Hoe vraag je de steun voor Space Labs aan?

Vooraanmelding

De projecten worden ingediend na vooraanmelding bij Flanders Space. Partnerschappen dienen hiervoor in een eerste fase het projectidee zo concreet mogelijk uit te schrijven in een pitch template die ter beschikking gesteld wordt door Flanders Space. De template kan per mail opgevraagd worden bij wim.lahaye@flandersspace.be.

Richtdatum voor eerste projectideeën: 30/05/2022

VLAIO zal in overleg met Flanders Space de voorgestelde projectideeën analyseren en feedback geven aangaande de al dan niet inpasbaarheid ervan binnen het concept van de Space Labs.  De feedback zal zo snel mogelijk worden gegeven, mondeling of schriftelijk, in volgorde van ontvangst.

Uitwerken projectvoorstel

Vervolgens moet het projectvoorstel uitgewerkt worden aan de hand van het aanvraagformulier. De projectbegroting wordt opgesteld aan de hand van het verplichte kostenmodel. 

Aanvullend worden sjablonen voor verschillende verklaringen opgesteld die gebruikt kunnen worden indien van toepassing.

Online indienen vanaf 20 juli 2022

Projecten moet online ingediend worden via deze website van VLAIO (roze knop). Indiening is mogelijk vanaf 20/07/2022 tot 15/09/2022 om 12 uur. De nodige documenten voor de opmaak van een aanvraag worden onderaan deze pagina ter beschikking gesteld zodat de aanvraag tijdig voorbereid kan worden. 

Een aanvraag is enkel ontvankelijk als ze online wordt ingediend en het aanvraagformulier en kostenmodel volledig zijn ingevuld.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail