Artificiële intelligentie subsidies

Laatst gewijzigd op 22 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
projecten rond artificiële intelligentie
Subsidies
bedrag varieert per instrument

Op zoek naar meer informatie over dit thema? Bekijk de informatie Digitalisering > Artificiële intelligentie op de VLAIO-website.

Wat houdt de maatregel in

Artificiële Intelligentie (AI) is steeds meer aanwezig in onze samenleving. Denk je als ondernemer om hierin te investeren of een nieuw project te ontwikkelen met gebruik van AI? Bekijk dan de steunmogelijkheden in dit overzicht. 

AMAI oproep

Binnen het Beleidsplan Artificiële Intelligentie worden er op geregelde basis AMAI-oproepen gelanceerd door het Kenniscentrum Data en Maatschappij en Scivil. 

Op 22 maart 2024 werd de vierde amai! projectoproep gelanceerd. Deze oproep richt zich op projectvoorstellen die door middel van artificiële intelligentie (AI) een oplossing uitwerken voor één van de ideeën of ideeënclusters ingediend op de amai! website. Voor het uitwerken van deze oplossing dienen de projectvoorstellen een citizenscience-aanpak te hanteren. Dit kan gaan over slim energiegebruik, mobiliteit, sporten beweging, enz... Ontdek alle ideeën op amai.vlaanderen/overzicht

Voor het uitwerken van deze oplossing moeten projectvoorstellen een citizenscience-aanpak hanteren. Een expertenjury, gevolgd door een publieksstemming, kiest drie projecten voor een maximale steun van € 125.000 per project.

Wie graag een project wil indienen maar nog op zoek is naar projectpartners om mee samen te werken kan deelnemen aan één van de cocreatiesessies

Meer informatie op de website amai.vlaanderen/oproep. De deadline voor een vooraanmelding is 21 juni 2024.

Kmo-portefeuille voor advies en opleiding

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van VLAIO een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Deze subsidie kan je bijvoorbeeld gebruiken voor opleidingen rond AI (leren wat AI inhoudt, hoe het in jouw onderneming toegepast kan worden en hoe je het best omgaat met deze nieuwe technologie). Tegelijkertijd boekt je onderneming sneller vooruitgang met professioneel advies over artificiële intelligentie. 

Meer informatie over de kmo-portefeuille.

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie van VLAIO wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een bepaald thema, waaronder ook ‘digitalisering'. Dit thema richt zich tot projecten waarbij data ingezet worden om producten, diensten en processen slimmer te maken, met bijvoorbeeld het gebruik van AI.

Je kan per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

In 2024 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s werden opengesteld. 

Meer informatie op de website van VLAIO Kmo-groeisubsidie en in de Subsidiedatabank.

Innovatiesteun voor AI projecten

Thematisch ICON-project rond artificiële intelligentie

ON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een onderzoeksprojecttype voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarin een Vlaamse onderzoeksorganisatie en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden. De Vlaamse industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op steun van VLAIO.

Met de AI-ICON-projecten wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. De projecten bevatten tenminste een dominant aandeel aan activiteiten gerelateerd aan AI in de brede zin (i.e., gaande van activiteiten gerelateerd aan strategisch basisonderzoek zoals kennisverwerving tot activiteiten gerelateerd aan industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zoals demonstratoren) en dat aandeel is van essentieel belang voor het realiseren van de impact van het project (i.e., gaande van academische valorisatie van onderzoeksresultaten tot economische valorisatie van bedrijfsmatige toepassingen).

De vooraanmelding van een projectvoorstel is verplicht en enkel als de preselectie succesvol werd doorlopen, kan een project worden ingediend. Vanaf begin september 2022 (tot uitputting van de budgetten) kunnen er vooraanmeldingen worden ingediend.

Meer informatie over Thematische ICON-oproep rond AI.

Ontwikkelings- of Onderzoeksproject 

Ondernemingen die plannen hebben om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten rond artificiële intelligentie uit te bouwen of te versterken kunnen via een Ontwikkelings- of Onderzoeksproject van VLAIO ondersteuning krijgen.

Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming. De subsidie bedraagt van 25% tot 60% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 100.000) voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten.

Ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. Ook de ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komt in aanmerking als het om steunbare activiteiten gaat. De subsidie bedraagt 25% tot 50% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 25.000) voor de uitvoering van bepaalde ontwikkelingsprojecten.

Meer informatie over Ontwikkelings- of Onderzoeksproject

Innovatieve starterssteun (ISS)

Met de maatregel 'Innovatieve starterssteun (ISS)' ondersteunt VLAIO kleine ondernemingen, jonger dan 2 jaar voor het uitwerken van een innovatief project waarbij de pioniersrol binnen een markt of sector wordt opgenomen. De steun bestaat uit een financiële subsidie van € 50.000 in combinatie met externe expertbegeleiding en business case advies vanuit VLAIO en haar partners. Ook innovatieve projecten rond AI komen in aanmerking. 

Meer informatie over Innovatieve starterssteun.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor de AMAI-oproepen, Kmo-portefeuille en Kmo-groeisubsidie.

Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail