Hoe vraag je de steun voor Space Labs aan?

Vooraanmelding

De projecten worden ingediend na vooraanmelding bij Flanders Space. Partnerschappen dienen hiervoor in een eerste fase het projectidee zo concreet mogelijk uit te schrijven in een pitch template die ter beschikking gesteld wordt door Flanders Space. De template kan per mail opgevraagd worden bij wim.lahaye@flandersspace.be.

Richtdatum voor eerste projectideeën: 30/04/2023

Flanders Space zal in overleg met VLAIO de voorgestelde projectideeën analyseren en feedback geven aangaande de al dan niet inpasbaarheid ervan binnen het concept van de Space Labs.  De feedback zal zo snel mogelijk worden gegeven, mondeling of schriftelijk, in volgorde van ontvangst.

Uitwerken projectvoorstel

Vervolgens moet het projectvoorstel uitgewerkt worden aan de hand van het aanvraagformulier. De projectbegroting wordt opgesteld aan de hand van het verplichte kostenmodel. 

Aanvullend worden sjablonen voor verschillende verklaringen opgesteld die gebruikt kunnen worden indien van toepassing.

Online indienen vanaf 1 juni 2023

Projecten moet online ingediend worden via deze website van VLAIO (roze knop). Indiening is mogelijk vanaf 01/06/2023 tot 15/09/2023 om 12 uur. De nodige documenten voor de opmaak van een aanvraag worden onderaan deze pagina ter beschikking gesteld zodat de aanvraag tijdig voorbereid kan worden. 

Een aanvraag is enkel ontvankelijk als ze online wordt ingediend en het aanvraagformulier en kostenmodel volledig zijn ingevuld.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail