Flanders Space

Als cluster van de Vlaamse Ruimtevaartsector willen we de ruimtevaarteconomie in Vlaanderen verder vorm geven en op de internationale kaart zetten!

Flanders Space verenigt alle ruimtevaartactoren in Vlaanderen en focust op vier domeinen: het aantrekken van jong talent, het ondersteunen van de competitiviteit en het ondernemerschap, het voorzien van O&O-financiering en wetenschapscommunicatie. Met haar werking wil Flanders Space alle kansen bieden aan de Vlaamse socio-economische actoren en aan afstuderende jongeren om met ruimtevaartdata en -infrastructuur aan de slag te gaan.  Het ambitieuze programma van in totaal € 11 miljoen, zet ruimtevaart voor het eerst stevig op de kaart in Vlaanderen.

Voor wie?

  • Ruimtevaartactoren: bedrijven, kennisinstellingen en academische instellingen actief in de ruimtevaart in Vlaanderen
  • Bedrijven uit andere sectoren die willen nagaan in welke mate ruimtevaartdata en -infrastructuur voor hun activiteiten een meerwaarde kan bieden
  • Dienstverleners die satellietdata en data van aanverwante bronnen willen gebruiken voor de ontwikkeling of verbetering van producten en diensten
  • Kennisinstellingen die met ruimtevaartdata aan de slag willen gaan
  • De overheid die ruimtevaart wil inzetten voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen
  • STEM-afgestudeerden die een loopbaan willen starten in de ruimtevaartsector
  • Startende ondernemingen die met behulp van ruimtevaartinfrastructuur of ruimtevaartdata nieuwe ontwikkelingen op de markt brengen

Wat mag je verwachten?

Alle Vlaamse actoren (bedrijven, kennisinstellingen, de overheid en de burger) krijgen via Flanders Space de kans om met ruimtevaartdata en -infrastructuur aan de slag te gaan en voor Vlaanderen relevante applicaties en diensten te ontwikkelen.

Naast financiering voor haalbaarheidsstudies, de ontwikkeling van prototypes, innovatieve technologie en concepten, zal Flanders Space inzetten op het stimuleren van het Vlaamse ondernemerschap in de ruimtevaart, onder meer door steun te geven aan Vlaamse ruimtevaart startups.

Ook wil het programma, door het aanbieden van Frank De Winne (post)doctoraatsmandaten en stageplaatsen, STEM-gediplomeerden een aantrekkelijke opportuniteit bieden om een duurzame loopbaan te starten in de Vlaamse ruimtevaartindustrie.

Tot slot zullen gerichte communicatieacties de verwezenlijkingen in dit domein in de verf zetten en aantonen hoe ruimtedata en ruimtevaartinfrastructuur een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Kortom, ben je als ondernemer, onderzoeker, student of overheidsinstelling gepassioneerd door alles wat met ruimtevaart te maken heeft en wil je hiermee graag ook iets doen in binnen je dagdagelijkse (werk)omgeving, bekijk dan zeker wat Flanders Space voor jou kan betekenen!

Contacteer 

Kris Vanderhauwaert
Cluster manager 
ibncoordinator@vri.vlaanderen
T 0477 22 88 67

Partner
VRI vzw