Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Welk bedrag kan je krijgen via de subsidie strategische transformatiesteun?

De steun bedraagt 8% voor investeringen 20% voor opleidingen met een maximum van € 500.000 per aanvragende onderneming en per kalenderjaar. 

Voor transformatieprojecten met een uitzonderlijk belang op vlak van duurzaamheid of klimaat, bedraagt dit plafond € 1.000.000 per aanvragende onderneming en per kalenderjaar.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

De subsidie voor een project wordt bepaald op basis van de ingediende en weerhouden opleidings- en/of investeringskosten. De kosten moeten rechtstreeks verband houden met de transformatie om het project uit te voeren.

Je dient de kosten waarvoor je steun aanvraagt op te nemen in de leidraad opgesteld door het agentschap. Voor alle opgegeven kosten gaat het agentschap na of ze kunnen aanvaard worden in kader van het project en de ermee gerelateerde steunbare activiteiten.

Op basis daarvan komt het agentschap tot een aanvaardbaar bedrag waarop de subsidie wordt berekend.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail