Kmo-portefeuille

Terug naar De registratieprocedure voor dienstverleners

Hoeveel kost een audit?

Er is geen standaardprijs per audit vastgelegd. Er wordt gewerkt met een standaarduurprijs. Deze bedraagt 150 euro per uur. De totale auditkost is de vermenigvuldiging van het aantal uren die nodig zijn voor de audit met een marktconforme uurprijs.

De tijd die het auditbureau besteedt aan de audit is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de structuur van de dienstverlener, evenals van de dienst(en) waarvoor hij zich registreert. Om de prijs te bepalen zal het auditbureau een door het Agentschap Innoveren & Ondernemen opgelegd tijdrooster gebruiken. Een gemiddelde audit neemt twee dagen in beslag.

Alle auditbureaus gebruiken hetzelfde tijdrooster. Dit betekent dat de prijs van de audit bij elk auditbureau dezelfde is.

Deze prijsberekening geldt enkel voor vestigingen in België. Het auditbureau kan supplementaire verplaatsingskosten aanrekenen voor buitenlandse vestigingen.

Met de norm wordt gericht gepeild naar activiteiten die relevant zijn voor een aanstelling als dienstverlener. Hierdoor zal de audit van de kmop-norm goedkoper zijn dan vergelijkbare kwaliteitsnormen. Indien je bovendien in het bezit bent van een Qfor-certificaat, ISO 9001 certificaat of lid bent van het IAB, BIBF of IBR ben je vrijgesteld van de audit van sommige vereisten. De vrijstellingen zijn opgenomen in de kmop-norm.

De auditkost kan niet gesubsidieerd worden met de kmo-portefeuille.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail