Bizar licht boven brug - foto van unsplash

Onderzoeksproject

Vanaf 1 mei 2024 een experiment om economische impact voor Vlaanderen ook via groei in arbeidsproductiviteit aan te tonen! Meer info in het toelichtingsdocument.

Terug naar Wat

Een onderzoeksproject samen met één of meerdere lokale besturen? Ontdek PILBO

VLAIO lanceert PILBO voor steun aan projecten rond stedelijke uitdagingen in het kader van DUT. Een PILBO consortium bestaat uit minstens één Vlaams bedrijf in samenwerking met minstens één Vlaams overheidsbestuur.

Wat is PILBO?

Een PILBO project (Programma Innovatieve Lokale Besturen en Ondernemingen) bestaat uit twee projectdelen, een deel “lokaal bestuur” en een “bedrijfsdeel”. Projecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de jaarlijkse DUT-oproep.

Het deel lokaal bestuur betreft collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding, wordt uitgevoerd door een Vlaams overheidsbestuur, en wordt gesteund als niet-economische steun, onder het COOCK-besluit.

Het bedrijfsdeel betreft een ontwikkelingsproject, wordt uitgevoerd door ondernemingen, en wordt gesteund als staatssteun onder het Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen (Besluit bedrijfssteun O&I). Het bedrijfsdeel komt overeen met een industrieel ontwikkelingsproject.

Meer informatie in het PILBO toelichtingsdocument

Voorwaarden

De voorwaarden voor PILBO projecten volgen maximaal de voorwaarden voor een onderzoeksproject voor het bedrijfsdeel en leggen bijkomende of afwijkende voorwaarden op gebaseerd op het PILBO projecttype, die in het bijzonder slaan op de combinatie van beide projectdelen. Meer informatie in het PILBO toelichtingsdocument

Bedrag

Het maximale bedrag per PILBO project (bedrijfsdeel én deel lokaal overheidsbestuur) bedraagt € 500.000.

Meer info op: Welk bedrag kan je krijgen via de subsidie onderzoeksproject?

Aanvraagprocedure

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.