Voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie

Hier vind je de hoofdlijnen van de oproep. Uitgebreide toelichting kan je vinden in de handleiding.

Wie kan aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend door een complementair partnerschap dat bestaat uit 3 partijen, waarvan minstens twee Vlaamse ondernemingen. Hierbij wordt in het bijzonder een focus gelegd op de betrokkenheid van kmo’s.

Het partnerschap kan samengesteld zijn uit diverse actoren zoals bedrijven, overheden, kennisinstellingen, sectorfederaties, vzw’s, onderwijsorganisaties, financiële instellingen,… in functie van de nodige kennis en expertise voor de uitvoering van het project. In het partnerschap wordt zowel de vraag- als aanbodzijde afgedekt en elk vertegenwoordigd door minstens 1 partij.

Binnen het partnerschap wordt ook betrokkenheid verwacht van een kennisinstelling.  Deze betrokkenheid omvat minstens het aanbrengen van het space lab idee langs de vraagzijde, maar kan ook verder gaan via het leveren van externe prestaties, deelname als onderaannemer of als projectpartner.

Criteria

De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld op basis van de ontvankelijkheidscriteria.  Worden deze vervuld, dan is de aanvraag ontvankelijk en wordt deze vervolgens getoetst aan de selectiecriteria.

Gedetailleerde informatie over deze criteria is terug te vinden in de handleiding bij deze oproep. Raadpleeg deze zorgvuldig zodat de aanvraag zo goed mogelijk op deze criteria is afgestemd.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail