EIC Accelerator: Europese innovatiesteun

Laatst gewijzigd op 22 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
commercialisatie van nieuwe technologieën
Subsidie/Risicokapitaal via oproep (periodieke afsluitdatum)
tot max. € 17,5 mln.

Wat houdt de maatregel in

De 'EIC Accelerator', is een Europees instrument dat bedrijven met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel ondersteunt door middel van een subsidie of blended finance. Wanneer de subsidie wordt toegekend wordt er tevens begeleiding voorzien, in de vorm van coaching, advies en het verruimen van het netwerk door matchmaking events. Bijgevolg gebeurt er bij elke kandidaatstelling een uitgebreide screening van het ingediende dossier. Bij blended finance (subsidie én aandelenparticipatie) zal het bedrijf ook een due diligence doorlopen.

Zo wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve en disruptieve technologieën.

Wie komt in aanmerking

De EIC Accelerator richt zich tot de Europese ”top-kmo’s”.

Als kmo moet worden voldaan aan de Europese kmo-definitie:

  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
  • minder dan € 50 miljoen jaaromzet of minder dan € 43 miljoen balanstotaal realiseren;
  • voor de berekening van deze criteria moet er geconsolideerd worden wanneer het bedrijf geen zelfstandig bedrijf is. Het bedrijf is niet zelfstandig wanneer er een deelnemingsrelatie bestaat met andere vennootschappen van 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, openbare participatiemaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk is toegestaan.

Ook kleine midcap ondernemingen komen in aanmerking. Deze voldoen aan de voorwaarden van de kmo-definitie behalve wat het aantal werknemers betreft: minder dan 500 werknemers. 
Ook een natuurlijk persoon met plannen om een kmo op te richten komt in aanmerking.  

Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die veel groeipotentieel hebben en die op termijn een internationale impact kunnen hebben. Meer in het bijzonder moet het bedrijf in kwestie sterk inzetten op innovatie en gericht zijn op groei (meerwaardecreatie). Dit kunnen start-ups, scale-ups, groei kmo’s en midcaps zijn …

Wat komt in aanmerking

Bij de EIC Accelerator is de primaire doelstelling dat bedrijven de brug kunnen maken van innovatie naar commercialisering.

Het type innovatieve projecten dat men zoekt is gebaseerd op het concept van ‘disruptive innovation’, waarbij de geselecteerde kmo’s een project uitwerken dat een nieuwe markt lanceert of een bestaande markt volledig verandert = “game changer”. Hierbij zoekt men naar projecten die technology readiness level (TRL) 5/6 (= technology demonstration) bereikt hebben.

Het betreft hier dus geen basisonderzoek of pure ontwikkeling want dit valt onder de andere pijlers van Horizon Europe of binnen regionale subsidies.

De activiteiten tussen TRL 6 en 8 (system complete and qualified) worden gefinancierd via de subsidie. Activiteiten hoger dan TRL 8 worden enkel gefinancierd via blended finance (equity).

Omvang steun

Er kan steun worden toegekend onder 2 vormen, afhankelijk van het technology readiness level (zie rubriek 'Wat komt in aanmerking').

  • ofwel een subsidie van € 500.000 tot € 2,5 miljoen (beperkt tot 70% van het projectvoorstel);
  • ofwel risicokapitaal (via aandelenparticipaties of quasi kapitaal zoals converteerbare leningen) tot € 15 miljoen via het EIC Fund. (dit kan worden verhoogd voor ondernemingen met technologieën van Europees strategisch belang).

Er wordt gewerkt met open oproepen zonder thema en thematische oproepen in de prioritaire thema’s van Europa. 

Aanvraagprocedure

Het selectieproces verloopt in 3 stappen. Er worden geen scores meer toegekend, maar er wordt via het principe go/no go gewerkt. De indiening gebeurt via de tender & portal:

  • Korte aanvraag vooraf (pre-proposal): staat permanent open en de aanvragen worden ook continu geëvalueerd. Een volledige aanvraag kan pas gebeuren als er een GO is voor de pre-proposal;
  • Volledige aanvraag: staat permanent open, maar er is wel een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden;
  • Jury: voorstel pitchen voor een jury.

Meer informatie op EIC Accelerator (europa.eu).

Om te weten of je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met NCP EIC. Samen met EEN begeleiden we je verder in dit proces.

De periodieke afsluitdata in 2024 zijn vastgelegd op 13 maart en 3 oktober.

Hierbij zal zowel de thematische oproep als de open oproep worden opengesteld.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Voor de begeleiding bij het indienen van de dossiers is Magali Parent, als NCP EIC en adviseur van Enterprise Europe Network Vlaanderen het aanspreekpunt in Vlaanderen.

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Afdeling / Dienst
Enterprise Europe Network Vlaanderen
Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon