Voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie

Hier vind je de hoofdlijnen van de oproep. Uitgebreide toelichting kan je vinden in de handleiding.

Wie kan aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend door een complementair partnerschap, waarvan minstens één kennisinstelling en minstens twee ondernemingen. Hierbij wordt in het bijzonder een focus gelegd op de betrokkenheid van kmo’s.

Het partnerschap kan samengesteld zijn uit diverse actoren zoals overheden, kennisinstellingen, sectorfederaties, vzw’s, onderwijsorganisaties, financiële instellingen,….in functie van de nodige kennis en expertise voor de uitvoering van het project. In het partnerschap wordt zowel de vraag- als aanbodzijde afgedekt en elk vertegenwoordigd door minstens 1 partij.

Criteria

De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld op basis van de ontvankelijkheidscriteria.  Worden deze vervuld, dan is de aanvraag ontvankelijk en wordt deze vervolgens getoetst aan de selectiecriteria.

Gedetailleerde informatie over deze criteria is terug te vinden in de handleiding bij deze oproep. Raadpleeg deze zorgvuldig zodat de aanvraag zo goed mogelijk op deze criteria is afgestemd.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail