Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject

Laatst gewijzigd op 5 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en natuurlijke personen
Voor wat
partnerschappen die een meester-leerling-traject vakmanschap willen doorgeven
Subsidie via oproep
van maandelijks € 2.000 (plafond: € 48.000)

Wat houdt de maatregel in

Met deze beurzen wil het Departement Cultuur, Jeugd & Media (Vlaamse overheid) ondersteuning bieden bij het doorgeven van vakmanschap. 

Vakmanschap is een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Vakmanschap wordt daarbij heel breed gezien: het kan gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde toegepaste kunsten of podiumkunsten. Het doorgeven van dit soort vakmanschap is nodig om het levend te houden.

Vakmensen die iemand in de leer nemen en hem of haar de knepen van het vak leren, kunnen een subsidie bekomen van maximum € 30.000 voor het hele traject. De beurs wordt aangevraagd door een partnerschap van een meester en een of meerdere leerlingen.

Aanvragen kunnen in principe ieder jaar ingediend worden tot uiterlijk 15 september. In 2024 is er geen beursronde voorzien. Het departement onderzoekt hoe het in de toekomst het vakmanschap kan blijven ondersteunen om vaklieden dat extra duwtje in de rug te geven. 

Wie komt in aanmerking

Alleen partnerschappen tussen natuurlijke personen of rechtspersonen (incl. vzw’s) die in een meester-leerling-traject vakmanschap willen doorgeven, kunnen een aanvraag indienen. Alle partners moeten de aanvraag ondertekenen.

Ook een partnerschap tussen een meester en meerdere leerlingen is mogelijk.

Wat komt in aanmerking

Vakmanschap is een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Vakmanschap wordt daarbij heel breed gezien. Het kan gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde toegepaste kunsten of podiumkunsten: schoenmakers, pruikenmakers, smeden, bakkers, goochelaars, koetsenbouwers, vertellers, boekbinders, tapdansers, instrumentenbouwers, klompenmakers, ….

Het doorgeven van dit soort vakmanschap is vaak een intensief en tijdrovend proces, maar essentieel om de skills en vaardigheid levend te houden. Om vakmensen de nodige tijd en ruimte te geven om intensief samen te werken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan om de stiel te leren, zijn er nu deze meester-leerling trajecten, een nieuw beurzensysteem in de immaterieel erfgoedsector.

Met de ondersteuning van vakmanschap kan Vlaanderen zich internationaal profileren. De UNESCO roept immers op om dit soort erfgoed door te geven, onder de vlag van Living Human Treasures.

Omvang steun

De maximale steun per traject bedraagt € 30.000. De aanvragers bepalen onderling zelf hoe de beurs wordt verdeeld.

Aanvraagprocedure

Meester en leerling(en) vragen de beurs samen aan, voor maximaal twee jaar. De aanvraag bevat een raming van de te maken kosten van zowel meester als leerling(en).

De aanvraag moet digitaal ingediend worden bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Om ervoor te zorgen dat je alle noodzakelijke informatie aanlevert, is er een aanvraagformulier dat kan worden gedownload van de website > Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject 

Aanvragen kunnen ieder jaar tot uiterlijk 15 september ingediend worden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.