Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Wat is strategische transformatiesteun?

Steun voor investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen.

Ondernemingen die een transformatie met sterk innovatief karakter doorvoeren om hun internationale concurrentiepositie te versterken, kunnen strategische transformatiesteun krijgen voor investeringen en opleidingen.

De strategische transformatiesteun die van 1 oktober 2013 tot 31 december 2021 kon aangevraagd worden, werd bijgestuurd. De bijgestuurde versie is van kracht vanaf 1 januari 2022, en verlegt bepaalde accenten, zo werd de beoordeling vereenvoudigd en  transparanter gemaakt.

In de gewijzigde beoordeling staan  innovatie, internationale economische competitiviteit, tewerkstellingscreatie, kennisdisseminatie en aandacht voor verduurzaming centraal.

Het steunsysteem is toegankelijk voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Ook samenwerkende ondernemingen kunnen gezamenlijk project indienen. In dat geval moet het gaan om minstens drie ondernemingen die niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren.

 

Begeleiding op maat

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren je om jouw innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Contacteer hen voor advies op maat van jouw onderneming.

 

Wettelijk kader

Europese algemene groepsvrijstellingsverordening

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard

Gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1084 (PB van 20.06.2017, L156)

Gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/972 (PB van 7.7.2020, L215)

Gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/1237 (PB van 29.7.2021, L270)

Gewijzigd bij Verordening (EU) 2023/1315 (PB van 30.7.2023, L167)

Europese regionale richtsnoeren

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (2013/C 209/01)

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2021

Europese beschikking regionale steunkaart

22.07.18 EU beschikking regionale steunkaart

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Ministerieel Besluit

Ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Ministerieel besluit van 7 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen en tot wijziging van een aantal ministeriële besluiten betreffende de steunverlening aan ondernemingen, wat betreft de bepaling van het begrip werkzame personen, en tot bepaling van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 en artikel 28 van het decreet van 20 november 2015

Ministerieel besluit van 23 december 2015 houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministeriële besluiten ecologiepremie en strategische ecologiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en het ministerieel besluit van 23 december 2015 houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministeriële besluiten ecologiepremie en strategische ecologiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.