Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Hoe verloopt de uitbetaling van de strategische transformatiesteun?

De uitbetaling kan enkel gebeuren als de steun ook effectief wordt aangevraagd. De subsidie wordt niet automatisch uitbetaald. In de beslissingsmail vind je een link naar het e-loket waarmee je de uitbetaling van de steun kan aanvragen.

Je vraagt de uitbetaling aan ten laatste twaalf maanden na het beëindigen van het totale transformatieproject (cf. artikel 34 van het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 van 18 december 2015, dat in werking is getreden op 1 januari 2016).  

De subsidie zal worden gestort op het rekeningnummer dat je hebt opgegeven in de subsidieaanvraag.

Aanvraag uitbetaling

Je vraagt de uitbetaling aan via het e-loket voor ondernemersDownload de handleiding.

De uitbetaling gebeurt enkel op het rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

De uitbetaling van de basissteun verloopt in drie schijven:

 1. een eerste schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft aangetoond dat 30 % van het transformatieproject is gerealiseerd
 2. een tweede schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft verklaard dat 60 % van het transformatieproject is gerealiseerd
 3. een derde schijf (40%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en wanneer de in aanmerking komende transformatieopleidingen en de in aanmerking komende transformatie-investeringen volledig zijn gerealiseerd, wat moet blijken uit een controle door het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Je laadt bij je aanvraag van schijf 1 de volgende documenten op:

 1. een gedetailleerde vergelijking tussen de geplande en gerealiseerde investeringen en/of opleidingen
 2. een beschrijving van de projectstatus aan de hand van de beoordelingsparameters
 3. de bewijsstukken die verband houden met de gerealiseerde investeringen en/of opleidingen waarvoor steun is toegekend, gegroepeerd in een pdf-bestand

Je laadt bij je aanvraag van schijf 2 de volgende documenten op:

 1. een gedetailleerde vergelijking tussen de geplande en gerealiseerde investeringen en/of opleidingen
 2. een beschrijving van de projectstatus aan de hand van de beoordelingsparameters
 3. de bewijsstukken die verband houden met de gerealiseerde investeringen en/of opleidingen waarvoor steun is toegekend, gegroepeerd in een pdf-bestand

Je laadt bij je aanvraag van schijf 3 de volgende documenten op:

 1. een gedetailleerde vergelijking tussen de geplande en gerealiseerde investeringen en/of opleidingen
 2. een beschrijving van de projectstatus aan de hand van de beoordelingsparameters
 3. de bewijsstukken die verband houden met de gerealiseerde investeringen en/of opleidingen waarvoor steun is toegekend, gegroepeerd in een pdf-bestand
 4. het RSZ-tewerkstellingsattest met betrekking tot de gerealiseerde tewerkstellingsvooruitzichten

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.