Wat na de aanvraag van de subsidie?

Ontvankelijkheid

Na indienen worden de projecten gecheckt op hun ontvankelijkheid. Ontvankelijke aanvragen zullen vervolgens beoordeeld worden door een jury volgens de in de handleiding vermelde selectiecriteria.

Om voldoende te scoren moet minstens 50% op elk criterium en minstens 50% op de totaalscore behaald worden. De jury maakt een rangschikking op van de ingediende aanvragen, rekening houdend met de selectiecriteria en de behaalde score. Enkel projecten die voldoende scoren, komen in aanmerking voor subsidie. 

De rangschikking wordt samen met een voorstel van te steunen projecten voorgelegd aan de Vlaams minister van Economie, die een beslissing neemt over de toekenning van de steun rekening houdend met het beschikbaar budget.

Uitbetaling

De uitbetaling van de steun gebeurt in 2 schijven:

  • 80% bij de start van het project;
  • 20% na afronden van het project, het vervullen van de rapporteringsvoorwaarden en een evaluatie door VLAIO.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail