Wat is Space Labs?

Deze oproep voor Space Labs kadert binnen het impulsprogramma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’ en heeft mee uitvoering aan het focusdomein competitiviteit en ondernemerschap.

Via samenwerking, co-creatie, kruisbestuiving en kennisoverdracht  tussen experts uit de ruimtevaartsector en geïnteresseerde partijen (overheden, bedrijven, onderwijsactoren, …) met concrete use-cases kan onderzocht worden op welke manier datasets uit de ruimtevaart en ruimtevaarttechnologie mee oplossingen kunnen bieden voor de ontwikkeling van toepassingen in maatschappelijke relevante thema’s zoals klimaatverandering, veiligheid, mobiliteit, …

Dergelijke cross-over samenwerking kan leiden tot technologische innovatie bij alle actoren en kan een hefboom zetten op de ontwikkeling van downstream applicaties en een multiplicator effect realiseren op de investeringen die via de Europese ruimtevaartprogramma’s in het upstream segment worden gedaan.

Via een jaarlijkse oproep kunnen consortia van bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren projecten indienen dien op korte termijn interessante nieuwe opportuniteiten en business cases kunnen bieden voor nieuwe downstreamtoepassingen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail