Regionale steunkaart voor investeringssteun loopt eind 2021 af

Publicatiedatum
Grote ondernemingen die nog investeringssteun willen genieten, moeten daarom uiterlijk 17 september 2021 hun dossier bij VLAIO indienen.

Wat is Strategische Transformatiesteun?

Strategische Transformatiesteun maakt het voor kmo’s en grote ondernemingen mogelijk om individueel of gezamenlijk een strategisch transformatieproject te realiseren. Concreet gaat het om grote investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen.

Wat is de regionale steunkaart?

Als kmo kom je zowel voor investeringssteun als voor opleidingssteun in aanmerking in het ganse Vlaamse Gewest.

Als grote onderneming kom je ook in het ganse Vlaamse Gewest in aanmerking voor opleidingssteun. Wil je echter investeringssteun aanvragen? Dat kan alleen wanneer de beoogde investeringen in een regionale steunzone gebeuren. Daarbij moet het gaan om een initiële investering ten behoeve van nieuwe economische activiteiten. Hier vind je een overzicht van de gemeenten per provincie die zich in de regionale steunkaart bevinden.

Dien je dossier vóór 17 september bij VLAIO in!

De regionale steunkaart loopt af op 31 december 2021. Grote ondernemingen die nog investeringssteun willen genieten, moeten daarom uiterlijk 17 september 2021 hun dossier hebben ingediend. Denk je eraan om nog een investeringssteundossier in te dienen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via strategischesteun@vlaanderen.be!

Steun voor COVID-19-gerelateerde producten

Plan je investeringen voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten? Dan kan je in aanmerking komen voor de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun. Deadline is 1 november 2021.