese Unie:
  Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

 • Europese buurlanden:
  Georgië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Moldavië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Oekraïne (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Tunesië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Armenië (volledig Cultuur, niet Media), Kosovo (volledig Cultuur, niet Media)

Informatie over deelname en onderhandelingsprocedure vind je op de website: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Wat komt in aanmerking

Creative Europe omvat een subprogramma Cultuur voor ondersteuning van Europese samenwerking voor de culturele en de creatieve sectoren en een subprogramma Media voor de audiovisuele sector. Een cross-sectoraal programmaonderdeel voorziet daarnaast middelen voor beleidssamenwerking en multidisciplinaire activiteiten, alsook voor een financiële garantiefaciliteit. Voor de periode 2014-2020 beschikt Creative Europe over een totaal budget van €1,46 miljard, waarvan 31% bestemd is voor Cultuur, 56% voor Media en 13% voor het cross-sectorale luik.

Meer informatie vind je op de website: www.creativeeurope.be.

De doelen van Creative Europe zijn de volgende:

 • Beschermen en promoten van het Europese culturele erfgoed en de culturele- en taalkundige diversiteit;
 • Stimuleren van grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals;
 • Bevorderen van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen (inclusieve groei);
 • Versterken van het concurrentievermogen en de capaciteit van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren met focus op publieksontwikkeling (audience development), digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen (innovatieve en duurzame groei).

Omvang steun

De financiële steun wordt verleend in de vorm van subsidies en verschilt per subsidie-oproep.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks worden er oproepen gelanceerd via de site van de EU om projectvoorstellen in te dienen ec.europa.eu/programmes/creative-europe/.

Deze oproepen kunnen ook worden teruggevonden op de website van de Creative Europe Desk Vlaanderen: www.creativeeurope.be/nl.

Vrijwel elk deelnemend land heeft een Creative Europe Desk die de volgende diensten aanbiedt:

 • informatiesessies, workshops en advies op maat over het Creative Europe programma;

 • begeleiding bij de voorbereiding van subsidieaanvragen in het kader van Creative Europe;

 • hulp bij het zoeken naar samenwerkingspartners uit andere Europese landen;

 • informatie over filmmarkten, filmfestivals, Media-opleidingen en andere activiteiten ter professionalisering en internationalisering van de Vlaamse culturele en audiovisuele sectoren;

 • vakexpertise over de Europese culturele, creatieve en audiovisuele sectoren en het Europees cultureel en audiovisueel beleid via een netwerk aan contacten met Europese organisaties en professionelen;

 • eerstelijnsinformatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering.